DEN USKIKKELIGE LILLE PRINSESSEN

Premiere
18.12.1915
Kategori
EVENTYRKOMEDIE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1396ab
Akter: 
3 /
Publikumstype: 
BARN
Merknad: 
SE OGSÅ "DEN LILLE USKIKKELIGE PRINSESSEN".
Medvirkende:
Kongen
Dronningen
Prinsesse Daggry
Overhofmesterinden
Gunhild, Daggrys Legesøster
Magisteren
Danselæreren
Den Tykke Kok
Første Terne
Anden Terne
Skogheksen
Det Store Troldet
Dag, Forhekset Prins
Sangfuglen
Brum
Basse
Kunstnerisk lag
KOMPONIST
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN
KOREOGRAFI