GUNNAR TOLNÆS

Nasjonalitet: 
NORSK
76 treff i tidsrommet 19.01.1904 - 14.05.1931

1931

14.05 : 
 : SKUESPILLER
 : MØBIUS
14.05 : 
 : REGI
23.04 : 
23.04.1931  :  EN VANSKELIG HERRE
 : SKUESPILLER
 : HANS KARL BÜHL
11.03 : 
11.03.1931  :  EN UNGKARSPAPPA
 : REGI
11.03 : 
11.03.1931  :  EN UNGKARSPAPPA
 : SKUESPILLER
 : SIR BASIL WINTERTON

1917

31.01 : 
31.01.1917  :  GERTS HAVE
 : SKUESPILLER
 : LØVEN

1916

11.08 : 
11.08.1916  :  VED RIGETS PORT
 : SKUESPILLER
 : ENDRE BONDESEN, JOURNALIST
10.08 : 
10.08.1916  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : PASTOR FELTMAN
16.03 : 
16.03.1916  :  SIGURD BRAA
 : SKUESPILLER
 : OVERINGENIØR RUD
12.01 : 
12.01.1916  :  PROFESSOR BERNHARDI
 : SKUESPILLER
 : DR. FEUERMANN, DISTRIKTSLÆGE

1915

11.11 : 
11.11.1915  :  BORGEN
 : SKUESPILLER
 : RAGNVALD, FABRIKGUT
21.10 : 
21.10.1915  :  BRIST
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR VIBE
05.10 : 
05.10.1915  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : ANDRÉ, D'EGUZONS SØN
06.05 : 
06.05.1915  :  DEN SPANSKE FLUE
 : SKUESPILLER
 : FRITZ GERLACH, ADVOKAT
24.03 : 
 : SKUESPILLER
 : Don Pedro
09.02 : 
09.02.1915  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : SKIPSKAPTEIN HORSTER

1914

22.12 : 
22.12.1914  :  TIL SÆTERS
 : SKUESPILLER
 : NORDAL
21.10 : 
21.10.1914  :  MIN HØIRE HAAND
 : SKUESPILLER
 : REINHARD BROK, INGENIØR
12.09 : 
12.09.1914  :  CORNEVILLES KLOKKER
 : SKUESPILLER
 : HENRI
08.09 : 
08.09.1914  :  TROENS MAGT
 : SKUESPILLER
 : EINAR, NORBYS SØNN
30.08 : 
30.08.1914  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : KRØJER
02.06 : 
02.06.1914  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : LØITNANT HAMAR
17.05 : 
 : SKUESPILLER
 : V. SCHWARTZ, LIEUTENANT
25.03 : 
25.03.1914  :  VED RIGETS PORT
 : SKUESPILLER
 : ENDRE BONDESEN, JOURNALIST
11.03 : 
11.03.1914  :  SOMMERFUGLEN I NETTET
 : SKUESPILLER
 : SIR ROBERT TYFFE, ADVOKAT
29.01 : 
29.01.1914  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : PASTOR FELTMAN
09.01 : 
09.01.1914  :  MIN VEN TEDDY
 : SKUESPILLER
 : JACQUES BERTIN

1913

29.11 : 
29.11.1913  :  DET STORE FUND
 : SKUESPILLER
 : KAND.JUR. ANDREAS, NU GRUBEARB
06.11 : 
06.11.1913  :  MILEPÆLE
 : SKUESPILLER
 : RICHARD SIBLEY, SØNN
08.10 : 
08.10.1913  :  DEN INBILDT SYGE
 : SKUESPILLER
 : CLEANTE
24.09 : 
24.09.1913  :  HANS ENESTE KONE
 : SKUESPILLER
 : JOAKIM FRANTZ, SKUESPILLER
03.09 : 
 : SKUESPILLER
 : ARNE KRAFT
10.04 : 
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR WULFSBERG
13.03 : 
13.03.1913  :  DE SKADESKUDTE
 : SKUESPILLER
 : LEOPOLD HAGE, MALER
13.02 : 
13.02.1913  :  SOLEN SKINNER JO
 : SKUESPILLER
 : CHRISTIAN SCOTT

