HARALD AIMARSEN

Nasjonalitet: 
NORSK
21 treff i tidsrommet 20.12.1908 - 22.02.1961

1961

22.02 : 
22.02.1961  :  ROMULUS DEN STORE
 : SKUESPILLER
 : KOKKEN *

1960

18.02 : 
 : SKUESPILLER
 : BISKOPEN

1959

18.11 : 
18.11.1959  :  LIVET I VOLD
 : SKUESPILLER
 : FETTER TEODOR

1957

02.05 : 
02.05.1957  :  KRIG OG FRED
 : SKUESPILLER
 : SKYSS-SKAFFEREN

1951

26.05 : 
26.05.1951  :  VÅR ÆRE OG VÅR MAKT
 : SKUESPILLER
 : CHIEFEN, FØRSTEMASKINISTEN

1918

06.03 : 
06.03.1918  :  ROMANTIK
 : SKUESPILLER
 : ADOLPH, OPVARTER

1917

03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : VOZNESSENSKY
11.01 : 
11.01.1917  :  REDAKTØREN
 : SKUESPILLER
 : EN BYTJENER

1916

14.12 : 
14.12.1916  :  HOFFMANNS EVENTYR
 : SKUESPILLER
 : LUTTER, SPISEVÆRT
01.03 : 
01.03.1916  :  DER VAR ENGANG
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE KAVALER
12.01 : 
12.01.1916  :  PROFESSOR BERNHARDI
 : SKUESPILLER
 : EN TJENER I KULTUSMINISTERIET

1914

17.05 : 
 : SKUESPILLER
 : OMSEN, TOLDPROKURØR
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : EN KJÆRRING
11.03 : 
11.03.1914  :  SOMMERFUGLEN I NETTET
 : SKUESPILLER
 : JACQUES, HOTELTJENER
09.01 : 
09.01.1914  :  MIN VEN TEDDY
 : SKUESPILLER
 : BILLY, TJENER HOS TEDDY

1912

17.10 : 
17.10.1912  :  FOR TONNY'S SKYLD!
 : SKUESPILLER
 : JOSEPH, TJENER HOS MOUILLÉRE
10.10 : 
10.10.1912  :  MESTER OLOF
 : SKUESPILLER
 : ANDEN SCHOLARIS
08.02 : 
08.02.1912  :  JEG VIL VÆRGE MIT LAND
 : SKUESPILLER
 : BJERK, JOURNALIST

1909

19.10 : 
19.10.1909  :  GRISELDA
 : SKUESPILLER
 : ANDEN BARON
01.04 : 
01.04.1909  :  EN OPSTANDELSE
 : SKUESPILLER
 : EN TJENER

1908

20.12 : 
 : SKUESPILLER
 : SJETTE PRINS

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking