SIGURD ELDEGARD

Nasjonalitet: 
NORSK
240 treff i tidsrommet 03.09.1899 - 11.02.1942

1942

11.02 : 
11.02.1942  :  FOSSEGRIMEN
 : FORFATTER

1939

04.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN ELDRE STORTINGSBONDE

1937

14.05 : 
 : SKUESPILLER
 : KUMLIN

1936

26.12 : 
26.12.1936  :  GØSTA BERLINGS SAGA
 : SKUESPILLER
 : RUSTER, KAVALER
10.09 : 
10.09.1936  :  ET OPGJØR
 : SKUESPILLER
 : BLEICHROETER
31.08 : 
31.08.1936  :  EN - TO - TRE
 : SKUESPILLER
 : DR. FABER
03.04 : 
03.04.1936  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : INNFLYTTER-%
03.04 : 
03.04.1936  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : HUHU
26.02 : 
26.02.1936  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR PINBRACHE
08.02 : 
08.02.1936  :  CORIOLAN
 : SKUESPILLER
 : EN SENATOR
08.02 : 
08.02.1936  :  CORIOLAN
 : SKUESPILLER
 : BORGER

1935

17.12 : 
17.12.1935  :  KONG BALDVINES ARMRING
 : SKUESPILLER
 : JENS KOKK
21.09 : 
21.09.1935  :  VÅR ÆRE OG VÅR MAKT
 : SKUESPILLER
 : SKIPPER MEYDELL

1934

26.12 : 
26.12.1934  :  PERS REISE TIL MÅNEN
 : SKUESPILLER
 : TOR-GNY BOMMELOMM

1931

30.04 : 
30.04.1931  :  DEN STORE BARNEDÅPEN
 : SKUESPILLER
 : SOGNEPRESTEN
25.02 : 
25.02.1931  :  FRU INGER TIL ØSTRAAT
 : SKUESPILLER
 : BJØRN

1930

23.08 : 
23.08.1930  :  DEN FATTIGES LAM
 : SKUESPILLER
 : DESCHAMPS, INTENDANTUROFFICER
03.06 : 
03.06.1930  :  TROLL KAN TEMMES
 : SKUESPILLER
 : VINCENTIO
16.01 : 
16.01.1930  :  GATEN OG HUSET
 : SKUESPILLER
 : JAMES HENRY, BYFOGDBETJENT

1929

22.12 : 
22.12.1929  :  SNEHVIT
 : SKUESPILLER
 : JEGEREN
15.05 : 
15.05.1929  :  VOLPONE
 : SKUESPILLER
 : VAKTKOMMANDANTEN
27.01 : 
27.01.1929  :  BAKTALELSENS SKOLE
 : SKUESPILLER
 : MOSES
01.01 : 
01.01.1929  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : EN BONDE

1928

08.12 : 
08.12.1928  :  STORMEN
 : SKUESPILLER
 : GONZALO
01.05 : 
01.05.1928  :  HOPPLA, VI LEVER!
 : SKUESPILLER
 : FANGEVOKTER RAND
08.03 : 
08.03.1928  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : BOGHOLDER GRAABERG
23.02 : 
23.02.1928  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : EN BONDE
11.02 : 
11.02.1928  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : 2DEN DOCTOR-*
11.02 : 
11.02.1928  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : 1STE ADVOCAT-%
11.02 : 
11.02.1928  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : ERICH LAQVEY-*
31.01 : 
31.01.1928  :  HARALD SVANS MOR
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR HVAMSTAD

1927

26.12 : 
26.12.1927  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
01.12 : 
 : SKUESPILLER
 : EN ELDRE STORTINGSBONDE
26.10 : 
26.10.1927  :  BARRABAS
 : SKUESPILLER
 : MEDV.
15.09 : 
 : SKUESPILLER
 : PHILLY O'CULLEN
02.03 : 
02.03.1927  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : TIMANSEN
30.01 : 
30.01.1927  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : EN BONDE

1926

23.12 : 
 : SKUESPILLER
 : FAKIREN
11.12 : 
11.12.1926  :  POTASH & PERLMUTTER
 : SKUESPILLER
 : STOYERMAN
10.11 : 
10.11.1926  :  JEANNE D'ARC
 : SKUESPILLER
 : D'ESTIVET
01.06 : 
01.06.1926  :  I KJOLE OG HVITT
 : SKUESPILLER
 : PERDU, KONTORIST

1925

13.08 : 
13.08.1925  :  VENDETTA
 : SKUESPILLER
 : DOKTOREN
17.03 : 
17.03.1925  :  KJÆRLIGHETENS STEDBARN
 : SKUESPILLER
 : RUBIO
29.01 : 
29.01.1925  :  PIKEN
 : SKUESPILLER
 : NESTEBY, EN BONDE

1924

18.11 : 
18.11.1924  :  FOLKERAADET
 : SKUESPILLER
 : EN KONSTABEL
14.10 : 
14.10.1924  :  KRONBRUDEN
 : SKUESPILLER
 : FOSSEKALLEN
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : 2DEN ADVOCAT
04.06 : 
04.06.1924  :  MADAME SANS-GÉNE
 : SKUESPILLER
 : DE BRIGODE, KAMMERHERRE
13.05 : 
13.05.1924  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : JARL AV MORTON
01.05 : 
01.05.1924  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR PINBRACHE
25.03 : 
25.03.1924  :  KONG RIKARD DEN TREDJE
 : SKUESPILLER
 : JOHN MORTON, BISKOP AV ELY-*
25.03 : 
25.03.1924  :  KONG RIKARD DEN TREDJE
 : SKUESPILLER
 : HERTUGEN AV NORFOLK

1923

23.12 : 
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
02.11 : 
02.11.1923  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN FREMMED PASSASJER
04.10 : 
04.10.1923  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : DIRIGENTEN-%
13.09 : 
 : SKUESPILLER
 : SKATTEINDKRÆVEREN
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN ELDRE STORTINGSBONDE
20.08 : 
20.08.1923  :  DET LEVENDE LIK
 : SKUESPILLER
 : PJETUSCHKOV
15.04 : 
15.04.1923  :  MADAME LEGROS
 : SKUESPILLER
 : ET MEDLEM AV AKADEMIET

1922

23.12 : 
23.12.1922  :  PEIK OG STORTROLDET
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
05.12 : 
05.12.1922  :  TROLL KAN TEMMES
 : SKUESPILLER
 : VINCENTIO
15.08 : 
15.08.1922  :  BRAND
 : MANN AV ALMUEN
25.04 : 
25.04.1922  :  RETFÆRDIGHET
 : SKUESPILLER
 : KAPTEIN DANSON, FÆNGSELSDIREKT
06.04 : 
06.04.1922  :  MICHAEL KRAMER
 : SKUESPILLER
 : ASSESSOR SCHNABEL

1921

30.12 : 
30.12.1921  :  DEN GRØNNE SNIBEL
 : SKUESPILLER
 : GENERAL ROUSSY DES CHARMILLES
22.11 : 
22.11.1921  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : VEGARD VÆRADAL
20.10 : 
20.10.1921  :  ET OPGJØR
 : SKUESPILLER
 : HAMMER
11.09 : 
11.09.1921  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : TREDIE JUNKER
21.04 : 
21.04.1921  :  KIRKEN
 : SKUESPILLER
 : ANDEN RYTTER
15.03 : 
15.03.1921  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : KONGEN I SKUESPILLET-*
15.03 : 
15.03.1921  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : MARCELLUS-*
15.03 : 
15.03.1921  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : EN SKUESPILLER
07.02 : 
 : SKUESPILLER
 : APOTHEKER DÜNNER

1920

21.09 : 
21.09.1920  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : ROSSE

1919

14.08 : 
14.08.1919  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : TIMANSEN

1918

09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : 2DEN ADVOCAT
09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : ERICH LAQVEY-*

1917

11.10 : 
11.10.1917  :  PRØVENS DAG
 : SKUESPILLER
 : FULDMÆGTIG LUNDBERG
31.05 : 
31.05.1917  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : EN SKOMAGER
03.05 : 
03.05.1917  :  DEN GULE NATTERGAL
 : SKUESPILLER
 : BENZ
03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : PJETUSCHKOF
11.01 : 
11.01.1917  :  REDAKTØREN
 : SKUESPILLER
 : HAAKON REJN

1916

14.12 : 
14.12.1916  :  HOFFMANNS EVENTYR
 : SKUESPILLER
 : CRESPEL, INSTRUMENTMAGER
19.10 : 
19.10.1916  :  INDENFOR MURENE
 : SKUESPILLER
 : MEYER, PROKURIST HOS LEVIN
16.09 : 
16.09.1916  :  SAMFUNDETS STØTTER
 : SKUESPILLER
 : FULLMEKTIG KRAP
09.04 : 
09.04.1916  :  SYNDENS SOLD
 : SKUESPILLER
 : EMILE, ARBEIDER, JEANNES BROR
16.03 : 
16.03.1916  :  SIGURD BRAA
 : SKUESPILLER
 : NORDAHL, ARBEIDER
01.03 : 
01.03.1916  :  DER VAR ENGANG
 : SKUESPILLER
 : ANDEN FRIER
12.01 : 
12.01.1916  :  PROFESSOR BERNHARDI
 : SKUESPILLER
 : DR. KURT PFLUGFELDER

1915

18.12 : 
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
06.12 : 
06.12.1915  :  FAUST
 : SKUESPILLER
 : BRANDER
05.10 : 
05.10.1915  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR PINBRACHE
15.09 : 
15.09.1915  :  DEN NYE BYGD
 : SKUESPILLER
 : OLE FINNSET, GAARDBRUKER
20.05 : 
20.05.1915  :  RIGOLETTO
 : SKUESPILLER
 : MARULLO
24.03 : 
 : SKUESPILLER
 : ANTONIO

1914

22.12 : 
22.12.1914  :  TIL SÆTERS
 : SKUESPILLER
 : HALVOR
05.11 : 
05.11.1914  :  SKYLDIG ELLER USKYLDIG?
 : SKUESPILLER
 : HILLINGER, INSPEKTØR
06.10 : 
06.10.1914  :  ROBERT FRANK
 : SKUESPILLER
 : TRAFIKMINISTEREN
12.09 : 
12.09.1914  :  CORNEVILLES KLOKKER
 : SKUESPILLER
 : SKRIVEREN
08.09 : 
08.09.1914  :  TROENS MAGT
 : SKUESPILLER
 : SMEDEN
07.08 : 
07.08.1914  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : EN BONDE
02.06 : 
02.06.1914  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : HOLM
17.05 : 
 : SKUESPILLER
 : KRISTEN, KNIVSMED
15.05 : 
15.05.1914  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : IVAR INGEMUNDSON
07.05 : 
07.05.1914  :  DEN SIDSTE GJÆST
 : SKUESPILLER
 : EN AFSINDIG LÆRD
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : 2DEN ADVOCAT
11.03 : 
11.03.1914  :  SOMMERFUGLEN I NETTET
 : SKUESPILLER
 : MC. ARTHUR, ADVOKAT
09.01 : 
09.01.1914  :  MIN VEN TEDDY
 : SKUESPILLER
 : CORBETT, HUSHOVMESTER

1913

12.12 : 
12.12.1913  :  LAVLAND
 : SKUESPILLER
 : MORUCCIO, MØLLER
29.11 : 
29.11.1913  :  DET STORE FUND
 : SKUESPILLER
 : JOHN, GAMMEL TJENER HOS BERN
08.10 : 
08.10.1913  :  DEN INBILDT SYGE
 : SKUESPILLER
 : BONNEFOI, NOTAR
03.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN ELDRE STORTHINGSBONDE
09.03 : 
 : SKUESPILLER
 : ARNGRIM

1912

28.11 : 
28.11.1912  :  DEN GAMLE PRÆST
 : SKUESPILLER
 : MAGNUS
07.11 : 
07.11.1912  :  AS YOU LIKE IT
 : SKUESPILLER
 : ADAM
10.10 : 
10.10.1912  :  MESTER OLOF
 : SKUESPILLER
 : KNIPPERDOLLINK
12.09 : 
12.09.1912  :  FOSSEN
 : SKUESPILLER
 : HERREDSTYRETS ORDFØRER
20.08 : 
20.08.1912  :  MADAME BUTTERFLY
 : SKUESPILLER
 : EN BONZE - PRÆST
27.05 : 
27.05.1912  :  MORAL
 : SKUESPILLER
 : HANS JACOB DODLER
08.02 : 
08.02.1912  :  JEG VIL VÆRGE MIT LAND
 : SKUESPILLER
 : EN BONDE
18.01 : 
18.01.1912  :  IDYLLEN
 : SKUESPILLER
 : EN FODGJÆNGER
18.01 : 
18.01.1912  :  IDYLLEN
 : SKUESPILLER
 : EN SMEDGUT-*

1911

26.12 : 
26.12.1911  :  LANDMANDSLIV
 : SKUESPILLER
 : PASTOR BEHRENDS
16.12 : 
16.12.1911  :  EN SØNDAG PAA AMAGER
 : SKUESPILLER
 : MIKKELSEN, LODS PAA DRAGØR
17.11 : 
17.11.1911  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : EN BONDE
31.10 : 
31.10.1911  :  MARIE VICTORIE
 : SKUESPILLER
 : EN SPION
03.10 : 
03.10.1911  :  LADY WINDERMERES VIFTE
 : SKUESPILLER
 : HR. HOPPER
21.09 : 
 : SKUESPILLER
 : IVAR KOLBEINSON
01.09 : 
01.09.1911  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : JARL AF MORTON
14.05 : 
14.05.1911  :  VIDUNDERBARNET
 : SKUESPILLER
 : PASTOREN
22.03 : 
22.03.1911  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : EN OFFICEER
28.02 : 
28.02.1911  :  TAIFUN
 : SKUESPILLER
 : JOSHI YOTOMO
02.02 : 
02.02.1911  :  BABELS TÅRN
 : SKUESPILLER
 : SEKRETÆREN
09.01 : 
09.01.1911  :  ANNA KARÉNIN
 : SKUESPILLER
 : LUKITSCH, HUSLÆRER

1910

15.12 : 
15.12.1910  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : DØRTJENEREN
05.05 : 
05.05.1910  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : IVAR INGEMUNDSON
07.04 : 
07.04.1910  :  AGILULF DEN VISE
 : SKUESPILLER
 : EN GJÆTER
17.03 : 
17.03.1910  :  DEN STERKESTE MAGT
 : SKUESPILLER
 : WALTERS, TJENER HOS ROLFES
10.02 : 
10.02.1910  :  KONG HENRIK DEN FJERDE
 : SKUESPILLER
 : BARDOLF

1909

28.12 : 
 : SKUESPILLER
 : TRESCHOW, PROFESSOR-*
28.12 : 
 : SKUESPILLER
 : KRISTEN, KNIVSMED
15.12 : 
15.12.1909  :  APRILSNARRENE
 : SKUESPILLER
 : VINKE, FRISØR
19.10 : 
19.10.1909  :  GRISELDA
 : SKUESPILLER
 : HUSHOVMESTEREN
29.08 : 
29.08.1909  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : JARL AF MORTON
20.08 : 
20.08.1909  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : HOLM
22.04 : 
22.04.1909  :  MADAME BUTTERFLY
 : SKUESPILLER
 : BONZEN, CHO-CHO-SANS ONKEL
01.04 : 
01.04.1909  :  EN OPSTANDELSE
 : SKUESPILLER
 : EDVARD KOBERWEIN
04.03 : 
04.03.1909  :  DA VI VAR EN OG TYVE
 : SKUESPILLER
 : WALLIS BRUNDALL
11.02 : 
11.02.1909  :  KONG AAGON
 : SKUESPILLER
 : HØVEDSMANDEN JOEL STURLE
24.01 : 
24.01.1909  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : VERKSFORVALTER RINGDAL

1908

26.12 : 
26.12.1908  :  REVOLUTIONSBRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : DAVOUT
20.12 : 
 : SKUESPILLER
 : DEN GAMLE KONGE
22.10 : 
22.10.1908  :  OTHELLO
 : SKUESPILLER
 : RODERIGO
20.10 : 
 : SKUESPILLER
 : JESPER
01.10 : 
01.10.1908  :  DEN GLADE ENKE
 : SKUESPILLER
 : NJEGUS, KONTORIST
18.08 : 
18.08.1908  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : PETTERSEN
23.02 : 
23.02.1908  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : VON WEDELL
18.02 : 
18.02.1908  :  ANNE PEDERSDOTTER
 : SKUESPILLER
 : JØRGEN, PRÆST
18.01 : 
18.01.1908  :  FOSSEGRIMEN
 : FORFATTER
02.01 : 
02.01.1908  :  HALLFRED VANDRAADESKALD
 : SKUESPILLER
 : TORSTEIN

1907

20.11 : 
20.11.1907  :  BLAA HUSARER
 : SKUESPILLER
 : RHENA, LØITNANT
31.10 : 
31.10.1907  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : EN SKUESPILLER
31.10 : 
31.10.1907  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : KONGEN I SKUESPILLET-*
27.10 : 
27.10.1907  :  MELLEM SLAGENE
 : SKUESPILLER
 : THORKEL
11.09 : 
11.09.1907  :  KONG ØDIPUS
 : SKUESPILLER
 : EN THEBANSK OLDING
11.04 : 
11.04.1907  :  SANGEN OM FLORENS
 : SKUESPILLER
 : TJENEREN PHILIPPO
07.03 : 
07.03.1907  :  DJÆVELENS BARN
 : SKUESPILLER
 : BRUDENELL
20.02 : 
20.02.1907  :  EI HEIMKOME
 : FORFATTER

1906

26.12 : 
26.12.1906  :  DEN GLADE ENKE
 : SKUESPILLER
 : BOGDANOWITSCH, KONSUL
09.12 : 
 : SKUESPILLER
 : MONSIEUR GLAUBFRESSER
25.10 : 
25.10.1906  :  BABYLONS KONGE
 : SKUESPILLER
 : SANDANIS
20.09 : 
20.09.1906  :  DET NY SYSTEM
 : SKUESPILLER
 : KAHRS
05.09 : 
05.09.1906  :  KJØBMANDEN I VENEDIG
 : SKUESPILLER
 : SALARIO
07.06 : 
07.06.1906  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : IVAR INGEMUNDSON-%
04.05 : 
04.05.1906  :  MESTER GERT WESTPHALER
 : SKUESPILLER
 : LEONARD, DISTILLERER
08.04 : 
 : SKUESPILLER
 : EN FATTIG ENARMET MAND
02.04 : 
02.04.1906  :  LILLE DORRIT
 : SKUESPILLER
 : STEVENSON
16.02 : 
16.02.1906  :  VÆVERNE
 : SKUESPILLER
 : GOTLIEB HILSE
28.01 : 
28.01.1906  :  FASTE FORLAND
 : SKUESPILLER
 : KAPTEIN DÖSCHER, SKIBSFØRER

1905

07.12 : 
07.12.1905  :  ELVERHØI
 : SKUESPILLER
 : MOGENS, EN JÆGER
01.10 : 
 : SKUESPILLER
 : V. HAUCH-*
01.10 : 
 : SKUESPILLER
 : KRISTEN, KNIVSMED
25.08 : 
 : SKUESPILLER
 : EN ELDRE STORTHINGSBONDE
12.06 : 
12.06.1905  :  DANSEN PÅ KOLDINGHUS
 : SKUESPILLER
 : STEN LUNGE
02.06 : 
02.06.1905  :  DOBBELTGJÆNGEREN
 : SKUESPILLER
 : CASIMIR, TJENESTEGUT
02.04 : 
02.04.1905  :  ONKEL NABOB
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR LANGE
16.03 : 
16.03.1905  :  OPSTANDELSE
 : SKUESPILLER
 : UTSINOFF
12.02 : 
12.02.1905  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : ERICH LAQVEY
29.01 : 
29.01.1905  :  FOSSEGRIMEN
 : SKUESPILLER
 : FOSSEKALL
29.01 : 
29.01.1905  :  FOSSEGRIMEN
 : FORFATTER
27.01 : 
27.01.1905  :  TAPPENSTREG
 : SKUESPILLER
 : MAJOR PASCHKE

1904

26.12 : 
26.12.1904  :  BYENS STOLTHED
 : SKUESPILLER
 : LANGBALLE
25.11 : 
25.11.1904  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : JARL AV MORTON
19.10 : 
19.10.1904  :  EDDERKOPPEN
 : SKUESPILLER
 : NILS PETTER
14.09 : 
14.09.1904  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : MANN AV ALMUEN
18.08 : 
18.08.1904  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : IVAR INGEMUNDSON
14.04 : 
14.04.1904  :  HEKSEN
 : SKUESPILLER
 : CARDENOS, EMBEDSMAND
06.04 : 
06.04.1904  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : FOUCHÉ
02.03 : 
02.03.1904  :  RØVERNE
 : SKUESPILLER
 : HERMANN
19.01 : 
19.01.1904  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : HOLM
05.01 : 
05.01.1904  :  DRONNING TAMARA
 : SKUESPILLER
 : EN TATAROFFCER

1903

26.12 : 
26.12.1903  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : ERICH LAQVEY
19.11 : 
19.11.1903  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : HJORTH, FABRIKARBEIDER
03.11 : 
03.11.1903  :  SITUATIONENS HERRE
 : SKUESPILLER
 : RENIUS, SJØMAND
15.10 : 
15.10.1903  :  ERIK XIV
 : SKUESPILLER
 : MAX, FÆNDRIK
23.09 : 
23.09.1903  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : GLANZ, LAKEI
04.09 : 
 : SKUESPILLER
 : KARL JOHAN
20.08 : 
 : SKUESPILLER
 : EN ELDRE STORTHINGSBONDE
15.05 : 
15.05.1903  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : VERKSFORVALTER RINGDAL
20.03 : 
20.03.1903  :  KEISER OG GALILÆER I
 : SKUESPILLER
 : SALLUST FRA PERUSIA
01.03 : 
 : SKUESPILLER
 : JESPER-%

1902

02.12 : 
02.12.1902  :  RØVERNE
 : SKUESPILLER
 : CARMAGNOLA, RØVER
12.11 : 
12.11.1902  :  BIBLIOTHEKAREN
 : SKUESPILLER
 : LEON ARMADALE
12.10 : 
12.10.1902  :  HAABET
 : SKUESPILLER
 : KAPS, BOGHOLDER
11.09 : 
11.09.1902  :  KONGEN
 : SKUESPILLER
 : KATER MURR
03.06 : 
 : SKUESPILLER
 : EN ELDRE STORTHINGSBONDE
14.03 : 
 : SKUESPILLER
 : RICHARD BØRSTENBINDER
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN FREMMED PASSASJER-*
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : ASLAK SMED-%
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : INNFLYTTER-%*
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN MAGER PERSON-*
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : HUHU-%*
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : PRESTEN-%*

1901

10.12 : 
10.12.1901  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EN MAND HOS VIDKUN JONSON
06.11 : 
06.11.1901  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : EN LOMMETYV
06.11 : 
06.11.1901  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : FEMTE JUNKER-*
09.10 : 
09.10.1901  :  DEN SORTE DOMINO
 : SKUESPILLER
 : LORD ELFORT
06.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN ELDRE STORTHINGSBONDE
11.06 : 
11.06.1901  :  ET SØLVBRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : PASTOR MATHIESEN
04.06 : 
04.06.1901  :  HARLEKINS OMVENDELSE
 : SKUESPILLER
 : SCARAMUZ
16.05 : 
16.05.1901  :  EN SØNDAG PAA AMAGER
 : SKUESPILLER
 : MIKKELSEN, LODS PAA DRAGØR
26.03 : 
26.03.1901  :  TORDENSKJOLD
 : SKUESPILLER
 : EN NORSK FISKER
22.01 : 
22.01.1901  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : ERICH MADSEN
08.01 : 
08.01.1901  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : 1STE REFERENT

1900

26.12 : 
26.12.1900  :  TROLD KAN TÆMMES
 : SKUESPILLER
 : VINCENTIO
30.10 : 
30.10.1900  :  MIGNON
 : SKUESPILLER
 : JARNO
10.10 : 
10.10.1900  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : JATGEIR SKALD
12.09 : 
12.09.1900  :  UNGDOM
 : SKUESPILLER
 : KAPELLAN GREGOR VON SCHIGORSKI
31.08 : 
31.08.1900  :  JAKOB OG KRISTOFFER
 : SKUESPILLER
 : JAKOB RINGEN, GAARDBRUGER

1899

03.09 : 
03.09.1899  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EN MAND HOS VIDKUN JONSON-%

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking