ØIVIND JOHR

Nasjonalitet: 
NORSK
15 treff i tidsrommet 27.02.1902 - 28.04.1910

1910

28.04 : 
28.04.1910  :  HANEN
 : SKUESPILLER
 : ANDEN ENGEL
10.02 : 
10.02.1910  :  KONG HENRIK DEN FJERDE
 : SKUESPILLER
 : PETO
10.02 : 
10.02.1910  :  KONG HENRIK DEN FJERDE
 : SKUESPILLER
 : VORTE-*

1909

28.12 : 
 : SKUESPILLER
 : V. HAUCH
15.12 : 
15.12.1909  :  APRILSNARRENE
 : SKUESPILLER
 : EN KJÆLDERSVEND
01.12 : 
01.12.1909  :  MRS. DOT
 : SKUESPILLER
 : MR. WRIGHT,SKRÆDDER-%
19.10 : 
19.10.1909  :  GRISELDA
 : SKUESPILLER
 : TREDIE BARON
20.08 : 
20.08.1909  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : FALBE
22.04 : 
22.04.1909  :  MADAME BUTTERFLY
 : SKUESPILLER
 : FYRST YAMADORI
04.03 : 
04.03.1909  :  DA VI VAR EN OG TYVE
 : SKUESPILLER
 : HERBERT CORRIE

1908

26.12 : 
26.12.1908  :  REVOLUTIONSBRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : PROSPER
20.12 : 
 : SKUESPILLER
 : ANDEN PRINS
22.10 : 
22.10.1908  :  OTHELLO
 : SKUESPILLER
 : TREDIE ADELSMAND
01.10 : 
01.10.1908  :  DEN GLADE ENKE
 : SKUESPILLER
 : KROMOW, LEGATIONSRAAD

1902

27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : KOKKEN-%

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking