DEN LILLE USKIKKELIGE PRINSESSEN

Premiere
31.12.1905
Kategori
BARNEKOMEDIE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1396ab
Akter: 
3 /
Publikumstype: 
BARN
Merknad: 
SE OGSÅ "DEN USKIKKELIGE LILLE PRINSESSEN".
Medvirkende:
Kongen
Dronningen
Prinsesse Daggry
Overhofmesterinden
Gunhild, Daggrys Legesøster
Magisteren
Danselæreren
Den Tykke Kok
Første Terne-*
Anden Terne
Skogheksen
Det Store Troldet
Dag, Forhekset Prins
Sangfuglen
Brum, Underjordisk Smed
Basse, Underjordisk Smed
Første Alf
Anden Alf
Tredie Alf
Kunstnerisk lag
KOMPONIST