DE UNGES FORBUND

Premiere
05.09.1925
DE UNGES FORBUND
Kategori
LYSTSPILL
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
731
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
/
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
Ble også spilt i 1928 (fra 16. mars?) ifølge nytt program. Samme skuesp. og instr., men med annen musikk
FORFATTER
Medvirkende:
Bastian Monsen
Boktrykker Aslaksen
Daniel Heire
Doktor Fjeldbo, Verkslege
En Oppvarter
Erik Bratsberg
Gårdbruker Lundestad
Kammerherre Bratsberg
Kandidat Helle
Madam Rundholmen-%
Pike Hos Madam Rundholmen
Proprietær Monsen
Ragna
Sakfører Stensgaard
Selma, Grossererens Frue
Thora
Tjenestepike Hos Kammerherren
Verksforvalter Ringdal
Madam Rundholmen
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN