GUSTAV THOMASSEN

Nasjonalitet: 
NORSK
180 treff i tidsrommet 18.01.1900 - 04.11.1934

1934

04.11 : 
04.11.1934  :  EN FOLKEFIENDE
 : REGI
 : (FRA 1915)

1929

21.02 : 
 : SKUESPILLER
 : DENIS BAYOT
27.01 : 
27.01.1929  :  BAKTALELSENS SKOLE
 : SKUESPILLER
 : ROWLEY

1928

25.10 : 
25.10.1928  :  LIVET I VOLD
 : SKUESPILLER
 : GAMLE GIHLE
01.05 : 
01.05.1928  :  HOPPLA, VI LEVER!
 : SKUESPILLER
 : FORHØRSDOMMEREN
23.02 : 
23.02.1928  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : PROSTEN
31.01 : 
31.01.1928  :  HARALD SVANS MOR
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR WITH

1927

01.12 : 
 : SKUESPILLER
 : STIFTAMTMANNEN
26.10 : 
26.10.1927  :  BARRABAS
 : SKUESPILLER
 : VENNEN
04.10 : 
04.10.1927  :  SCAPINS SKØIERSTREKER
 : SKUESPILLER
 : ARGANTE
27.08 : 
27.08.1927  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : SOGNEPRESTEN
02.03 : 
02.03.1927  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : ADJUNKT PAALSBO
02.03 : 
02.03.1927  :  DET LYKKELIGE VALG
 : REGI
30.01 : 
30.01.1927  :  DEN STUNDESLØSE
 : REGI

1926

10.11 : 
10.11.1926  :  JEANNE D'ARC
 : SKUESPILLER
 : HERTUGEN
07.10 : 
07.10.1926  :  CHEFEN
 : SKUESPILLER
 : PLESSNER
12.05 : 
12.05.1926  :  GENTLEMEN
 : SKUESPILLER
 : JACOB TWISDEN, ADVOKAT
28.01 : 
28.01.1926  :  PAA SKOLEN IGJEN
 : SKUESPILLER
 : REKTOR

1925

07.10 : 
07.10.1925  :  DEN STORE BARNEDÅPEN
 : SKUESPILLER
 : SOGNEPRESTEN
05.09 : 
05.09.1925  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : DANIEL HEIRE
28.05 : 
28.05.1925  :  HYRDETIMEN
 : SKUESPILLER
 : BELLAVOINE

1924

03.12 : 
03.12.1924  :  ANNE PEDERSDOTTER
 : SKUESPILLER
 : MESTER LAURENTIUS
18.11 : 
18.11.1924  :  FOLKERAADET
 : SKUESPILLER
 : GREGORIUS, FOLKERAADER
14.10 : 
14.10.1924  :  KRONBRUDEN
 : SKUESPILLER
 : KIRKETJENEREN, KERSTIS FARFAR
02.09 : 
02.09.1924  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : ASLAKSEN
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : RICHARD BØRSTENBINDER

1923

13.12 : 
 : SKUESPILLER
 : JEGOR, TJENER
02.11 : 
02.11.1923  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN KNAPPESTØPER
13.09 : 
 : SKUESPILLER
 : DIOKLETIAN, ROMERSK KEISER
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : STIFTAMTMANDEN
21.04 : 
21.04.1923  :  JARLSHUS
 : REGI
24.02 : 
24.02.1923  :  SKJÆBNETIMEN
 : SKUESPILLER
 : FELTMARSKALK TROTKE

1922

15.11 : 
15.11.1922  :  ROSMERSHOLM
 : SKUESPILLER
 : PEDER MORTENSGAARD
26.09 : 
26.09.1922  :  MASCARADE
 : REGI
29.08 : 
29.08.1922  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : JEPPE BERG
19.08 : 
19.08.1922  :  JEPPE PAA BIERGET
 : REGI
15.08 : 
15.08.1922  :  BRAND
 : PROSTEN

1921

30.12 : 
30.12.1921  :  DEN GRØNNE SNIBEL
 : REGI
30.12 : 
30.12.1921  :  DEN GRØNNE SNIBEL
 : SKUESPILLER
 : HERTUG DE MAULÉVRIER
22.11 : 
22.11.1921  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : IVAR BODDE
20.10 : 
20.10.1921  :  ET OPGJØR
 : REGI
20.10 : 
 : REGI
11.09 : 
11.09.1921  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : MONTFLEURY, SKUESPILLER
21.08 : 
21.08.1921  :  DEN GAMLE PREST
 : SKUESPILLER
 : HANS PETER ANDERSEN
12.05 : 
12.05.1921  :  PENGER
 : REGI
15.03 : 
15.03.1921  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE GRAVER
07.02 : 
 : REGI
07.02 : 
 : SKUESPILLER
 : KJØBMAND HERWITZ
07.01 : 
07.01.1921  :  DØDSDANSEN
 : REGI

1920

09.12 : 
09.12.1920  :  DOMMEREN
 : REGI
09.11 : 
09.11.1920  :  KUNSTNERE
 : SKUESPILLER
 : GROSSERER HALVORSEN
21.09 : 
21.09.1920  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : DUNCAN
19.05 : 
19.05.1920  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : CORFITZ
19.05 : 
19.05.1920  :  BARSELSTUEN
 : REGI
27.04 : 
27.04.1920  :  ANKLAGEDE
 : REGI
04.03 : 
04.03.1920  :  PROFESSOR STORIZYN
 : SKUESPILLER
 : TELEMACHOV, PROFESSOR
04.02 : 
04.02.1920  :  GEOGRAFI OG KJÆRLIGHED
 : REGI

1919

20.12 : 
20.12.1919  :  APRILSNARRENE
 : REGI
15.11 : 
15.11.1919  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : FOUQUIER TINVILLE, ANKLAGER
22.10 : 
22.10.1919  :  KOLLEGA CRAMPTON
 : SKUESPILLER
 : KIRCHEISEN
22.10 : 
22.10.1919  :  KOLLEGA CRAMPTON
 : REGI
30.08 : 
30.08.1919  :  DEN STORE SCENE
 : REGI
14.08 : 
14.08.1919  :  DET LYKKELIGE VALG
 : REGI
14.08 : 
14.08.1919  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : ADJUNKT PAALSBO
13.08 : 
13.08.1919  :  JEPPE PAA BIERGET
 : REGI
11.08 : 
11.08.1919  :  SKJÆRMYDSLER
 : REGI
11.03 : 
11.03.1919  :  DOKTORENS DILEMMA
 : SKUESPILLER
 : DR. BLENKINSOP
21.01 : 
21.01.1919  :  DET STORE VI
 : REGI
21.01 : 
21.01.1919  :  DET STORE VI
 : SKUESPILLER
 : ANTON P. SAMUELSEN

1918

23.12 : 
23.12.1918  :  JULESTUE
 : REGI
20.09 : 
20.09.1918  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : ANKER
04.09 : 
04.09.1918  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : BLANK
25.04 : 
25.04.1918  :  DON CARLOS
 : SKUESPILLER
 : DOMINGO
21.03 : 
21.03.1918  :  NARREN
 : REGI
09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : REGI

1917

01.11 : 
01.11.1917  :  KORNMO
 : SKUESPILLER
 : KONDITOR STARCK
11.10 : 
11.10.1917  :  PRØVENS DAG
 : SKUESPILLER
 : MØLLER, OPVARTER, HUGOS FAR
11.10 : 
11.10.1917  :  PRØVENS DAG
 : REGI
31.05 : 
31.05.1917  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : SMIDT, KOBBERSMED
24.05 : 
24.05.1917  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : JEPPE BERG
03.05 : 
03.05.1917  :  DEN GULE NATTERGAL
 : REGI
11.01 : 
11.01.1917  :  REDAKTØREN
 : REGI

1916

29.11 : 
29.11.1916  :  HENRICH OG PERNILLE
 : REGI
29.11 : 
29.11.1916  :  HENRICH OG PERNILLE
 : SKUESPILLER
 : JERONIMUS
06.11 : 
06.11.1916  :  EN RACEKAMP
 : REGI
16.09 : 
16.09.1916  :  SAMFUNDETS STØTTER
 : SKUESPILLER
 : KJØPMANN VIGELAND
11.08 : 
11.08.1916  :  VED RIGETS PORT
 : SKUESPILLER
 : FUGLEUDSTOPPEREN
10.08 : 
10.08.1916  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : ADJUNKT PAALSBO
10.08 : 
10.08.1916  :  DET LYKKELIGE VALG
 : REGI
04.04 : 
04.04.1916  :  JOHN GABRIEL BORKMAN
 : REGI
16.03 : 
16.03.1916  :  SIGURD BRAA
 : REGI
12.01 : 
12.01.1916  :  PROFESSOR BERNHARDI
 : SKUESPILLER
 : DR. LØWENSTEIN, PROFESSOR

1915

11.11 : 
11.11.1915  :  BORGEN
 : REGI
11.11 : 
11.11.1915  :  BORGEN
 : SKUESPILLER
 : KATTE-NILS, ARBEIDER
09.02 : 
09.02.1915  :  EN FOLKEFIENDE
 : REGI
09.02 : 
09.02.1915  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : ASLAKSEN

1914

22.12 : 
22.12.1914  :  TIL SÆTERS
 : SKUESPILLER
 : SKOLEHOLDEREN
05.11 : 
05.11.1914  :  SKYLDIG ELLER USKYLDIG?
 : SKUESPILLER
 : BIELEFELD, LÆRER
05.11 : 
05.11.1914  :  SKYLDIG ELLER USKYLDIG?
 : REGI
06.10 : 
06.10.1914  :  ROBERT FRANK
 : SKUESPILLER
 : WINKELMANN
30.08 : 
30.08.1914  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : BLANK
07.08 : 
07.08.1914  :  DEN STUNDESLØSE
 : REGI
17.05 : 
 : SKUESPILLER
 : CHRISTIE, SORENSKRIVER
15.05 : 
15.05.1914  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : PAAL DEN GAMLE
07.05 : 
07.05.1914  :  DEN SIDSTE GJÆST
 : SKUESPILLER
 : FRANCESCO MARCOLINI
04.04 : 
 : REGI
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : RICHARD BØRSTENBINDER
25.03 : 
25.03.1914  :  VED RIGETS PORT
 : SKUESPILLER
 : FUGLEUDSTOPPEREN
29.01 : 
29.01.1914  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : ADJUNKT PAALSBO
29.01 : 
29.01.1914  :  DET LYKKELIGE VALG
 : REGI

1913

29.11 : 
29.11.1913  :  DET STORE FUND
 : SKUESPILLER
 : BERN, DISPONENT
06.11 : 
06.11.1913  :  MILEPÆLE
 : REGI
10.04 : 
 : REGI
10.04 : 
 : SKUESPILLER
 : KJØBMAND HERWITZ
13.03 : 
13.03.1913  :  DE SKADESKUDTE
 : REGI
10.01 : 
10.01.1913  :  ORFEUS I UNDERVERDENEN
 : SKUESPILLER
 : JOHN STYX

1912

28.11 : 
28.11.1912  :  DEN GAMLE PRÆST
 : SKUESPILLER
 : HANS PETER ANDERSEN
07.11 : 
07.11.1912  :  AS YOU LIKE IT
 : SKUESPILLER
 : CORIN
10.10 : 
10.10.1912  :  MESTER OLOF
 : SKUESPILLER
 : HANS BRASK, BISKOP
12.09 : 
12.09.1912  :  FOSSEN
 : REGI
12.09 : 
12.09.1912  :  FOSSEN
 : SKUESPILLER
 : CAND. PHILOS BAKKE
27.05 : 
27.05.1912  :  MORAL
 : SKUESPILLER
 : FRIHERRE VON SIMBACH
03.05 : 
03.05.1912  :  EN SPURV I TRANEDANS
 : SKUESPILLER
 : KONSUL VARBJERG
25.04 : 
25.04.1912  :  JOHAN ULFSTJERNA
 : SKUESPILLER
 : ELIAS REBACK
30.03 : 
30.03.1912  :  FIRFEIER
 : REGI
30.03 : 
30.03.1912  :  FIRFEIER
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR PETERSEN
08.02 : 
08.02.1912  :  JEG VIL VÆRGE MIT LAND
 : SKUESPILLER
 : STATSRAAD TANGVOLD

1911

26.12 : 
26.12.1911  :  LANDMANDSLIV
 : SKUESPILLER
 : FUCHSSCHWANTZ, PROKURATOR
26.12 : 
26.12.1911  :  LANDMANDSLIV
 : REGI
17.11 : 
17.11.1911  :  DEN STUNDESLØSE
 : REGI
21.09 : 
 : SKUESPILLER
 : KOLL SÆBJØRSON
20.09 : 
 : SKUESPILLER
 : KOLL SÆBJØRNSON
22.03 : 
22.03.1911  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : CORFITZ, HENDES MAND
22.03 : 
22.03.1911  :  BARSELSTUEN
 : REGI
28.02 : 
28.02.1911  :  TAIFUN
 : SKUESPILLER
 : TOYU JOSHIKAWA
02.02 : 
02.02.1911  :  BABELS TÅRN
 : SKUESPILLER
 : HVIT
22.01 : 
22.01.1911  :  EROTIK
 : REGI

1910

16.11 : 
16.11.1910  :  LIVET I VOLD
 : SKUESPILLER
 : GAMLE GIHLE
22.09 : 
22.09.1910  :  SKANDALEN
 : SKUESPILLER
 : PARIZOT
24.08 : 
24.08.1910  :  SAMSON
 : SKUESPILLER
 : HONORÉ MARQUIS D'ANDELINE
05.05 : 
05.05.1910  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : PAAL DEN GAMLE
20.01 : 
20.01.1910  :  BYGMESTER SOLNESS
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR HERDAL, HUSLEGE

1909

28.12 : 
 : SKUESPILLER
 : CHRISTIE, SORENSKRIVER
19.10 : 
19.10.1909  :  GRISELDA
 : SKUESPILLER
 : FAR HELMBRECHT
12.05 : 
12.05.1909  :  DEN KJÆRE FAMILIE
 : SKUESPILLER
 : FRIIS, GROSSERER OG DIREKTØR
11.02 : 
11.02.1909  :  KONG AAGON
 : SKUESPILLER
 : BONDEN PAAL KALLE
24.01 : 
24.01.1909  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : DANIEL HEIRE

1908

20.12 : 
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
26.11 : 
26.11.1908  :  MIMOSAS HJEMKOMST
 : SKUESPILLER
 : JOHANNES RØNNING
12.11 : 
12.11.1908  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : JEPPE BERG
22.10 : 
22.10.1908  :  OTHELLO
 : SKUESPILLER
 : MONTANO
31.05 : 
31.05.1908  :  SOLNEDGANG
 : SKUESPILLER
 : ADJUNKT MØRCH
05.04 : 
05.04.1908  :  FJELDEVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : SORENSKRIVEREN
23.02 : 
23.02.1908  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : DR. PHIL. JÜTTNER
18.02 : 
18.02.1908  :  ANNE PEDERSDOTTER
 : SKUESPILLER
 : MESTER LAURENTIUS
21.01 : 
21.01.1908  :  MENNESKEBØRN
 : SKUESPILLER
 : GROSSERER H.O. BAMLE
02.01 : 
02.01.1908  :  HALLFRED VANDRAADESKALD
 : SKUESPILLER
 : AAVALDE

1907

20.11 : 
20.11.1907  :  BLAA HUSARER
 : SKUESPILLER
 : AUGUST NIPPES, FABRIKEIER
31.10 : 
31.10.1907  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : POLONIUS
21.09 : 
21.09.1907  :  JOHAN ULFSTJERNA
 : SKUESPILLER
 : ELIAS REBACK
11.09 : 
11.09.1907  :  KONG ØDIPUS
 : SKUESPILLER
 : EN HYRDE
07.03 : 
07.03.1907  :  DJÆVELENS BARN
 : SKUESPILLER
 : ANTHONY ANDERSON

1906

09.12 : 
 : SKUESPILLER
 : MONSIEUR GODTRO
14.11 : 
14.11.1906  :  DET BLAA VÆRELSE
 : SKUESPILLER
 : FLOCHENCOEUR, KAPTEIN
25.10 : 
25.10.1906  :  BABYLONS KONGE
 : SKUESPILLER
 : HAGISA, PREST
20.09 : 
20.09.1906  :  DET NY SYSTEM
 : SKUESPILLER
 : RIIS
05.09 : 
05.09.1906  :  KJØBMANDEN I VENEDIG
 : SKUESPILLER
 : SHYLOCK
07.06 : 
07.06.1906  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : PAAL DEN GAMLE
07.03 : 
07.03.1906  :  PELLÉAS OG MÉLISANDE
 : SKUESPILLER
 : DOKTOREN
16.02 : 
16.02.1906  :  VÆVERNE
 : SKUESPILLER
 : GAMLE HILSE
28.01 : 
28.01.1906  :  FASTE FORLAND
 : SKUESPILLER
 : ONKEL JOEL, BANKDIREKTØR

1905

07.12 : 
07.12.1905  :  ELVERHØI
 : SKUESPILLER
 : BJØRN OLUFSEN, HUSHOVMESTER
15.11 : 
15.11.1905  :  ROSMERSHOLM
 : SKUESPILLER
 : PEDER MORTENSGAARD

1904

06.12 : 
06.12.1904  :  JULESTUE
 : REGI
18.08 : 
18.08.1904  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : PAAL DEN GAMLE

1903

01.03 : 
 : REGI

1902

27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : DOVREGUBBEN-%
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN KNAPPESTØPER-%*

1900

05.03 : 
05.03.1900  :  GENGANGERE
 : SKUESPILLER
 : SNEKKER ENGSTRAND
18.01 : 
18.01.1900  :  GEOGRAFI OG KJÆRLIGHED
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR TURMAN-%

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking