JEPPE PAA BIERGET

Premiere
11.02.1928
JEPPE PAA BIERGET
Kategori
KOMEDIE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
427a, 428ab
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
5 /
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
IFLG. RØNNEBERG BLE STYKKET SATT OPP 155 GANGER I ÅRENE 1903-1929, OG IFLG. ÅRSBERETNINGEN BLE STYKKET SATT OPP 160 GANGER.
Medvirkende:
Jeppe Paa Bierget
Nille
Jacob Skoemager
Baron Nilus
Baron Nilus' Secreteer-*
Cammer-tienneren
Erich Laqvey-*
En Anden Laqvey
Rifogden-*
Magnus-*
1ste Doctor
2den Doctor-*
Dommeren-*
1ste Advocat
2den Advocat
Rifogdens Kone-*
Baron Nilus-%
Magnus-%
1ste Advocat-%