AKSEL OPSANN

Nasjonalitet: 
NORSK
207 treff i tidsrommet 18.04.1900 - 28.05.1933

1933

28.05 : 
28.05.1933  :  PYGMALION
 : SKUESPILLER
 : EN MANN PÅ GATEN
08.05 : 
08.05.1933  :  GUDS GRØNNE ENGER
 : SKUESPILLER
 : JACOB-*
08.05 : 
08.05.1933  :  GUDS GRØNNE ENGER
 : SKUESPILLER
 : EN ENGEL

1932

26.12 : 
26.12.1932  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : JULEMANNEN
07.12 : 
07.12.1932  :  KONGEBRØDRENE
 : SKUESPILLER
 : JON MÅRNEV
27.10 : 
27.10.1932  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : EN BORGER
10.06 : 
10.06.1932  :  SPEKULANTEN
 : SKUESPILLER
 : OPDAGELSESCHEFEN
13.05 : 
13.05.1932  :  PICKWICK - KLUBBEN
 : SKUESPILLER
 : TONY WELLER, DILIGENCEKUSK
08.04 : 
08.04.1932  :  ELISABETH AV ENGLAND
 : SKUESPILLER
 : COKE
27.02 : 
27.02.1932  :  STORM I ET VANNGLASS
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE MEDDOMMER
23.01 : 
23.01.1932  :  ATLANTERHAVET
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE HERRE

1931

26.12 : 
26.12.1931  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : KAMMERHERREN

1930

23.12 : 
23.12.1930  :  ASKELADDEN
 : SKUESPILLER
 : TROLLUNGEN
06.12 : 
06.12.1930  :  EN - TO - TRE
 : SKUESPILLER
 : CIRING
23.10 : 
23.10.1930  :  EN SOMMERNATTSDRØM
 : SKUESPILLER
 : PHILOSTRAT
23.08 : 
23.08.1930  :  DEN FATTIGES LAM
 : SKUESPILLER
 : EN LAKEI
03.06 : 
03.06.1930  :  TROLL KAN TEMMES
 : SKUESPILLER
 : MAGISTEREN
10.04 : 
10.04.1930  :  MOT MUREN
 : SKUESPILLER
 : ANNEN MANN
20.03 : 
20.03.1930  :  HELLIGTREKONGERS-AFTEN
 : SKUESPILLER
 : EN MUNK
16.01 : 
16.01.1930  :  GATEN OG HUSET
 : SKUESPILLER
 : HARRY MURPHY, KONSTABEL

1929

22.12 : 
22.12.1929  :  SNEHVIT
 : SKUESPILLER
 : HOVMESTEREN
01.12 : 
01.12.1929  :  MARIA STUART
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR BURGOYN
27.08 : 
27.08.1929  :  TOPAZE
 : SKUESPILLER
 : EN POLITIBETJENT
27.01 : 
27.01.1929  :  BAKTALELSENS SKOLE
 : SKUESPILLER
 : WILLIAM
01.01 : 
01.01.1929  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : CORFITZ

1928

26.12 : 
26.12.1928  :  TORNEROSE
 : SKUESPILLER
 : HOFMARSKALKEN
08.12 : 
08.12.1928  :  STORMEN
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE MATROS
12.09 : 
 : SKUESPILLER
 : GASTON
01.05 : 
01.05.1928  :  HOPPLA, VI LEVER!
 : SKUESPILLER
 : OVERKELNEREN
08.03 : 
08.03.1928  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : PETTERSEN
23.02 : 
23.02.1928  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : MANN AV ALMUEN
11.02 : 
11.02.1928  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : RIFOGDEN-*
11.02 : 
11.02.1928  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : 2DEN ADVOCAT
31.01 : 
31.01.1928  :  HARALD SVANS MOR
 : SKUESPILLER
 : KJØBMANN NILSEN

1927

26.12 : 
26.12.1927  :  MILLIONEN
 : SKUESPILLER
 : JENSEN, HOVMESTER
26.12 : 
26.12.1927  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : JULEMANNEN
01.12 : 
 : SKUESPILLER
 : EN YNGRE STORTINGSBONDE
26.10 : 
26.10.1927  :  BARRABAS
 : SKUESPILLER
 : MEDV.
27.08 : 
27.08.1927  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : HOLM
02.03 : 
02.03.1927  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR HEGRE
30.01 : 
30.01.1927  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : CORFITZ

