FAUST

Premiere
06.12.1915
FAUST
Kategori
OPERA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1056
Kulturkrets: 
FRANSK
Akter: 
/
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
7/9-16: GJÆSTEOPTRÆDEN AF KAJA EIDE 8/12-15: GJÆSTEOPTRÆDEN AF FRU LANGAARDOG HERR TALÉN
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN
MUSIKKARRANGØR / LEDELSE