FINN LANGE

Nasjonalitet: 
NORSK
144 treff i tidsrommet 15.03.1921 - 31.08.1966

1966

31.08 : 
31.08.1966  :  MORDET PÅ MARAT
 : SKUESPILLER
 : COULMIER

1963

05.12 : 
05.12.1963  :  KEISEREN AV AMERIKA
 : SKUESPILLER
 : BALBUS
05.10 : 
05.10.1963  :  PORTRETT AV EN MADONNA
 : SKUESPILLER
 : VAKTMESTEREN
05.10 : 
05.10.1963  :  MADAME DE POLITUR
 : SKUESPILLER
 : FORFATTEREN
06.09 : 
06.09.1963  :  FAUST
 : SKUESPILLER
 : EN GAMMEL BONDE
23.05 : 
23.05.1963  :  SKJØNNE UNGDOM
 : SKUESPILLER
 : DAVID MC.COMBER
27.03 : 
27.03.1963  :  ANDORRA
 : SKUESPILLER
 : NOEN
28.02 : 
28.02.1963  :  DEN GALE FRA CHAILLOT
 : SKUESPILLER
 : DEN DØVSTUMME

1962

27.04 : 
27.04.1962  :  SVART MANDAG
 : SKUESPILLER
 : DR. EDGAR PLUMMER, PASTOR

1961

24.08 : 
24.08.1961  :  CANT
 : SKUESPILLER
 : HERTUGEN AV NORTHUMBERLAND
22.02 : 
22.02.1961  :  ROMULUS DEN STORE
 : SKUESPILLER
 : ISAURIEREN ZENO, KEISER

1960

05.11 : 
05.11.1960  :  AN-MAGRITT
 : SKUESPILLER
 : LITH, DOMMER
16.10 : 
16.10.1960  :  CLÉRAMBARD
 : SKUESPILLER
 : MUNKEN, FRANS AV ASSISI
30.08 : 
30.08.1960  :  DON JUAN
 : SKUESPILLER
 : EN FATTIG MANN
13.03 : 
13.03.1960  :  KAMELIADAMEN
 : SKUESPILLER
 : DOKTOREN
18.02 : 
 : SKUESPILLER
 : RAMM

1959

05.11 : 
05.11.1959  :  GISSELET
 : SKUESPILLER
 : HERR MULLEDAY
18.09 : 
18.09.1959  :  EGGET
 : SKUESPILLER
 : RAFFARD
25.04 : 
25.04.1959  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : SKUESPILLER 1.

1958

08.11 : 
08.11.1958  :  I SYDEN
 : SKUESPILLER
 : ONKEL JOHN
18.09 : 
 : SKUESPILLER
 : GUD 1
03.06 : 
03.06.1958  :  EN UNGKARSPAPPA
 : SKUESPILLER
 : LARKIN

1957

27.10 : 
 : SKUESPILLER
 : LORD RUTHWEN
13.09 : 
 : SKUESPILLER
 : BUTLEREN
02.05 : 
02.05.1957  :  KRIG OG FRED
 : SKUESPILLER
 : MICHAEL KUTUZOV

1955

15.11 : 
15.11.1955  :  KEISER OG GALILÆER
 : SKUESPILLER
 : KEISER KONSTANZIOS
01.05 : 
01.05.1955  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : INNFLYTTER-%*
01.05 : 
01.05.1955  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN KNAPPESTØPER-%
24.02 : 
24.02.1955  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : EN LEGE

1954

17.11 : 
 : SKUESPILLER
 : STIFTAMTMANNEN
18.09 : 
18.09.1954  :  LERKEN
 : SKUESPILLER
 : ERKEBISKOPEN
06.04 : 
06.04.1954  :  JUDITH
 : SKUESPILLER
 : PREST 1

1953

07.08 : 
07.08.1953  :  MAYERLINGDRAMAET
 : SKUESPILLER
 : GREV TAAFE
27.05 : 
27.05.1953  :  HJERTER ER MELDT
 : SKUESPILLER
 : SOGNEPREST MARGOT
01.05 : 
01.05.1953  :  MARIA STUART
 : SKUESPILLER
 : WILLIAM DAVIDSON
28.03 : 
 : SKUESPILLER
 : SIDI EL ASSIF

1952

22.08 : 
22.08.1952  :  SHEPPEY
 : SKUESPILLER
 : EN ANNEN KUNDE
12.06 : 
12.06.1952  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : MARKIS DE LANGELIER
13.05 : 
13.05.1952  :  ROMEO OG JULIE
 : SKUESPILLER
 : ESCALUS, FYRSTE AV VERONA
03.04 : 
03.04.1952  :  EN LITEN MANNS BRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : KAPTEINEN
07.03 : 
07.03.1952  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : GROSSERER HOLM

1951

26.05 : 
26.05.1951  :  VÅR ÆRE OG VÅR MAKT
 : SKUESPILLER
 : PRESTEN
20.01 : 
 : SKUESPILLER
 : OLDERMANNEN FOR HATTEMAKERNE

1950

26.12 : 
26.12.1950  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : GREVEN
14.05 : 
14.05.1950  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : VERKSFORVALTER RINGDAL
23.04 : 
23.04.1950  :  KJØPMANNEN I VENEDIG
 : SKUESPILLER
 : DOGEN
22.02 : 
22.02.1950  :  FRU SYLVIA
 : SKUESPILLER
 : LEIV VELLE, KATOLSK PREST

1949

06.10 : 
06.10.1949  :  BARRABAS
 : SKUESPILLER
 : FARISEER 2
09.06 : 
09.06.1949  :  EN IDEALIST
 : SKUESPILLER
 : QUIRINIUS, FELTHERRE
01.04 : 
 : SKUESPILLER
 : RÅDSHERRE 1
27.01 : 
27.01.1949  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : EN TYNNHÅRET HERRE *-%*
27.01 : 
27.01.1949  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : EN NÆRSYNT HERRE

1948

26.12 : 
26.12.1948  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : MINISTEREN
03.12 : 
03.12.1948  :  TARTUFFE
 : SKUESPILLER
 : EN POLITIKOMMISÆR

1947

26.12 : 
26.12.1947  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : GREVEN
10.12 : 
10.12.1947  :  SPILLET OM BLY-PETTER
 : SKUESPILLER
 : SLOTTSPRESTEN
24.09 : 
24.09.1947  :  MENS VI VENTER
 : SKUESPILLER
 : PREDIKANTEN
06.05 : 
06.05.1947  :  MAJOR BARBARA
 : SKUESPILLER
 : MORISSON
20.03 : 
20.03.1947  :  ALEXANDER PAULOVITSJ
 : SKUESPILLER
 : DR. TARASSOV *

1946

06.12 : 
 : SKUESPILLER
 : DON JUAN
13.11 : 
13.11.1946  :  MINNEFESTEN
 : SKUESPILLER
 : BISKOPEN
24.10 : 
24.10.1946  :  KEY LARGO
 : SKUESPILLER
 : JOHN HORN
04.10 : 
04.10.1946  :  SILKEBORG
 : SKUESPILLER
 : OFFISER 1.
10.05 : 
10.05.1946  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : SKUESPILLER 1.
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : LORD LINDSAY

1945

31.10 : 
31.10.1945  :  MÅNEN ER NEDE
 : SKUESPILLER
 : GEORG CORREL
03.10 : 
03.10.1945  :  RID I NATT
 : SKUESPILLER
 : MATTS ELLING
01.09 : 
01.09.1945  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : BRUDGOMMENS FAR
17.01 : 
17.01.1945  :  BÅTEN
 : SKUESPILLER
 : POLITIMESTEREN FRA KLAKSVIK

1944

12.10 : 
12.10.1944  :  VED RIKETS PORT
 : SKUESPILLER
 : DR.PHIL. CARSTEN JERVEN
08.06 : 
 : SKUESPILLER
 : TOLLINSPEKTØREN
03.02 : 
03.02.1944  :  HØYENHALL
 : SKUESPILLER
 : LARS HAMRE, DIREKTØR

1943

15.04 : 
15.04.1943  :  SYNDER OG HELGEN
 : SKUESPILLER
 : DON GONZALO DE ULLOA
14.02 : 
14.02.1943  :  AUGURERNE
 : SKUESPILLER
 : FYLKESMANNEN

1942

08.12 : 
08.12.1942  :  FØR STORMEN
 : SKUESPILLER
 : SAKARIAS HOMANN, PROFESSOR
12.11 : 
12.11.1942  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : PETER STOCKMANN
26.04 : 
26.04.1942  :  UNGDOM
 : SKUESPILLER
 : KAPELLAN GREGOR VON SCHIGORSKI
02.04 : 
02.04.1942  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : MANN AV ALMUEN
11.02 : 
11.02.1942  :  FOSSEGRIMEN
 : SKUESPILLER
 : FAREN

1941

10.10 : 
10.10.1941  :  LILLE EYOLF
 : SKUESPILLER
 : ALFRED ALLMERS-%
09.02 : 
09.02.1941  :  ANNE PEDERSDOTTER
 : SKUESPILLER
 : MESTER LAURENTIUS

1940

26.12 : 
26.12.1940  :  EGELYKKE
 : SKUESPILLER
 : PASTOR FREDRIK GRAA
14.09 : 
14.09.1940  :  YRKESKVINNER
 : SKUESPILLER
 : REVISOR KNAPH
21.05 : 
21.05.1940  :  SAMFUNDETS STØTTER
 : SKUESPILLER
 : KJØPMANN SANDSTAD
26.04 : 
26.04.1940  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : BRUDGOMMENS FAR
14.02 : 
14.02.1940  :  DEN FATTIGE FRA ASSIS
 : SKUESPILLER
 : LEONE, HÅNDVERKER

1939

17.10 : 
17.10.1939  :  SEIER I MØRKE
 : SKUESPILLER
 : TJENEREN
04.09 : 
 : SKUESPILLER
 : BANG
10.03 : 
10.03.1939  :  DRIFTEKAREN
 : SKUESPILLER
 : PASTOR HYSE
17.01 : 
17.01.1939  :  DIKTATORINNEN
 : SKUESPILLER
 : VON HERBERSTEIN

1938

26.12 : 
26.12.1938  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : GREVEN
22.11 : 
22.11.1938  :  MENS VI VENTER
 : SKUESPILLER
 : PREDIKANTEN
06.10 : 
06.10.1938  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : IVAR BODDE
11.05 : 
11.05.1938  :  DEN GLADE ENKE
 : SKUESPILLER
 : BOGDANOWITSCH, KONSUL
09.01 : 
09.01.1938  :  KVINNENE PÅ NISKAVUORI
 : SKUESPILLER
 : FORVALTER ANTILA

1937

28.10 : 
28.10.1937  :  KONG LEAR
 : SKUESPILLER
 : KONGEN AV FRANKRIKE
22.09 : 
22.09.1937  :  I MORALENS NAVN
 : SKUESPILLER
 : KONSUL HELM
10.09 : 
10.09.1937  :  KONGEN
 : SKUESPILLER
 : KAMMERHERRE FALBE
03.06 : 
03.06.1937  :  DEN SPANSKE FLUE
 : SKUESPILLER
 : GOTTLIEB MEISEL
14.05 : 
 : SKUESPILLER
 : ORGANISTEN
17.04 : 
17.04.1937  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : HOLM
25.03 : 
25.03.1937  :  NEDERLAGET
 : SKUESPILLER
 : DEBRUNE, MINISTER
25.03 : 
25.03.1937  :  NEDERLAGET
 : SKUESPILLER
 : ERKEBISKOPEN-*
04.03 : 
04.03.1937  :  BEGRAV DE DØDE
 : SKUESPILLER
 : MORGAN

1936

26.12 : 
26.12.1936  :  GØSTA BERLINGS SAGA
 : SKUESPILLER
 : FARBROR EBERHARD, KAVALER
10.11 : 
10.11.1936  :  MANNEN UTEN SJEL
 : SKUESPILLER
 : EN LEGE
11.09 : 
11.09.1936  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : MARKI DE BRISAILLE
20.08 : 
20.08.1936  :  FAMILIEN TURBIN
 : SKUESPILLER
 : ALEXANDER B. STUDZINSKY
03.04 : 
03.04.1936  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : BRUDGOMMENS FAR
03.04 : 
03.04.1936  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN KNAPPESTØPER-%*
26.02 : 
26.02.1936  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : MARKIS DE LANGELIER
08.02 : 
08.02.1936  :  CORIOLAN
 : SKUESPILLER
 : EN SENATOR

1935

26.12 : 
26.12.1935  :  DRONNING FOR EN DAG
 : SKUESPILLER
 : BARJAC, APOTEKER
17.12 : 
17.12.1935  :  KONG BALDVINES ARMRING
 : SKUESPILLER
 : TORARIN, TJENER
21.09 : 
21.09.1935  :  VÅR ÆRE OG VÅR MAKT
 : SKUESPILLER
 : INGOLF, FYRBØTER
21.09 : 
21.09.1935  :  VÅR ÆRE OG VÅR MAKT
 : SKUESPILLER
 : PRESTEN-*
01.05 : 
01.05.1935  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : FRANSISCO-*
01.05 : 
01.05.1935  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : FJERDE SKUESPILLER
05.03 : 
05.03.1935  :  BØDDELEN
 : SKUESPILLER
 : JAZZKAPELLETS DIRIGENT

1930

23.10 : 
23.10.1930  :  EN SOMMERNATTSDRØM
 : SKUESPILLER
 : THESEUS
20.03 : 
20.03.1930  :  HELLIGTREKONGERS-AFTEN
 : SKUESPILLER
 : EN ANNEN SKIPPER

1929

15.05 : 
15.05.1929  :  VOLPONE
 : SKUESPILLER
 : DOMMEREN
09.04 : 
09.04.1929  :  SELSOMT MELLEMSPILL
 : SKUESPILLER
 : CHARLES MARSDEN
27.01 : 
27.01.1929  :  BAKTALELSENS SKOLE
 : SKUESPILLER
 : SIR HARRY BUMPER

1928

26.12 : 
26.12.1928  :  TORNEROSE
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
08.12 : 
08.12.1928  :  STORMEN
 : SKUESPILLER
 : ALONSO

1927

27.08 : 
27.08.1927  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : KNUTZON
26.05 : 
26.05.1927  :  TARTUFFE
 : SKUESPILLER
 : DAMIS, ORGONS SØNN

1926

23.12 : 
 : SKUESPILLER
 : FANGEN
10.11 : 
10.11.1926  :  JEANNE D'ARC
 : SKUESPILLER
 : LADVENU
16.09 : 
16.09.1926  :  KJØBMANNEN I VENEDIG
 : SKUESPILLER
 : DOGEN AV VENEDIG
01.06 : 
01.06.1926  :  I KJOLE OG HVITT
 : SKUESPILLER
 : ANDRÉ DE LONDAL
12.05 : 
12.05.1926  :  GENTLEMEN
 : SKUESPILLER
 : MAJOR COLFORD
25.03 : 
 : SKUESPILLER
 : SKUESPILLER
06.03 : 
06.03.1926  :  EDMUND JAHR
 : SKUESPILLER
 : GABRIEL
11.02 : 
 : SKUESPILLER
 : KARL TONNING

1925

11.10 : 
11.10.1925  :  TIL SÆTERS
 : SKUESPILLER
 : ASMUND
24.09 : 
24.09.1925  :  TIL UKJENDT HAVN
 : SKUESPILLER
 : PASTOR WILLIAM DUKE
05.09 : 
05.09.1925  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : KANDIDAT HELLE
13.08 : 
13.08.1925  :  VENDETTA
 : SKUESPILLER
 : GABRIELLO CHIARAMANTESI
29.01 : 
29.01.1925  :  PIKEN
 : SKUESPILLER
 : VILHELM VENELI

1924

18.11 : 
18.11.1924  :  FOLKERAADET
 : SKUESPILLER
 : DIKTEREN
14.10 : 
14.10.1924  :  KRONBRUDEN
 : SKUESPILLER
 : MATS

1921

15.03 : 
15.03.1921  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : HORATIO-%

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking