INDENFOR MURENE

Premiere
19.10.1916
INDENFOR MURENE
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1561ab
Kulturkrets: 
DANSK
Akter: 
4 /
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
ORKESTER
Medvirkende:
Gamle Levin, Veksellerer
Sara Levin
Hugo, Levins Søn
Jacob, Levins Søn
Esther, Levins Datter
Dina, Jacobs Hustru
Meyer, Prokurist Hos Levin
Dr. Jørgen Herming
Etatsraad Herming
Etatsraadinde Herming
En Tjener Hos Herming
En Jomfru Hos Herming
En Pige Hos Levin
Meyer, Prokurist Hos Levin-%
Dr. Jørgen Herming-%
Etatsraad Herming-%
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI