THORLEIF REISS

Nasjonalitet: 
NORSK
54 treff i tidsrommet 25.04.1918 - 22.12.1929

1929

22.12 : 
22.12.1929  :  SNEHVIT
 : FORFATTER

1927

02.03 : 
02.03.1927  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : ANTON, SPEIDER

1926

01.06 : 
01.06.1926  :  I KJOLE OG HVITT
 : SKUESPILLER
 : ROSENTHAL
06.03 : 
06.03.1926  :  EDMUND JAHR
 : SKUESPILLER
 : STUDENTEN
28.01 : 
28.01.1926  :  PAA SKOLEN IGJEN
 : SKUESPILLER
 : CASTAGNAIRE, SKOLEGUT
05.01 : 
05.01.1926  :  SWEDENHIELMS
 : SKUESPILLER
 : BO SWEDENHIELM

1925

11.10 : 
11.10.1925  :  TIL SÆTERS
 : SKUESPILLER
 : BUSK
17.03 : 
17.03.1925  :  KJÆRLIGHETENS STEDBARN
 : SKUESPILLER
 : FAUSTINO, EUSEBIOS SØNN
26.02 : 
26.02.1925  :  ANSIKTET PAA RUTEN
 : SKUESPILLER
 : ADVOKAT JOHANSEN

1924

27.12 : 
27.12.1924  :  HVIS JEG VILDE -
 : SKUESPILLER
 : PANON
26.12 : 
26.12.1924  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : MAGISTEREN
18.11 : 
18.11.1924  :  FOLKERAADET
 : SKUESPILLER
 : EN TURIST
25.10 : 
25.10.1924  :  HR. BROTONNEAU
 : SKUESPILLER
 : FRIDEL, KONTORIST
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : ABRAHAMS
04.06 : 
04.06.1924  :  MADAME SANS-GÉNE
 : SKUESPILLER
 : DESPRéAUX, DANSELÆRER
01.05 : 
01.05.1924  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : MARKIS DE LANGELIER
12.04 : 
12.04.1924  :  STATSMINISTEREN
 : SKUESPILLER
 : KIRKEMINISTEREN
25.03 : 
25.03.1924  :  KONG RIKARD DEN TREDJE
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE BORGER
25.03 : 
25.03.1924  :  KONG RIKARD DEN TREDJE
 : SKUESPILLER
 : EN SKRIVER

1923

23.12 : 
 : SKUESPILLER
 : DANSELÆREREN
02.11 : 
02.11.1923  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : HUHU-%
04.10 : 
04.10.1923  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : STUD. JUR. A. STRØM
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN UNG MAND
20.08 : 
20.08.1923  :  DET LEVENDE LIK
 : SKUESPILLER
 : ARTEMJEF
21.04 : 
21.04.1923  :  JARLSHUS
 : SKUESPILLER
 : ARVID LØWEN
15.04 : 
15.04.1923  :  MADAME LEGROS
 : SKUESPILLER
 : ABBED DE ZORANE
28.01 : 
28.01.1923  :  BLANDT BOLDE RIDDERE
 : SKUESPILLER
 : WITTLE, VERES TJENER
09.01 : 
09.01.1923  :  KOMEDIEN
 : SKUESPILLER
 : EN KRITIKER

1922

23.12 : 
23.12.1922  :  PEIK OG STORTROLDET
 : SKUESPILLER
 : LARS, KONGENS JÆGER
05.12 : 
05.12.1922  :  TROLL KAN TEMMES
 : SKUESPILLER
 : EN SKREDDER
19.08 : 
19.08.1922  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : CAMMER-TIENNEREN
15.08 : 
15.08.1922  :  BRAND
 : MANN AV ALMUEN
25.04 : 
25.04.1922  :  RETFÆRDIGHET
 : SKUESPILLER
 : EDWARD CLEMENTS, FÆNGSELSLÆGE
06.04 : 
06.04.1922  :  MICHAEL KRAMER
 : SKUESPILLER
 : QUANTMEYER
18.03 : 
18.03.1922  :  HIMMELSTIGEN
 : SKUESPILLER
 : OHLSEN
08.01 : 
08.01.1922  :  TORNEROSE
 : SKUESPILLER
 : HOFMARCHALLEN

1921

30.12 : 
30.12.1921  :  DEN GRØNNE SNIBEL
 : SKUESPILLER
 : VICOMTE DE SAINT GOBAIN
11.09 : 
11.09.1921  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : MARKI DE CUIGY
21.04 : 
21.04.1921  :  KIRKEN
 : SKUESPILLER
 : JONATAN
15.03 : 
15.03.1921  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : GYLDENSTJERNE

1920

21.12 : 
21.12.1920  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : KAMMERHERREN
21.09 : 
21.09.1920  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : DONALBEIN
19.05 : 
19.05.1920  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : GOTHARD
04.03 : 
04.03.1920  :  PROFESSOR STORIZYN
 : SKUESPILLER
 : SERGEI, SØNNEN
21.01 : 
21.01.1920  :  RUY BLAS
 : SKUESPILLER
 : EN LAKEI

1919

20.12 : 
20.12.1919  :  APRILSNARRENE
 : SKUESPILLER
 : SIGFRID MØLLER
15.11 : 
15.11.1919  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : LEMAIRE, DEPUTER
10.10 : 
10.10.1919  :  PAASKE
 : SKUESPILLER
 : BENJAMIN, GYMNASIAST
13.08 : 
13.08.1919  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : CAMMERT-TIENNEREN-% 4.5.1920
05.04 : 
05.04.1919  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : FISCHER, LITERAT, REVOLUTIONÆR
11.03 : 
11.03.1919  :  DOKTORENS DILEMMA
 : SKUESPILLER
 : EN SEKRETÆR
21.01 : 
21.01.1919  :  DET STORE VI
 : SKUESPILLER
 : IVERSEN, JOURNALIST

1918

20.09 : 
20.09.1918  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : CREDO
25.04 : 
25.04.1918  :  DON CARLOS
 : SKUESPILLER
 : EN PAGE