DET STORE LOD

Premiere
05.04.1919
Siste spilledato
20.05.1919
DET STORE LOD
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1360abc
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
5 /
Publikumstype: 
VOKSNE
Medvirkende:
Haller
Fru Haller, Hallers Mor
Statsministeren
Ilka, Statsministerens Niece
Kristine
Dr. Adolf
Wanke, Forfatter
Borch, Student
Herring, Student
Hjorth, Revolutionær
Ole Edvard, Revolutionær
En Arbeider, Revolutionær
Ejer, Sagfører, Revolutionær
Storm, Revolutionær
Fischer, Literat, Revolutionær
Jansen, Revolutionær
Den Forhenv. Statsminister
Fru Borch
En Politiofficer
Meyer, Opvarter
Et Telegrafbud
En Graver
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI