DEN POLITISKE KANNESTØPER

Premiere
20.01.1951
DEN POLITISKE KANDESTØBER
Kategori
KOMEDIE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
427a + 428b
Kulturkrets: 
DANSK
Akter: 
5 /
Spilletid: 
2.30
Publikumstype: 
ALLE
Merknad: 
25/5-46: GJESTESPILL FRA DET KGL. THEATER, KØBENHAVN
FORFATTER
OMARBEIDET AV
Medvirkende:
Herman Von Bremen
Giske, Hermans Hustru
Engelke
Antonius
Henrik
Anneke
Rikard Børstebinner
Gert Buntmaker
Sivert Posekiker
Frans Knivsmed
Verten
Abrahams
Sanderus
Kristoffer
Jokum
Madame Abrahams
Madame Sanderus
En Tredje Rådsherrefrue
Arianke, Grovsmedkone
Oldermannen For Hattemakerne
Advokat 1.
Advokat 2.
En Pike
En Mann
En Kjerring
En Lakei
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN