MADAME BUTTERFLY

Premiere
22.04.1909
MADAME BUTTERFLY
Kategori
OPERA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1455ab
Kulturkrets: 
ITALIENSK
Akter: 
3 /
Publikumstype: 
VOKSNE
Medvirkende:
%cho-cho-san, Kaldet Butterfly
Cho-cho-san, Kaldet Butterfly
Suzuki, Tjenestepige
% Suzuki, Tjenestepige
Kate Linkerton
F. B. Linkerton, Løitnant
F. B. Linkerton, Løitnant-%
Sharpless, Konsul
Goro Nakodo
Fyrst Yamadori
Fyrst Yamadori
Bonzen, Cho-cho-sans Onkel
Den Keiserlige Kommisær
Kunstnerisk lag
REGI
KOMPONIST
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN