DEN USKIKKELIGE LILLE PRINSESSEN

Premiere
23.12.1923
Kategori
BARNESTYKKE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1396ab
Akter: 
3 /
Publikumstype: 
BARN
Merknad: 
SE OGSÅ "DEN LILLE USKIKKELIGE ..."
Medvirkende:
Kongen
Dronningen
Prinsesse Daggry
Overhofmesterinden
Gunhild, Daggrys Legesøster
Magisteren
Danselæreren
Den Tykke Kok
Første Terne
Anden Terne
Skogheksen
Dag, Forhekset Prins
Brum
Basse
Første Alf
Anden Alf