THEODOR BLICH

Nasjonalitet: 
NORSK
203 treff i tidsrommet 01.09.1899 - 01.09.1923

1923

01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : STORTINGSPRÆSIDENTEN
24.02 : 
24.02.1923  :  SKJÆBNETIMEN
 : SKUESPILLER
 : GENERAL BENEDICT
28.01 : 
28.01.1923  :  BLANDT BOLDE RIDDERE
 : SKUESPILLER
 : PETER POTTLEBERRY, DOMPROST
09.01 : 
09.01.1923  :  KOMEDIEN
 : SKUESPILLER
 : ULRIK, SKUESPILLER

1922

05.12 : 
05.12.1922  :  TROLL KAN TEMMES
 : SKUESPILLER
 : BAPTISTA
29.08 : 
29.08.1922  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : JESPER
19.08 : 
19.08.1922  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : JACOB SKOEMAGER
15.08 : 
15.08.1922  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : EN BONDE
25.04 : 
25.04.1922  :  RETFÆRDIGHET
 : SKUESPILLER
 : JAMES HOW, ADVOKAT
17.02 : 
17.02.1922  :  HALTE HULDA
 : SKUESPILLER
 : ASLAK
15.01 : 
15.01.1922  :  TARTUFFE
 : SKUESPILLER
 : CLÉANTE, ORGONS SVOGER

1921

30.12 : 
30.12.1921  :  DEN GRØNNE SNIBEL
 : SKUESPILLER
 : DURAND
22.11 : 
22.11.1921  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : DAGFINN BONDE
20.10 : 
20.10.1921  :  ET OPGJØR
 : SKUESPILLER
 : BØLLING
11.09 : 
11.09.1921  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : LIGNIÉRE, POET
11.09 : 
11.09.1921  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : EN KAPUCINER

1920

19.05 : 
19.05.1920  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : JENS OLSEN
27.04 : 
27.04.1920  :  ANKLAGEDE
 : SKUESPILLER
 : PROF. HERMAN HOLDING
04.02 : 
04.02.1920  :  GEOGRAFI OG KJÆRLIGHED
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR TURMAN
21.01 : 
21.01.1920  :  RUY BLAS
 : SKUESPILLER
 : DON GURITAN

1919

15.11 : 
15.11.1919  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : LEGENDRE
22.10 : 
22.10.1919  :  KOLLEGA CRAMPTON
 : SKUESPILLER
 : MILIUS
07.05 : 
07.05.1919  :  DRONNING BESS
 : SKUESPILLER
 : CECIL, LORD BURLEIGH
05.04 : 
05.04.1919  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : HJORTH, REVOLUTIONÆR
11.03 : 
11.03.1919  :  DOKTORENS DILEMMA
 : SKUESPILLER
 : CUTLER WALPOLE, KIRURG
21.01 : 
21.01.1919  :  DET STORE VI
 : SKUESPILLER
 : SEM, FORRETNINGSFØRER

1918

09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : JACOB SKOEMAGER

1917

07.10 : 
07.10.1917  :  KJÆRLIGHED OG VENSKAB
 : SKUESPILLER
 : OLE EILERTSEN, RAGNAS FAR
27.09 : 
27.09.1917  :  SAUL
 : SKUESPILLER
 : ABNER
31.05 : 
31.05.1917  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : EN SPIDSBORGER
24.05 : 
24.05.1917  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : JESPER
03.05 : 
03.05.1917  :  DEN GULE NATTERGAL
 : SKUESPILLER
 : V. HEMISCH
03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : PETRUSCHIN, ADVOKAT
07.03 : 
07.03.1917  :  FATA MORGANA
 : SKUESPILLER
 : FADEREN
11.01 : 
11.01.1917  :  REDAKTØREN
 : SKUESPILLER
 : DOKTOREN

1916

29.11 : 
29.11.1916  :  MARIANNES CAPRICER
 : SKUESPILLER
 : TIBIA, TJENER HOS CLAUDIO
06.11 : 
06.11.1916  :  EN RACEKAMP
 : SKUESPILLER
 : AMTMAND BECH
19.10 : 
19.10.1916  :  INDENFOR MURENE
 : SKUESPILLER
 : ETATSRAAD HERMING-%
16.09 : 
16.09.1916  :  SAMFUNDETS STØTTER
 : SKUESPILLER
 : GROSSERER RUMMEL
10.08 : 
10.08.1916  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : TIMANSEN
27.04 : 
27.04.1916  :  FRU WARRENS FORRETNING
 : SKUESPILLER
 : SIR GEORGE CROFTS
09.04 : 
09.04.1916  :  SYNDENS SOLD
 : SKUESPILLER
 : EN PILITIKOMMISSÆR
16.03 : 
16.03.1916  :  SIGURD BRAA
 : SKUESPILLER
 : ADVOKAT BRAHM
12.01 : 
12.01.1916  :  PROFESSOR BERNHARDI
 : SKUESPILLER
 : DR. PFLUGFELDER, PROFESSOR

1915

11.11 : 
11.11.1915  :  BORGEN
 : SKUESPILLER
 : BØRRE SMED, FAR TIL MARIUS
21.10 : 
21.10.1915  :  BRIST
 : SKUESPILLER
 : PASTOR RUNGE
05.10 : 
05.10.1915  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : CHARTRAIN
06.05 : 
06.05.1915  :  DEN SPANSKE FLUE
 : SKUESPILLER
 : BURWIG, RIGSDAGSMAND
24.03 : 
 : SKUESPILLER
 : Most
09.02 : 
09.02.1915  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : PETER STOCKMANN

1914

05.11 : 
05.11.1914  :  SKYLDIG ELLER USKYLDIG?
 : SKUESPILLER
 : DR. PHIL. GRAM, LÆRER
06.10 : 
06.10.1914  :  ROBERT FRANK
 : SKUESPILLER
 : KRIGSMINISTEREN
08.09 : 
08.09.1914  :  TROENS MAGT
 : SKUESPILLER
 : MADS HERULFSEN, KAKSE
30.08 : 
30.08.1914  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : JENSEN
02.06 : 
02.06.1914  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : KNUTZON
15.05 : 
15.05.1914  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : SIGURD SIGURDSON
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : GERT BUNTMAGER
11.03 : 
11.03.1914  :  SOMMERFUGLEN I NETTET
 : SKUESPILLER
 : SIR JOHN BURROUGHES
29.01 : 
29.01.1914  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : TIMANSEN

1913

29.11 : 
29.11.1913  :  DET STORE FUND
 : SKUESPILLER
 : KONSULEN
18.11 : 
18.11.1913  :  KJÆRLIGHED OG VENSKAB
 : SKUESPILLER
 : OLE EILERTSEN, RAGNAS FAR
06.11 : 
06.11.1913  :  MILEPÆLE
 : SKUESPILLER
 : SAMUEL SIBLEY
24.09 : 
24.09.1913  :  HANS ENESTE KONE
 : SKUESPILLER
 : REDAKTØR ABEL
03.09 : 
 : SKUESPILLER
 : BANG
31.08 : 
31.08.1913  :  GEOGRAFI OG KJÆRLIGHED
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR TURMAN
10.04 : 
 : SKUESPILLER
 : KJØBMAND DANKERTSEN
09.03 : 
 : SKUESPILLER
 : JON, EN BONDE

1912

07.11 : 
07.11.1912  :  AS YOU LIKE IT
 : SKUESPILLER
 : CHARLES
10.10 : 
10.10.1912  :  MESTER OLOF
 : SKUESPILLER
 : MONS SOMMER, BISKOP
12.09 : 
12.09.1912  :  FOSSEN
 : SKUESPILLER
 : KONSUL VREDE
27.05 : 
27.05.1912  :  MORAL
 : SKUESPILLER
 : OTTO WASNER
30.03 : 
30.03.1912  :  FIRFEIER
 : SKUESPILLER
 : PROKURATOR PRISE
29.02 : 
29.02.1912  :  KJÆRLIGHEDENS LABYRINT
 : SKUESPILLER
 : CHASTENET
08.02 : 
08.02.1912  :  JEG VIL VÆRGE MIT LAND
 : SKUESPILLER
 : STORK

1911

26.12 : 
26.12.1911  :  LANDMANDSLIV
 : SKUESPILLER
 : POMUCKELSKOPP, PROPRIETÆR
16.12 : 
16.12.1911  :  EN SØNDAG PAA AMAGER
 : SKUESPILLER
 : JEPSEN, AMAGERBONDE
31.10 : 
31.10.1911  :  MARIE VICTORIE
 : SKUESPILLER
 : BONJOUR, FÆNGSELSINSPEKTØR
21.09 : 
 : SKUESPILLER
 : SIGURD STALLAR
01.09 : 
01.09.1911  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : LORD RUTHVEN
14.05 : 
14.05.1911  :  VIDUNDERBARNET
 : SKUESPILLER
 : KAPTEINEN
06.04 : 
06.04.1911  :  MOD NORDPOLEN
 : SKUESPILLER
 : SENIOR
22.03 : 
22.03.1911  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : JENS OLSEN
28.02 : 
28.02.1911  :  TAIFUN
 : SKUESPILLER
 : STATSADVOKATEN
02.02 : 
02.02.1911  :  BABELS TÅRN
 : SKUESPILLER
 : EN MAND
09.01 : 
09.01.1911  :  ANNA KARÉNIN
 : SKUESPILLER
 : SCHTSCHERBATZKY

1910

22.09 : 
22.09.1910  :  SKANDALEN
 : SKUESPILLER
 : ADMIRAL GRAVIERE
24.08 : 
24.08.1910  :  SAMSON
 : SKUESPILLER
 : FLACH
27.05 : 
27.05.1910  :  AGNETE
 : SKUESPILLER
 : SVEND ULFSEN
05.05 : 
05.05.1910  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : SIGURD SIGURDSON
07.04 : 
07.04.1910  :  AGILULF DEN VISE
 : SKUESPILLER
 : EN GRÆTTEN RIDEKNÆGT
17.03 : 
17.03.1910  :  DEN STERKESTE MAGT
 : SKUESPILLER
 : INSPEKTØR WILLIAMS
10.02 : 
10.02.1910  :  KONG HENRIK DEN FJERDE
 : SKUESPILLER
 : OVEN GLENDOWER

1909

28.12 : 
 : SKUESPILLER
 : GENERALMAJOR ORLOW
19.10 : 
19.10.1909  :  GRISELDA
 : SKUESPILLER
 : LÆGEN
29.08 : 
29.08.1909  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : LORD RUTHVEN
20.08 : 
20.08.1909  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : KNUTZON
12.05 : 
12.05.1909  :  DEN KJÆRE FAMILIE
 : SKUESPILLER
 : RANDALL, VICEKONSUL
01.04 : 
01.04.1909  :  SAGFØRER HELLMANN'S
 : SKUESPILLER
 : LARS HOFT. RESTAURATØR
04.03 : 
04.03.1909  :  DA VI VAR EN OG TYVE
 : SKUESPILLER
 : MILES GRAHAM, OBERST
11.02 : 
11.02.1909  :  KONG AAGON
 : SKUESPILLER
 : JARLEN AF JUVAL
24.01 : 
24.01.1909  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : PROPRIETÆR MONSEN

1908

26.12 : 
26.12.1908  :  REVOLUTIONSBRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : MONTALOUP
18.08 : 
18.08.1908  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : GROSSERER WERLE
23.04 : 
23.04.1908  :  DEN STILLE GADE
 : SKUESPILLER
 : EN HVERVE-SERGEANT
25.03 : 
25.03.1908  :  TYVEN
 : SKUESPILLER
 : ZAMBAULT
04.03 : 
04.03.1908  :  REGNSKABETS DAG
 : SKUESPILLER
 : ERIK FRISTRUP
23.02 : 
23.02.1908  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : KAMMERHERRE VON BREITENBERG
18.01 : 
18.01.1908  :  FOSSEGRIMEN
 : SKUESPILLER
 : KAKSEN
02.01 : 
02.01.1908  :  HALLFRED VANDRAADESKALD
 : SKUESPILLER
 : OTTAR TORVALDSON

1907

20.11 : 
20.11.1907  :  BLAA HUSARER
 : SKUESPILLER
 : KRAUSE, VAGTMESTER
31.10 : 
31.10.1907  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : MARCELLUS
27.10 : 
27.10.1907  :  MELLEM SLAGENE
 : SKUESPILLER
 : GUDLAUG STALLARE
01.09 : 
01.09.1907  :  GEOGRAFI OG KJÆRLIGHED
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR TURMAN
07.03 : 
07.03.1907  :  DJÆVELENS BARN
 : SKUESPILLER
 : WILLIAM DUDGEON
20.02 : 
20.02.1907  :  EI HEIMKOME
 : SKUESPILLER
 : HERMUND KVALE, LENSMAND

1906

09.12 : 
 : SKUESPILLER
 : VÆRTEN I "VIINKANDEN"
14.11 : 
14.11.1906  :  DET BLAA VÆRELSE
 : SKUESPILLER
 : DURAND, KONTORCHEF
25.10 : 
25.10.1906  :  BABYLONS KONGE
 : SKUESPILLER
 : NEBUZARADAN, HÆRFØRER
09.10 : 
09.10.1906  :  GURRE
 : SKUESPILLER
 : GREV JOHAN AF HOLSTEN
20.09 : 
20.09.1906  :  DET NY SYSTEM
 : SKUESPILLER
 : KARL RAVN
12.06 : 
12.06.1906  :  WURM
 : SKUESPILLER
 : KAPTEIN FRENKEL
07.06 : 
07.06.1906  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : KAARE FRA NIDAROSEN
10.05 : 
10.05.1906  :  ET OPGJØR
 : SKUESPILLER
 : BØLLING
09.05 : 
09.05.1906  :  TABT SPIL
 : SKUESPILLER
 : GENERAL DE BRIAL
04.05 : 
04.05.1906  :  MESTER GERT WESTPHALER
 : SKUESPILLER
 : EN NOTARIUS
08.04 : 
 : SKUESPILLER
 : HVERVER-SERGEANTEN
02.04 : 
02.04.1906  :  LILLE DORRIT
 : SKUESPILLER
 : MORRIS
16.02 : 
16.02.1906  :  VÆVERNE
 : SKUESPILLER
 : WIEGAND, SNEDKER
28.01 : 
28.01.1906  :  FASTE FORLAND
 : SKUESPILLER
 : REBSLAGER TRYGGESEN

1905

31.12 : 
 : SKUESPILLER
 : DET STORE TROLDET
18.10 : 
18.10.1905  :  KJÆRLIGHED OG VENSKAB
 : SKUESPILLER
 : OLE EILERTSEN, RAGNAS FAR
01.10 : 
 : SKUESPILLER
 : GENERALMAJOR ORLOW
25.08 : 
 : SKUESPILLER
 : BANG
12.06 : 
12.06.1905  :  DANSEN PÅ KOLDINGHUS
 : SKUESPILLER
 : MESTER STRANGE, BILLEDHUGGER
12.06 : 
12.06.1905  :  EN STRAM SVIGERFAR
 : SKUESPILLER
 : OBERST FOURCHEVILLE
02.06 : 
02.06.1905  :  DOBBELTGJÆNGEREN
 : SKUESPILLER
 : GENERAL LEHUCHOIS
16.03 : 
16.03.1905  :  OPSTANDELSE
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOREN
12.02 : 
12.02.1905  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : JACOB SKOEMAGER
29.01 : 
29.01.1905  :  FOSSEGRIMEN
 : SKUESPILLER
 : OLA SØRIGAR'N
27.01 : 
27.01.1905  :  TAPPENSTREG
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE MEDLEM AF KRIGSRETTEN

1904

26.12 : 
26.12.1904  :  BYENS STOLTHED
 : SKUESPILLER
 : STØD, POLITIMESTER
25.11 : 
25.11.1904  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : LORD RUTHVEN
14.09 : 
14.09.1904  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : EN BONDE
18.08 : 
18.08.1904  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : KAARE FRA NIDAROSEN
14.04 : 
14.04.1904  :  HEKSEN
 : SKUESPILLER
 : TORILLO, BØDDEL
06.04 : 
06.04.1904  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : DE SAINT MARSAN, ADJUTANT
06.04 : 
06.04.1904  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : VABONTRAIN-*
16.03 : 
16.03.1904  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : GROSSERER WERLE, VERKSEIER
02.03 : 
02.03.1904  :  RØVERNE
 : SKUESPILLER
 : ROLLER, LIBERTINER
28.01 : 
28.01.1904  :  GURRE
 : SKUESPILLER
 : GREV JOHAN AF HOLSTEN
05.01 : 
05.01.1904  :  DRONNING TAMARA
 : SKUESPILLER
 : EN HETMAN

1903

19.11 : 
19.11.1903  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : DEN FORHENV. STATSMINISTER
03.11 : 
03.11.1903  :  SITUATIONENS HERRE
 : SKUESPILLER
 : BØRE BØRRESEN, FÆRGEMAND
15.10 : 
15.10.1903  :  ERIK XIV
 : SKUESPILLER
 : PEDER WELAMSON
23.09 : 
23.09.1903  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : KAMMERHERRE VON BREITENBERG
04.09 : 
 : SKUESPILLER
 : ANDERS
20.08 : 
 : SKUESPILLER
 : BANG
13.04 : 
13.04.1903  :  DET HISTORISKE SLOT
 : SKUESPILLER
 : SKIBSKAPTEIN CABRIAC
20.03 : 
20.03.1903  :  KEISER OG GALILÆER I
 : SKUESPILLER
 : LEGEN ORIBASES
20.03 : 
20.03.1903  :  KEISER OG GALILÆER I
 : SKUESPILLER
 : MEMNON-*
15.01 : 
15.01.1903  :  EN SOMMERNATSDRØM
 : SKUESPILLER
 : ÆGEUS

1902

20.12 : 
20.12.1902  :  KORSVEI
 : SKUESPILLER
 : FHV. STATSRAAD MØRK
12.11 : 
12.11.1902  :  BIBLIOTHEKAREN
 : SKUESPILLER
 : MACDONALD
12.10 : 
12.10.1902  :  HAABET
 : SKUESPILLER
 : CLEMENS BOS, REDER
11.09 : 
11.09.1902  :  KONGEN
 : SKUESPILLER
 : GENERALEN
08.06 : 
08.06.1902  :  LAD OSS SKILLES
 : SKUESPILLER
 : BAFOURDIN
03.06 : 
 : SKUESPILLER
 : BANG
05.05 : 
05.05.1902  :  LINDELIN
 : SKUESPILLER
 : SKIPPER ENOCHSEN
02.04 : 
02.04.1902  :  UNDER LOVEN
 : SKUESPILLER
 : KNUD VINGE, LÆGE
14.03 : 
 : SKUESPILLER
 : GERT BUNTMAGER
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : HUSSEIN
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : HÆGSTADBONDEN-*
04.02 : 
04.02.1902  :  HØIT TILHEST
 : SKUESPILLER
 : STOLZER, SAGFØRER
22.01 : 
22.01.1902  :  FRU INGER TIL ØSTRAAT
 : SKUESPILLER
 : BJØRN

1901

10.12 : 
10.12.1901  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : KAARE FRA NIDAROSEN
20.11 : 
20.11.1901  :  SØNNEN
 : SKUESPILLER
 : VELDE, BYGMESTER
06.11 : 
06.11.1901  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : LE BRET, CYRANOS VEN
06.09 : 
 : SKUESPILLER
 : BANG
11.06 : 
11.06.1901  :  ET SØLVBRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR FRANSEN
04.06 : 
04.06.1901  :  HARLEKINS OMVENDELSE
 : SKUESPILLER
 : FABRIZIO
10.04 : 
10.04.1901  :  WULFFIE & COMP.
 : SKUESPILLER
 : WULF WULFFIE, KONSUL,GROSSERER
26.03 : 
26.03.1901  :  TORDENSKJOLD
 : SKUESPILLER
 : BARON V. LØVENDAL
22.01 : 
22.01.1901  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : JENS SANDBÜCHS
08.01 : 
08.01.1901  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : 1STE FULDE MAND

1900

26.12 : 
26.12.1900  :  TROLD KAN TÆMMES
 : SKUESPILLER
 : BATTISTA
21.11 : 
21.11.1900  :  UGLEN
 : SKUESPILLER
 : GRIMSGAARD, DOKTOR
10.10 : 
10.10.1900  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : PAAL FLIDA
12.06 : 
 : SKUESPILLER
 : GERT BUNTMAGER
04.06 : 
04.06.1900  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : LARS
18.04 : 
18.04.1900  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : VABONTRAIN-*
18.04 : 
18.04.1900  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : DE SAINT MARSAN, ADJUTANT
26.03 : 
26.03.1900  :  GURRE
 : SKUESPILLER
 : GREV JOHAN AF HOLSTEN
06.02 : 
06.02.1900  :  NAAR VI DØDE VAAGNER
 : SKUESPILLER
 : GODSEIER ULFHEIM
18.01 : 
18.01.1900  :  GEOGRAFI OG KJÆRLIGHED
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR TURMAN
01.01 : 
 : SKUESPILLER
 : MASSIAS
01.01 : 
01.01.1900  :  VARULVEN
 : SKUESPILLER
 : JEPPE RASK, GEFREITER

1899

23.11 : 
23.11.1899  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : HALDEN
21.10 : 
21.10.1899  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : JENSEN
05.10 : 
 : SKUESPILLER
 : EN MUNK
26.09 : 
26.09.1899  :  HARALD SVANS MOR
 : SKUESPILLER
 : URSKOUG
03.09 : 
03.09.1899  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : KAARE FRA NIDAROSEN
02.09 : 
02.09.1899  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : PETER STOCKMANN
01.09 : 
01.09.1899  :  MESTER GERT WESTPHALER
 : SKUESPILLER
 : GOTTARD, GILBERTS BRODER

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking