JOHANNES JUEL

Nasjonalitet: 
NORSK
127 treff i tidsrommet 18.04.1900 - 13.05.1932

1932

13.05 : 
13.05.1932  :  PICKWICK - KLUBBEN
 : SKUESPILLER
 : EN KUSK
27.02 : 
27.02.1932  :  STORM I ET VANNGLASS
 : SKUESPILLER
 : EN ANNE RETTSTJENER

1930

06.12 : 
06.12.1930  :  EN - TO - TRE
 : SKUESPILLER
 : DR. PINSKY
23.08 : 
23.08.1930  :  DEN FATTIGES LAM
 : SKUESPILLER
 : ANNEN ARBEIDER
03.06 : 
03.06.1930  :  TROLL KAN TEMMES
 : SKUESPILLER
 : CURTIS

1929

01.12 : 
01.12.1929  :  MARIA STUART
 : SKUESPILLER
 : GREVSKAPETS SHERIFF

1928

26.12 : 
26.12.1928  :  TORNEROSE
 : SKUESPILLER
 : EN RÅDSHERRE
01.05 : 
01.05.1928  :  HOPPLA, VI LEVER!
 : SKUESPILLER
 : STEMMESEDDELUTDELER

1927

26.12 : 
26.12.1927  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : EN HEROLD
01.12 : 
 : SKUESPILLER
 : STORTINGSPRESIDENTEN
15.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN BYHEROLD

1926

23.12 : 
 : SKUESPILLER
 : MEDLEM AV DET HØIE RÅD
11.12 : 
11.12.1926  :  POTASH & PERLMUTTER
 : SKUESPILLER
 : ET BUD
06.03 : 
06.03.1926  :  EDMUND JAHR
 : SKUESPILLER
 : KONSTABLEN

1924

26.12 : 
26.12.1924  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : EN HEROLD
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN KJÆRRING
04.06 : 
04.06.1924  :  MADAME SANS-GÉNE
 : SKUESPILLER
 : ROUSTAN, LIVMAMELUK
04.06 : 
04.06.1924  :  MADAME SANS-GÉNE
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE NABO
01.05 : 
01.05.1924  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : DIDIER, HUSHOVMESTER

1923

23.12 : 
 : SKUESPILLER
 : DEN TYKKE KOK
02.11 : 
02.11.1923  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : LENSMANNEN-*
02.11 : 
02.11.1923  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : HÆGSTADBONDEN
13.09 : 
 : SKUESPILLER
 : TIBELIUS

1922

23.12 : 
23.12.1922  :  PEIK OG STORTROLDET
 : SKUESPILLER
 : TROLD-HOFPOETEN
25.04 : 
25.04.1922  :  RETFÆRDIGHET
 : SKUESPILLER
 : WOODER, FANGEVOKTER

1921

15.03 : 
15.03.1921  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : EN PRÆST

1920

21.12 : 
21.12.1920  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : PRINSESSENS MARSKALK
21.09 : 
21.09.1920  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : SEYTON
21.01 : 
21.01.1920  :  RUY BLAS
 : SKUESPILLER
 : EN DØRVAKT

1919

15.11 : 
15.11.1919  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : JACQUES GUILLAUME
22.10 : 
22.10.1919  :  KOLLEGA CRAMPTON
 : SKUESPILLER
 : ET BYBUD
23.05 : 
23.05.1919  :  MADAME BUTTERFLY
 : SKUESPILLER
 : DEN KEISERLIGE KOMMISÆR

1918

20.09 : 
20.09.1918  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : PER STUA

1917

31.05 : 
31.05.1917  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : MIKKEL

1916

14.12 : 
14.12.1916  :  HOFFMANNS EVENTYR
 : SKUESPILLER
 : HERMANN, STUDENT
01.03 : 
01.03.1916  :  DER VAR ENGANG
 : SKUESPILLER
 : EN SCHWEIZER

1915

05.10 : 
05.10.1915  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : DIDIER, HUSHOVMESTER
20.05 : 
20.05.1915  :  RIGOLETTO
 : SKUESPILLER
 : GREV CEPRANO

1914

06.10 : 
06.10.1914  :  ROBERT FRANK
 : SKUESPILLER
 : EN VAGTMESTER
08.09 : 
08.09.1914  :  TROENS MAGT
 : SKUESPILLER
 : LENSMANDEN
02.06 : 
02.06.1914  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : ADMINISTRATOR
17.05 : 
 : SKUESPILLER
 : ROSENKRANTZ, KAMMERHERRE
15.05 : 
15.05.1914  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EN MAND HOS VIDKUN JONSON-*
15.05 : 
15.05.1914  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : KAARE FRA NIDAROSEN
07.05 : 
07.05.1914  :  DEN SIDSTE GJÆST
 : SKUESPILLER
 : COSIMO'S GESANDT
11.03 : 
11.03.1914  :  SOMMERFUGLEN I NETTET
 : SKUESPILLER
 : JURYENS FORMAND

1913

03.09 : 
 : SKUESPILLER
 : STORTHINGSPRÆSIDENTEN
03.05 : 
03.05.1913  :  BARBEREREN I SEVILLA
 : SKUESPILLER
 : EN OFFICER
09.03 : 
 : SKUESPILLER
 : EN SYSSELMANN

1912

07.11 : 
07.11.1912  :  AS YOU LIKE IT
 : SKUESPILLER
 : DENIS
10.10 : 
10.10.1912  :  MESTER OLOF
 : SKUESPILLER
 : LAURENTIUS ANDREÆ, KANSLER
12.09 : 
12.09.1912  :  FOSSEN
 : SKUESPILLER
 : OLA
20.08 : 
20.08.1912  :  MADAME BUTTERFLY
 : SKUESPILLER
 : DEN KEISERLIGE KOMMISÆR
25.04 : 
25.04.1912  :  JOHAN ULFSTJERNA
 : SKUESPILLER
 : EN VAGTMESTER

1911

26.12 : 
26.12.1911  :  LANDMANDSLIV
 : SKUESPILLER
 : PETER VESEL, ARBEIDSKAR
31.10 : 
31.10.1911  :  MARIE VICTORIE
 : SKUESPILLER
 : RETSTJENEREN
21.09 : 
 : SKUESPILLER
 : BEJNTEJN
28.02 : 
28.02.1911  :  TAIFUN
 : SKUESPILLER
 : TOLKEN

1910

15.12 : 
15.12.1910  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : PRINSESSENS MARSKALK
12.12 : 
12.12.1910  :  MIGNON
 : SKUESPILLER
 : ANTONIO
17.08 : 
17.08.1910  :  MARI-SAGNET
 : SKUESPILLER
 : PRÆSTEN
05.05 : 
05.05.1910  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EN MAND HOS VIDKUN JONSON-*
05.05 : 
05.05.1910  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : KAARE FRA NIDAROSEN
17.03 : 
17.03.1910  :  DEN STERKESTE MAGT
 : SKUESPILLER
 : EN OPSYNSMAND
10.02 : 
10.02.1910  :  KONG HENRIK DEN FJERDE
 : SKUESPILLER
 : SHERIFFEN

1909

28.12 : 
 : SKUESPILLER
 : ROSENKRANTZ, KAMMERHERRE
06.11 : 
06.11.1909  :  AIDA
 : SKUESPILLER
 : EGYPTENS KONGE (1914)
06.11 : 
06.11.1909  :  AIDA
 : SKUESPILLER
 : EGYPTENS KONGE-% 12.4.10
28.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN TJENER
20.08 : 
20.08.1909  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : ADMINISTRATOR
22.04 : 
22.04.1909  :  MADAME BUTTERFLY
 : SKUESPILLER
 : DEN KEISERLIGE KOMMISÆR
04.03 : 
04.03.1909  :  DA VI VAR EN OG TYVE
 : SKUESPILLER
 : SIR GEORG SELLWOOD

1908

20.12 : 
 : SKUESPILLER
 : DEN GAMLE MAND
22.10 : 
22.10.1908  :  OTHELLO
 : SKUESPILLER
 : ANDEN SENATOR
08.10 : 
08.10.1908  :  LAJLA
 : SKUESPILLER
 : PRÆSTEN
18.08 : 
18.08.1908  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : BOGHOLDER GRAABERG
18.02 : 
18.02.1908  :  ANNE PEDERSDOTTER
 : SKUESPILLER
 : ANFØRER FOR BYSVENDENE
18.01 : 
18.01.1908  :  FOSSEGRIMEN
 : SKUESPILLER
 : FOSSEKALL
02.01 : 
02.01.1908  :  HALLFRED VANDRAADESKALD
 : SKUESPILLER
 : GRIS SÆMINGSON

1907

20.11 : 
20.11.1907  :  BLAA HUSARER
 : SKUESPILLER
 : VON TIEFFENSTEIN, LØITNANT
31.10 : 
31.10.1907  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : LUCIANUS-*
31.10 : 
31.10.1907  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : FRANCISCO-*
31.10 : 
31.10.1907  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : EN PRÆST
21.09 : 
21.09.1907  :  JOHAN ULFSTJERNA
 : SKUESPILLER
 : EN VAGTMESTER
20.02 : 
20.02.1907  :  EI HEIMKOME
 : SKUESPILLER
 : EN STORBONDE

1906

09.10 : 
09.10.1906  :  GURRE
 : SKUESPILLER
 : RYTTERANFØREREN
04.10 : 
04.10.1906  :  DEN IDEALE ÆGTEMAND
 : SKUESPILLER
 : PHIPPS, KAMMERTJENER
20.09 : 
20.09.1906  :  DET NY SYSTEM
 : SKUESPILLER
 : JERNBANEKOMITÉENS FORMAND
07.06 : 
07.06.1906  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EN MAND HOS VIDKUN JONSON
07.06 : 
07.06.1906  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : SIGURD RANESON-*
02.04 : 
02.04.1906  :  LILLE DORRIT
 : SKUESPILLER
 : FENGSELSDIREKTØREN
16.02 : 
16.02.1906  :  VÆVERNE
 : SKUESPILLER
 : TREDIE GAMLE VÆVER

1905

01.10 : 
 : SKUESPILLER
 : JOHN FOSTER
01.10 : 
 : SKUESPILLER
 : ROSENKRANTZ, KAMMERHERRE
02.04 : 
02.04.1905  :  ONKEL NABOB
 : SKUESPILLER
 : FULDMÆGTIG NORDBY
16.03 : 
16.03.1905  :  OPSTANDELSE
 : SKUESPILLER
 : WASSIELEF
27.01 : 
27.01.1905  :  TAPPENSTREG
 : SKUESPILLER
 : APIESZ, ULAN
27.01 : 
27.01.1905  :  TAPPENSTREG
 : SKUESPILLER
 : PROTOKOLSEKRETÆREN

1904

26.12 : 
26.12.1904  :  BYENS STOLTHED
 : SKUESPILLER
 : EN BLIND MAND
18.08 : 
18.08.1904  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EN MAND HOS VIDKUN JONSON
14.04 : 
14.04.1904  :  HEKSEN
 : SKUESPILLER
 : ARIAS, BUESKYTTER
06.04 : 
06.04.1904  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : ROUSTAN, LIVMAMELUK-*
06.04 : 
06.04.1904  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE NABO-*
06.04 : 
06.04.1904  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : DUROC, MARSCHAL AF FRANKRIKE
16.03 : 
16.03.1904  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : BOGHOLDER GRAABERG
28.01 : 
28.01.1904  :  GURRE
 : SKUESPILLER
 : RYTTERANFØREREN
19.01 : 
19.01.1904  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : ADMINISTRATOR
05.01 : 
05.01.1904  :  DRONNING TAMARA
 : SKUESPILLER
 : EN GRUSISK FANGE

1903

19.11 : 
19.11.1903  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : EN POLITIOFFISER
15.10 : 
15.10.1903  :  ERIK XIV
 : SKUESPILLER
 : NILS STURE
04.09 : 
 : SKUESPILLER
 : PRÆSTEN
25.05 : 
25.05.1903  :  TRUBADUREN
 : SKUESPILLER
 : RUIZ
20.03 : 
20.03.1903  :  KEISER OG GALILÆER I
 : SKUESPILLER
 : FANEBÆREREN MAUROS

1902

12.11 : 
12.11.1902  :  BIBLIOTHEKAREN
 : SKUESPILLER
 : KNOX, RETSBETJENT
12.10 : 
12.10.1902  :  HAABET
 : SKUESPILLER
 : JELLE, TIGGER
07.05 : 
07.05.1902  :  DON JUAN
 : SKUESPILLER
 : KOMMANDANTEN
05.05 : 
05.05.1902  :  LINDELIN
 : SKUESPILLER
 : STYRMANDEN
14.03 : 
 : SKUESPILLER
 : EN MAND
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : LENSMANNEN-*
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN STEMME I MØRKET
22.01 : 
22.01.1902  :  FRU INGER TIL ØSTRAAT
 : SKUESPILLER
 : GÅRDSFOGDEN EINAR HUK

1901

26.03 : 
26.03.1901  :  TORDENSKJOLD
 : SKUESPILLER
 : NICOLAI FRISE, SJØFISKAL
26.03 : 
26.03.1901  :  TORDENSKJOLD
 : SKUESPILLER
 : EN SVENSK OVERLØBER-*
08.01 : 
08.01.1901  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : EN SOCIALIST-%

1900

26.12 : 
26.12.1900  :  TROLD KAN TÆMMES
 : SKUESPILLER
 : NIKOLAI
10.10 : 
10.10.1900  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : GUTHORM INGESSØN
18.04 : 
18.04.1900  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : DUROC, MARSCHAL AF FRANKRIKE

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking