CHRISTIAN FREDRIK, NORGES KONGE

Premiere
17.05.1914
CHRISTIAN FREDRIK, NORGES KONGE
Kategori
FOLKESKUESPILL
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1390abc
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
5 /
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
OPERAFRAGMENTET "OLAV TRYGVASON" BLE SPILT I FORKANT OG EPILOG AV BULL BLE LEST AV EGIL EIDE. 4.AKT ER REG. SPILT 18/1-1928
Medvirkende:
Prins Christian Fredrik
V. Haffner, Gen.kvartermester
V. Schwartz, Lieutenant
Thore, Gudbandsdalsk Bonde
Ragnhild, Thores Datter
Kristen, Knivsmed
Guri Harbakken, Bondekone
Et Ilbud
Karsten Anker, Konferentzraad
Grev Herman
Georg Sverdrup, Professor
Treschow, Professor
Rosenkrantz, Kammerherre
V. Staffeldt, General
V. Krebs, Oberstlieutenant
Christie, Sorenskriver
Chr. Magnus Falsen
Jonas Rein, Præst
Omsen, Toldprokurør
Theis Lundegaard, Bonde
Kunstnerisk lag
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN
MUSIKKARRANGØR / LEDELSE