CHRISTIAN FREDRIK, NORGES KONGE

Premiere
01.10.1905
CHRISTIAN FREDRIK, NORGES KONGE
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1390abc
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
5 /
Publikumstype: 
VOKSNE
Medvirkende:
Prins Christian Fredrik
V. Haffner, Gen.kvartermeser
V. Schwartz, Lieutenant
Thore, Gudbrandsdalsk Bonde
Ragnhild, Thores Datter
Kristen, Knivsmed
Guri Harbakken, Bondekone
Et Ilbud
Karsten Anker, Konferetzraad
Grev Herman
Georg Sverdrup, Theolog
Treschow, Professor
Rosenkrantz, Kammerherre
V. Staffeldt, General
V. Krebs, Oberstlieutenant
Christie, Sorenskriver
Chr. Magnus Falsen
Jonas Rein, Præst
Omsen, Toldtrokurør
Theis Lundegaard, Bonde
V. Haxthausen, Marschalk
Frøken V. Haxthausen
Pavels, Slotspræst
Generalmajor Orlow
Major Baron V. Martens
Generalmajor V. Steigentesch
John Foster
Falsen, Kaptein
Fru V. Holten
Frøken V. Staffeldt
Frøken V. Stockfleth
Frøken V. Ramm
Lektor Adler
Oberst V. Hegermann
V. Hauch-*
V. Ramm
V. Schleppegrell
En Vagt-*