TAPPENSTREG

Premiere
27.01.1905
Siste spilledato
15.04.1905
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1385ab
Kulturkrets: 
TYSK
Akter: 
4 /
Publikumstype: 
VOKSNE
Medvirkende:
Von Bannewitz, Ritmester
Von Höwen, Løitnant
Von Lauffen, Løitnant
Volkhardt, Vagtmester
Queisz, Vicevagtmester
Helbig, Undervagtmester
Michalek, Ulan
Apiesz, Ulan
Klara Volkhardt
Major Paschke
Ritmester Grev Lehdenburg
Premierløitnant Hagemeister
Første Medlem Af Krigsretten
Andet Medlem Af Krigsretten
Tredie Medlem Af Krigsretten
Protokolsekretæren
En Underlæge
En Retsordonnans