1926

23.12 : 
 : SKUESPILLER
 : CEREMONIMESTER
11.12 : 
11.12.1926  :  POTASH & PERLMUTTER
 : SKUESPILLER
 : EN HERRE
01.06 : 
01.06.1926  :  I KJOLE OG HVITT
 : SKUESPILLER
 : ODDERITTO, DIREKTØR
12.05 : 
12.05.1926  :  GENTLEMEN
 : SKUESPILLER
 : TREISURE, HOVMESTER

1925

23.12 : 
23.12.1925  :  DRØMMEN TIL RADIOLAND
 : SKUESPILLER
 : PAPA
05.09 : 
05.09.1925  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : VERKSFORVALTER RINGDAL
13.08 : 
13.08.1925  :  VENDETTA
 : SKUESPILLER
 : CALANDRA

1924

26.12 : 
26.12.1924  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : JULEMANDEN
03.12 : 
03.12.1924  :  ANNE PEDERSDOTTER
 : SKUESPILLER
 : JØRGEN, PREST
14.10 : 
14.10.1924  :  KRONBRUDEN
 : SKUESPILLER
 : PRÆSTEN
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : OLDERMANDS CONTRAPART
04.06 : 
04.06.1924  :  MADAME SANS-GÉNE
 : SKUESPILLER
 : DE SAINT MARSAN, ADJUTANT
01.05 : 
01.05.1924  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : FOUQUES
12.04 : 
12.04.1924  :  STATSMINISTEREN
 : SKUESPILLER
 : FINANSMINISTEREN
25.03 : 
25.03.1924  :  KONG RIKARD DEN TREDJE
 : SKUESPILLER
 : ANDEN BORGER

1923

23.12 : 
 : SKUESPILLER
 : MAGISTEREN
02.11 : 
02.11.1923  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : BÅTSMANNEN
02.11 : 
02.11.1923  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : INNFLYTTER-*
04.10 : 
04.10.1923  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : 1STE REFERENT
13.09 : 
 : SKUESPILLER
 : KOKKEN
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN YNGRE STORTINGSBONDE
20.08 : 
20.08.1923  :  DET LEVENDE LIK
 : SKUESPILLER
 : PETRUSCHIN
20.08 : 
20.08.1923  :  DET LEVENDE LIK
 : SKUESPILLER
 : BUTKEVITSCH
12.05 : 
12.05.1923  :  ELEKTRA
 : SKUESPILLER
 : KOKKEN
24.02 : 
24.02.1923  :  SKJÆBNETIMEN
 : SKUESPILLER
 : ORDFØREREN
09.01 : 
09.01.1923  :  KOMEDIEN
 : SKUESPILLER
 : EN JOURNALIST

1922

05.12 : 
05.12.1922  :  TROLL KAN TEMMES
 : SKUESPILLER
 : CURTIS
25.10 : 
25.10.1922  :  HAN SOM FAAR ØREFIKENE
 : SKUESPILLER
 : THOMAS
19.08 : 
19.08.1922  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : RIFOGDEN-*
19.08 : 
19.08.1922  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : 2DEN ADVOCAT
15.08 : 
15.08.1922  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : MANN AV ALMUEN
25.04 : 
25.04.1922  :  RETFÆRDIGHET
 : SKUESPILLER
 : HUGH MILLER, FÆNGSELSPREST
06.04 : 
06.04.1922  :  MICHAEL KRAMER
 : SKUESPILLER
 : KRAUSE, PEDEL
15.01 : 
15.01.1922  :  TARTUFFE
 : SKUESPILLER
 : EN POLITIKOMMISSÆR

1921

30.12 : 
30.12.1921  :  DEN GRØNNE SNIBEL
 : SKUESPILLER
 : MICHEL, HOVMESTER HOS HERTUGEN
22.11 : 
22.11.1921  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : BAARD BRATTE
20.10 : 
20.10.1921  :  ET OPGJØR
 : SKUESPILLER
 : BUSSE
11.09 : 
11.09.1921  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : EN MUSKETER
12.05 : 
12.05.1921  :  PENGER
 : SKUESPILLER
 : BOUSQUET
21.04 : 
21.04.1921  :  KIRKEN
 : SKUESPILLER
 : ANDEN SOLDAT
15.03 : 
15.03.1921  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : EN ANDEN HOFFMAND
07.02 : 
 : SKUESPILLER
 : OVERVRAGER HOLBÆK

1920

21.09 : 
21.09.1920  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE MORDER
19.05 : 
19.05.1920  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : ANDEN ADVOCAT
21.01 : 
21.01.1920  :  RUY BLAS
 : SKUESPILLER
 : GUDIEL

1919

20.12 : 
20.12.1919  :  APRILSNARRENE
 : SKUESPILLER
 : EN KJELDERSVEND
15.11 : 
15.11.1919  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : HERMANN, PRÆSIDENT
22.10 : 
22.10.1919  :  KOLLEGA CRAMPTON
 : SKUESPILLER
 : JANETZKI, PEDEL
30.08 : 
30.08.1919  :  DEN STORE SCENE
 : SKUESPILLER
 : EN REGISSØR
14.08 : 
14.08.1919  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR HEGRE
13.08 : 
13.08.1919  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : 2DEN ADVOCAT
13.08 : 
13.08.1919  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : RIFOGDEN-*
07.05 : 
07.05.1919  :  DRONNING BESS
 : SKUESPILLER
 : RED, KAVALER VED HOFFET
05.04 : 
05.04.1919  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : HERRING, STUDENT
21.01 : 
21.01.1919  :  DET STORE VI
 : SKUESPILLER
 : GENERALKONSUL BERNER

1918

10.10 : 
10.10.1918  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : PETTERSEN
20.09 : 
20.09.1918  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : ASPELUND
25.04 : 
25.04.1918  :  DON CARLOS
 : SKUESPILLER
 : HERTUGEN AF FERIA
06.03 : 
06.03.1918  :  ROMANTIK
 : SKUESPILLER
 : HARRY PUTMAN
05.02 : 
05.02.1918  :  HVEM ER ERNEST ?
 : SKUESPILLER
 : LANE, TJENER
09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : 1STE ADVOCAT-%
09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : RIFOGDEN

1917

27.09 : 
27.09.1917  :  SAUL
 : SKUESPILLER
 : HUSFOGDEN KALEB
03.05 : 
03.05.1917  :  DEN GULE NATTERGAL
 : SKUESPILLER
 : DR. SCHÄSSEL
03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : BUTKEVITSCH
03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : PETRUSCHIN, ADVOKAT-%
07.03 : 
07.03.1917  :  FATA MORGANA
 : SKUESPILLER
 : BLAZY

1916

29.11 : 
29.11.1916  :  HENRICH OG PERNILLE
 : SKUESPILLER
 : NOTARIUS
29.11 : 
29.11.1916  :  MARIANNES CAPRICER
 : SKUESPILLER
 : PIPPO, TJENER HOS CÉLIO
10.08 : 
10.08.1916  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR HEGRE
01.03 : 
01.03.1916  :  DER VAR ENGANG
 : SKUESPILLER
 : FORMANDEN FOR VAGTEN
12.01 : 
12.01.1916  :  PROFESSOR BERNHARDI
 : SKUESPILLER
 : KULKA, JOURNALIST

1915

18.12 : 
 : SKUESPILLER
 : MAGISTEREN
11.11 : 
11.11.1915  :  BORGEN
 : SKUESPILLER
 : EN GAMMEL ARBEIDER
05.10 : 
05.10.1915  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : FOUQUES
22.04 : 
22.04.1915  :  DIANETTE
 : SKUESPILLER
 : GREVENS SEKRETÆR
24.03 : 
 : SKUESPILLER
 : fØRSTE vÆGTER

1914

25.11 : 
25.11.1914  :  PYGMALION
 : SKUESPILLER
 : EN MANN PÅ GATEN
12.09 : 
12.09.1914  :  CORNEVILLES KLOKKER
 : SKUESPILLER
 : CACHALOT, BAADSMAND
07.08 : 
07.08.1914  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : EN SKRÆDDER-*
07.08 : 
07.08.1914  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : CORFITZ
02.06 : 
02.06.1914  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : RING
17.05 : 
 : SKUESPILLER
 : TRESCHOW, PROFESSOR
07.05 : 
07.05.1914  :  DEN SIDSTE GJÆST
 : SKUESPILLER
 : MONSIGNOR DE SELVA
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : PEITER
11.03 : 
11.03.1914  :  SOMMERFUGLEN I NETTET
 : SKUESPILLER
 : FRANK CARTERET, ADVOKAT
29.01 : 
29.01.1914  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR HEGRE
09.01 : 
09.01.1914  :  MIN VEN TEDDY
 : SKUESPILLER
 : DOMINIQUE, TJENER HOS VERDIER

1913

06.11 : 
06.11.1913  :  MILEPÆLE
 : SKUESPILLER
 : WEBSTER
03.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN YNGRE STORTHINGSBONDE
09.03 : 
 : SKUESPILLER
 : EN BONDE

1912

17.10 : 
17.10.1912  :  FOR TONNY'S SKYLD!
 : SKUESPILLER
 : POLITIFULDMÆGTIGEN
10.10 : 
10.10.1912  :  MESTER OLOF
 : SKUESPILLER
 : EN BORGER
12.09 : 
12.09.1912  :  FOSSEN
 : SKUESPILLER
 : KAMMERHERREN
29.02 : 
29.02.1912  :  KJÆRLIGHEDENS LABYRINT
 : SKUESPILLER
 : AUGUSTE, TJENER
08.02 : 
08.02.1912  :  JEG VIL VÆRGE MIT LAND
 : SKUESPILLER
 : VIK, JOURNALIST

1911

26.12 : 
26.12.1911  :  LANDMANDSLIV
 : SKUESPILLER
 : DANIEL, EN GAMMEL TJENER
16.12 : 
16.12.1911  :  EN SØNDAG PAA AMAGER
 : SKUESPILLER
 : SØREN, AMAGERBONDE
17.11 : 
17.11.1911  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : EN SKRÆDDER-*
17.11 : 
17.11.1911  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : CORFITZ-%
31.10 : 
31.10.1911  :  MARIE VICTORIE
 : SKUESPILLER
 : PASQUES, POLITIMESTER-*

1907

11.04 : 
11.04.1907  :  SANGEN OM FLORENS
 : SKUESPILLER
 : LIVVAGTENS ANFØRER
20.02 : 
20.02.1907  :  EI HEIMKOME
 : SKUESPILLER
 : EN STORBONDE

1906

26.12 : 
26.12.1906  :  DEN GLADE ENKE
 : SKUESPILLER
 : PRITSCHITSCH, MILITÆRATTACHÉ
16.12 : 
 : SKUESPILLER
 : EN TROLDKJÆRRING
09.12 : 
 : SKUESPILLER
 : 2DEN COMEDIANT
14.11 : 
14.11.1906  :  DET BLAA VÆRELSE
 : SKUESPILLER
 : BAPTISTE, TJENESTEGUT
04.10 : 
04.10.1906  :  DEN IDEALE ÆGTEMAND
 : SKUESPILLER
 : MASON, KAMMERTJENER
20.09 : 
20.09.1906  :  DET NY SYSTEM
 : SKUESPILLER
 : KRAFT
15.06 : 
 : SKUESPILLER
 : GEORG
07.06 : 
07.06.1906  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : GYRD HUUK-%
09.05 : 
09.05.1906  :  TABT SPIL
 : SKUESPILLER
 : FRANCOIS, KAMMERTJENER
08.04 : 
 : SKUESPILLER
 : EN BYSVEND
02.04 : 
02.04.1906  :  LILLE DORRIT
 : SKUESPILLER
 : BORGERMESTEREN
16.02 : 
16.02.1906  :  VÆVERNE
 : SKUESPILLER
 : NEUMANN, KASSERER
28.01 : 
28.01.1906  :  FASTE FORLAND
 : SKUESPILLER
 : GROSSERER RISTING

1905

31.12 : 
 : SKUESPILLER
 : MAGISTEREN
26.12 : 
26.12.1905  :  ULTIMO
 : SKUESPILLER
 : RIST, BOGHOLDER
07.12 : 
07.12.1905  :  ELVERHØI
 : SKUESPILLER
 : HENRIK RUD, HOFMAND
01.10 : 
 : SKUESPILLER
 : TRESCHOW, PROFESSOR
25.08 : 
 : SKUESPILLER
 : EN HOTELTJENER
16.03 : 
16.03.1905  :  OPSTANDELSE
 : SKUESPILLER
 : 1STE JURYMAND
16.03 : 
16.03.1905  :  OPSTANDELSE
 : SKUESPILLER
 : NOVORODOFF-*
12.02 : 
12.02.1905  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : EN ANDEN LAQVEY
29.01 : 
29.01.1905  :  FOSSEGRIMEN
 : SKUESPILLER
 : KLOKKEREN
27.01 : 
27.01.1905  :  TAPPENSTREG
 : SKUESPILLER
 : TREDIE MEDLEM AF KRIGSRETTEN

1904

25.11 : 
25.11.1904  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : GARDEKAPTEIN ERSKIN
14.09 : 
14.09.1904  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : MANN AV ALMUEN
18.08 : 
18.08.1904  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : GYRD HUUK-%
14.04 : 
14.04.1904  :  HEKSEN
 : SKUESPILLER
 : DON CRISTOBAL, ADELSMAND
06.04 : 
06.04.1904  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : CONSTANT, KAMMERTJENER
16.03 : 
16.03.1904  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : LEIETJENER JENSEN
19.01 : 
19.01.1904  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : FINNE

1903

26.12 : 
26.12.1903  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : EN ANDEN LAQVEY
10.12 : 
10.12.1903  :  DAMEN FRA OSTENDE
 : SKUESPILLER
 : DIETZ, BOGHOLDER
19.11 : 
19.11.1903  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : HERRING, STUDENT
15.10 : 
15.10.1903  :  ERIK XIV
 : SKUESPILLER
 : ERIK STURE
23.09 : 
23.09.1903  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : REUTER, LAKEI-*
23.09 : 
23.09.1903  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : GLANZ, LAKEI-%
20.08 : 
 : SKUESPILLER
 : EN HOTELTJENER
13.04 : 
13.04.1903  :  DET HISTORISKE SLOT
 : SKUESPILLER
 : EN CYKLIST
20.03 : 
20.03.1903  :  KEISER OG GALILÆER I
 : SKUESPILLER
 : HÆRFØREREN FLORENTIUS
15.01 : 
15.01.1903  :  EN SOMMERNATSDRØM
 : SKUESPILLER
 : FILOSTRAT

1902

20.12 : 
20.12.1902  :  KORSVEI
 : SKUESPILLER
 : TJENEREN
02.12 : 
02.12.1902  :  RØVERNE
 : SKUESPILLER
 : EN KURÉR
12.11 : 
12.11.1902  :  BIBLIOTHEKAREN
 : SKUESPILLER
 : JOHN, KAMMERTJENER
04.11 : 
04.11.1902  :  PAA STORHOVE
 : SKUESPILLER
 : EN FREMMED
25.09 : 
25.09.1902  :  DAMERNES VEN
 : SKUESPILLER
 : JOSEPH
11.09 : 
11.09.1902  :  KONGEN
 : SKUESPILLER
 : EN KAVALLÉR
03.06 : 
 : SKUESPILLER
 : EN HOTELTJENER
05.05 : 
05.05.1902  :  LINDELIN
 : SKUESPILLER
 : EN VÆRT
14.03 : 
 : SKUESPILLER
 : EN BORGER
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : BÅTSMANNEN

1901

06.11 : 
06.11.1901  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : EN MUSKETER
06.11 : 
06.11.1901  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : EN SPANSK OFFICER-*
09.10 : 
09.10.1901  :  DEN SORTE DOMINO
 : SKUESPILLER
 : MELCHIOR
06.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN HOTELTJENER
04.06 : 
04.06.1901  :  HARLEKINS OMVENDELSE
 : SKUESPILLER
 : ANDEN VÆGTER
16.05 : 
16.05.1901  :  GAMLE MINDER
 : SKUESPILLER
 : EN NOTARIUS
16.05 : 
16.05.1901  :  EN SØNDAG PAA AMAGER
 : SKUESPILLER
 : SØREN, AMAGERBONDE
26.03 : 
26.03.1901  :  TORDENSKJOLD
 : SKUESPILLER
 : CARLBERG, SVENSK LØITENANT
22.01 : 
22.01.1901  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : CHRISTOPHER FEDERMESSER
08.01 : 
08.01.1901  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : EN ANDEN ARBEIDER

1900

26.12 : 
26.12.1900  :  TROLD KAN TÆMMES
 : SKUESPILLER
 : CURTIS
10.10 : 
10.10.1900  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : SIGURD RIBBUNG
18.04 : 
18.04.1900  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : CONSTANT, KAMMERTJENER

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking