DET STORE VI

Premiere
21.01.1919
DET STORE VI
Kategori
KOMEDIE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1591abc
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
4 /
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
ORKESTER
FORFATTER
Medvirkende:
Redaktør Welle
Redaktionssekretær Arnesen
Egil Holst, Journalist
Winge, Journalist
Pedersen, Journalist
Dahl, Journalist
Sem, Forretningsfører
Renne, Theateranmelder
Faktoren
Grosserer Herre
Jenny Lund, Ekspeditrice
Anna, Ekspeditrice
Frøken Gulbrandsen, Ekspeditr.
Frøken Rinde, Ekspeditrice
Professor Ramm
Fru Gjessing
Frøken Indre
Storm, Journalist
Iversen, Journalist
Generalkonsul Berner
Anton P. Samuelsen
En Sint Mand
Et Regningsbud
Kunstnerisk lag
REGI