1912

17.12 : 
17.12.1912  :  LISELIL OG PERLE
 : SKUESPILLER
 : KRAMKAREN
07.11 : 
07.11.1912  :  AS YOU LIKE IT
 : SKUESPILLER
 : LE BEAU
17.10 : 
17.10.1912  :  FOR TONNY'S SKYLD!
 : SKUESPILLER
 : MARKI HENRI DE LA BARBOUSSE
12.09 : 
12.09.1912  :  FOSSEN
 : SKUESPILLER
 : KNUT AAMOT
03.05 : 
03.05.1912  :  EN SPURV I TRANEDANS
 : SKUESPILLER
 : KLINT, KANDIDAT
18.04 : 
18.04.1912  :  FRUEN FRA HAVET
 : SKUESPILLER
 : LYNGSTRAND
29.02 : 
29.02.1912  :  KJÆRLIGHEDENS LABYRINT
 : SKUESPILLER
 : HENRI BOIS-DORÉ

1911

26.12 : 
26.12.1911  :  LANDMANDSLIV
 : SKUESPILLER
 : FRANTZ V. RAMBOW
16.12 : 
16.12.1911  :  EN SØNDAG PAA AMAGER
 : SKUESPILLER
 : JOKUM, MIKKELSENS SØNN
31.10 : 
31.10.1911  :  MARIE VICTORIE
 : SKUESPILLER
 : SIMON, MEDL. AV NATIONALFORSAM
03.10 : 
03.10.1911  :  LADY WINDERMERES VIFTE
 : SKUESPILLER
 : LORD WINDERMERE
01.09 : 
01.09.1911  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : LORD ROBERT STUART
06.04 : 
06.04.1911  :  MOD NORDPOLEN
 : SKUESPILLER
 : JEAN GRANIER, FRANSKMAND
22.03 : 
22.03.1911  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : EN ANDEN OFFICEER
28.02 : 
28.02.1911  :  TAIFUN
 : SKUESPILLER
 : FORSVAREREN
09.01 : 
09.01.1911  :  ANNA KARÉNIN
 : SKUESPILLER
 : MACHOTIN

1910

12.12 : 
12.12.1910  :  MIGNON
 : SKUESPILLER
 : LAERTES
22.09 : 
22.09.1910  :  SKANDALEN
 : SKUESPILLER
 : JEANNETIER
24.08 : 
24.08.1910  :  SAMSON
 : SKUESPILLER
 : JEROME LE GOVAIN
27.05 : 
27.05.1910  :  AGNETE
 : SKUESPILLER
 : FENGER
12.05 : 
12.05.1910  :  BRUDESLØRET
 : SKUESPILLER
 : FRED, PIERROTS VEN
28.04 : 
28.04.1910  :  HANEN
 : SKUESPILLER
 : DOKTOREN
07.04 : 
07.04.1910  :  AGILULF DEN VISE
 : SKUESPILLER
 : BEPPO
17.03 : 
17.03.1910  :  DEN STERKESTE MAGT
 : SKUESPILLER
 : JIMMY O'NIEL
10.02 : 
10.02.1910  :  KONG HENRIK DEN FJERDE
 : SKUESPILLER
 : EDMUND MORTIMER

1909

28.12 : 
 : SKUESPILLER
 : GENERALMAJOR V. STEIGENTESCH
15.12 : 
15.12.1909  :  APRILSNARRENE
 : SKUESPILLER
 : SIGFRID MØLLER
15.12 : 
15.12.1909  :  FOLKESNAK
 : SKUESPILLER
 : CARL HANSEN
19.10 : 
19.10.1909  :  GRISELDA
 : SKUESPILLER
 : GREV HEINZ
28.09 : 
 : SKUESPILLER
 : KARL TONNING
20.08 : 
20.08.1909  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : LØITNANT HAMAR
12.05 : 
12.05.1909  :  DEN KJÆRE FAMILIE
 : SKUESPILLER
 : GREV MAAGENHJELM
01.04 : 
01.04.1909  :  EN OPSTANDELSE
 : SKUESPILLER
 : KONSTANTIN TRÜBNER
04.03 : 
04.03.1909  :  DA VI VAR EN OG TYVE
 : SKUESPILLER
 : GERALD CARUTHERS
11.02 : 
11.02.1909  :  KONG AAGON
 : SKUESPILLER
 : KONG JOHANNES
24.01 : 
24.01.1909  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : ERIK BRATSBERG

1908

26.12 : 
26.12.1908  :  REVOLUTIONSBRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : ERNESTE DES TRESSAILLES
22.10 : 
22.10.1908  :  OTHELLO
 : SKUESPILLER
 : CASSIO
01.10 : 
01.10.1908  :  DEN GLADE ENKE
 : SKUESPILLER
 : BOGDANOWITSCH, KONSUL

1905

12.06 : 
12.06.1905  :  DANSEN PÅ KOLDINGHUS
 : SKUESPILLER
 : DYRE FRIS

1904

19.01 : 
19.01.1904  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : LØITNANT HAMAR-%