MESTER GERT WESTPHALER

Premiere
04.05.1906
Siste spilledato
13.10.1906
MESTER GERT WESTPHALER
Kategori
KOMEDIE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
427a + 428b
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
/
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
IFLG. RØNNEBERG BLE STYKKET SPILT TILS. 16 GANGER FRA 1899 T.O.M 1906.
Medvirkende:
Mester Gert Westphaler
Gunild, Gerts Moder
Gilbert, Apotheker
Leonora
Pernille
Leonard, Distillerer
Henrich
Gottard, Gilberts Broder
En Apotheker-svend
Apothekerens Dreng
Tobias Procurator
En Notarius
Leonora-%
Kunstnerisk lag
REGI