AUGUST WEHMER

Nasjonalitet: 
NORSK
36 treff i tidsrommet 05.10.1915 - 20.12.1919

1919

20.12 : 
20.12.1919  :  APRILSNARRENE
 : SKUESPILLER
 : FUGTEL, BARBERSVEND
15.11 : 
15.11.1919  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : FERRIER
22.10 : 
22.10.1919  :  KOLLEGA CRAMPTON
 : SKUESPILLER
 : WEISSBACH
13.08 : 
13.08.1919  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : CAMMER-TIENNEREN
13.08 : 
13.08.1919  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : RIFOGDENS KONE-*
07.05 : 
07.05.1919  :  DRONNING BESS
 : SKUESPILLER
 : BEN, KAVALER VED HOFFET
21.01 : 
21.01.1919  :  DET STORE VI
 : SKUESPILLER
 : STORM, JOURNALIST

1918

23.12 : 
23.12.1918  :  JULESTUE
 : SKUESPILLER
 : ARV
10.10 : 
10.10.1918  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : EN BLEGFED HERRE
20.09 : 
20.09.1918  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : HANS OLSEN
25.04 : 
25.04.1918  :  DON CARLOS
 : SKUESPILLER
 : EN OFFICER VED LIVVAGTEN
09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : RIFOGDENS KONE-%
09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : MAGNUS
09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : CAMMER-TIENNEREN-%

1917

14.11 : 
14.11.1917  :  BALKONEN
 : SKUESPILLER
 : EN DOKTOR
11.10 : 
11.10.1917  :  PRØVENS DAG
 : SKUESPILLER
 : HANSEN, HOTELPORTIER
27.09 : 
27.09.1917  :  SAUL
 : SKUESPILLER
 : TJENEREN JOEL
31.05 : 
31.05.1917  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : KLEMME, MEDICINER
03.05 : 
03.05.1917  :  DEN GULE NATTERGAL
 : SKUESPILLER
 : KAFUR
03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : STACHOF
07.03 : 
07.03.1917  :  FATA MORGANA
 : SKUESPILLER
 : GYULA

1916

14.12 : 
14.12.1916  :  HOFFMANNS EVENTYR
 : SKUESPILLER
 : COCHENILLE, TJENER
14.12 : 
14.12.1916  :  HOFFMANNS EVENTYR
 : SKUESPILLER
 : FRANTS, TJENER HOS CRESPEL
14.12 : 
14.12.1916  :  HOFFMANNS EVENTYR
 : SKUESPILLER
 : PITICHINACCIO, EN VANDSKABNING
14.12 : 
14.12.1916  :  HOFFMANNS EVENTYR
 : SKUESPILLER
 : ANDREAS, TJENER HOS STELLA
29.11 : 
29.11.1916  :  MARIANNES CAPRICER
 : SKUESPILLER
 : EN OPVARTER
19.10 : 
19.10.1916  :  INDENFOR MURENE
 : SKUESPILLER
 : EN TJENER HOS HERMING
10.08 : 
10.08.1916  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : ANTON, SPEIDER
09.04 : 
09.04.1916  :  SYNDENS SOLD
 : SKUESPILLER
 : EN DETEKTIV
16.03 : 
16.03.1916  :  SIGURD BRAA
 : SKUESPILLER
 : EN TJENER
01.03 : 
01.03.1916  :  DER VAR ENGANG
 : SKUESPILLER
 : ANDEN JÆGER
12.01 : 
12.01.1916  :  PROFESSOR BERNHARDI
 : SKUESPILLER
 : DR. WENGER

1915

18.12 : 
 : SKUESPILLER
 : BASSE
11.11 : 
11.11.1915  :  BORGEN
 : SKUESPILLER
 : EN UNG ARBEIDER
21.10 : 
21.10.1915  :  BRIST
 : SKUESPILLER
 : STYRMAND HOLMSEN
05.10 : 
05.10.1915  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : GUSTOU, GAARDSGUT

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking