JOACHIM HOLST-JENSEN

Nasjonalitet: 
NORSK
148 treff i tidsrommet 19.10.1916 - 22.02.1961

1961

22.02 : 
22.02.1961  :  ROMULUS DEN STORE
 : SKUESPILLER
 : ACHILLES, KAMMERTJENER

1952

13.11 : 
13.11.1952  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : BOKTRYKKER ASLAKSEN
07.10 : 
07.10.1952  :  SØSKEN
 : SKUESPILLER
 : EN SNEKKER
22.08 : 
22.08.1952  :  SHEPPEY
 : SKUESPILLER
 : BRADLEY
07.03 : 
07.03.1952  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : SOKNEPRESTEN
16.01 : 
16.01.1952  :  JOMFRUBURET
 : SKUESPILLER
 : GREV SCHARNDORFF

1951

26.05 : 
26.05.1951  :  VÅR ÆRE OG VÅR MAKT
 : SKUESPILLER
 : SKIPPER MEYDELL
20.01 : 
 : SKUESPILLER
 : GERT BUNTMAKER

1950

04.10 : 
04.10.1950  :  CANDIDA
 : SKUESPILLER
 : HERR BURGESS, CANDIDAS FAR
12.09 : 
 : SKUESPILLER
 : HEBBLE TYSON
14.05 : 
14.05.1950  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : GÅRDSBRUKER ANDERS LUNDESTAD

1949

26.12 : 
26.12.1949  :  HARVEY
 : SKUESPILLER
 : E.J. LOFGREN, DROSJESJÅFØR
03.11 : 
03.11.1949  :  KONG MIDAS
 : SKUESPILLER
 : STORTINGSMANN NORDBØ
01.09 : 
01.09.1949  :  MASCARADE
 : SKUESPILLER
 : JERONIMUS
31.08 : 
31.08.1949  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : BLANK

1948

30.09 : 
30.09.1948  :  EN VILLFUGL
 : SKUESPILLER
 : MONSIEUR TARDE
28.08 : 
 : SKUESPILLER
 : TROMMESLAGEREN
08.04 : 
08.04.1948  :  ISMANNEN KOMMER
 : SKUESPILLER
 : HARRY HOPE, HOTELLEIER
15.01 : 
15.01.1948  :  REVISOREN
 : SKUESPILLER
 : IVAN SPEKIN, POSTMESTER

1947

10.12 : 
10.12.1947  :  SPILLET OM BLY-PETTER
 : SKUESPILLER
 : MARTENS PUKKEL, FELTSKJÆR
05.10 : 
05.10.1947  :  MØTE MED LYKKEN
 : SKUESPILLER
 : PHILEMON
06.05 : 
06.05.1947  :  MAJOR BARBARA
 : SKUESPILLER
 : PETER SHERLEY
20.03 : 
20.03.1947  :  ALEXANDER PAULOVITSJ
 : SKUESPILLER
 : JEFIM, ANAKORET
05.02 : 
05.02.1947  :  FIGAROS BRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : BARTHOLO

1946

06.12 : 
 : SKUESPILLER
 : FINKEL, KONSTABEL
13.11 : 
13.11.1946  :  MINNEFESTEN
 : SKUESPILLER
 : REDAKTØREN
11.09 : 
11.09.1946  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : BLANK
10.05 : 
10.05.1946  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : POLONIUS
06.03 : 
06.03.1946  :  LINEDANSERE
 : SKUESPILLER
 : LEVERSEN, FISKER
29.01 : 
29.01.1946  :  NEDERLAGET
 : SKUESPILLER
 : KJØPMANN BRIGEAU

1945

25.11 : 
25.11.1945  :  MASCARADE
 : SKUESPILLER
 : JERONIMUS
31.10 : 
31.10.1945  :  MÅNEN ER NEDE
 : SKUESPILLER
 : DR. WINTER
03.10 : 
03.10.1945  :  RID I NATT
 : SKUESPILLER
 : LARS BORRE, FOGD
17.01 : 
17.01.1945  :  BÅTEN
 : SKUESPILLER
 : THORGRIM DIMUN, KJØPMANN

1944

12.10 : 
12.10.1944  :  VED RIKETS PORT
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR GYLLING
08.06 : 
 : SKUESPILLER
 : KJØBMANN BØSCHEN

1943

16.12 : 
16.12.1943  :  SISTE SKRIK
 : SKUESPILLER
 : KRÖGER, DEPARTEMENTSSEKRETÆR
15.04 : 
15.04.1943  :  SYNDER OG HELGEN
 : SKUESPILLER
 : SANCHO PANZA, QUIXOTES TJENER
14.02 : 
14.02.1943  :  AUGURERNE
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR CÆSAR ULRICK, LÆGE

1942

12.11 : 
12.11.1942  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : MORTEN KIIL
06.10 : 
06.10.1942  :  WESSELIANA
 : SKUESPILLER
 : OPPLESER
02.04 : 
02.04.1942  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : FOGDEN
06.03 : 
06.03.1942  :  DET NY SYSTEM
 : SKUESPILLER
 : LISE GRAN
15.01 : 
 : SKUESPILLER
 : PIERRE

1941

02.03 : 
02.03.1941  :  FLAGGERMUSEN
 : SKUESPILLER
 : FRANK, FENGSELSDIREKTØR
09.02 : 
09.02.1941  :  ANNE PEDERSDOTTER
 : SKUESPILLER
 : DAVID SYNGEMESTER

1940

14.09 : 
14.09.1940  :  YRKESKVINNER
 : SKUESPILLER
 : KONTORSJEF BECK
02.09 : 
02.09.1940  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : GÅRDBRUKER LUNDESTAD
21.05 : 
21.05.1940  :  SAMFUNDETS STØTTER
 : SKUESPILLER
 : HILMAR TØNNESEN
14.02 : 
14.02.1940  :  DEN FATTIGE FRA ASSIS
 : SKUESPILLER
 : PATER SILVESTRO
10.01 : 
10.01.1940  :  ØRKENSANGEN
 : SKUESPILLER
 : GENERAL CASSANDRA

1939

03.11 : 
03.11.1939  :  ROCOCO
 : SKUESPILLER
 : S. G. LONGCHAMPS
05.09 : 
05.09.1939  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR BLOM
04.09 : 
 : SKUESPILLER
 : BISKOPEN
01.09 : 
01.09.1939  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : PER KLOKKER
20.05 : 
20.05.1939  :  GREVINNE MARIZA
 : SKUESPILLER
 : FYRST MORITZ D. POPULESCU
18.04 : 
 : SKUESPILLER
 : JOURDAIN, EN RIK KJØPMANN
31.01 : 
31.01.1939  :  HEMMELIGHETEN
 : SKUESPILLER
 : TRICOT, DOKTOR

1938

11.05 : 
11.05.1938  :  DEN GLADE ENKE
 : SKUESPILLER
 : BARON MIRKO ZETA, GESANDT
20.03 : 
20.03.1938  :  JOHN GABRIEL BORKMAN
 : SKUESPILLER
 : WILHELM FOLDAL
11.02 : 
11.02.1938  :  DON JUAN
 : SKUESPILLER
 : FYRVOKTEREN
26.01 : 
26.01.1938  :  JACOB VON TYBOE
 : SKUESPILLER
 : MAGISTER STYGOTIUS

1937

26.11 : 
 : SKUESPILLER
 : OPSYNSMANNEN
07.11 : 
07.11.1937  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR BLOM
03.10 : 
03.10.1937  :  AGNETE
 : SKUESPILLER
 : EGHOLM
22.09 : 
22.09.1937  :  I MORALENS NAVN
 : SKUESPILLER
 : BALTHAZAR KRAHN-JOHNSEN
10.09 : 
10.09.1937  :  KONGEN
 : SKUESPILLER
 : PRESTEN
03.06 : 
03.06.1937  :  DEN SPANSKE FLUE
 : SKUESPILLER
 : ANTON TIEDEMEYER
14.05 : 
 : SKUESPILLER
 : JOURNALIST FOGEL
17.04 : 
17.04.1937  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : PRAM
25.03 : 
25.03.1937  :  NEDERLAGET
 : SKUESPILLER
 : KJØBMANN BRIGEAU
04.03 : 
04.03.1937  :  BEGRAV DE DØDE
 : SKUESPILLER
 : EN REDAKTØR

1936

26.12 : 
26.12.1936  :  GØSTA BERLINGS SAGA
 : SKUESPILLER
 : VON ØRNECLOU, KAVALER
23.11 : 
23.11.1936  :  VILLA GULLREGN
 : SKUESPILLER
 : BERNARD BAXLEY
22.10 : 
22.10.1936  :  HVEPSEBOLET
 : SKUESPILLER
 : VIGGO, MARNAS FØRSTE MANN
13.10 : 
13.10.1936  :  ET DUKKEHJEM
 : SKUESPILLER
 : SAGFØRER KROGSTAD-%
03.10 : 
03.10.1936  :  DEN VÆGELSINDEDE
 : SKUESPILLER
 : PERTONIUS
11.09 : 
11.09.1936  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : LIGNIÉRE, POET
10.09 : 
10.09.1936  :  ET OPGJØR
 : SKUESPILLER
 : KRAKAU
31.08 : 
31.08.1936  :  EN - TO - TRE
 : SKUESPILLER
 : GREV DUBOIS-SCHOTTENBURG
20.08 : 
20.08.1936  :  FAMILIEN TURBIN
 : SKUESPILLER
 : FJODOR
07.06 : 
07.06.1936  :  MILLIONØSEN
 : SKUESPILLER
 : EN MANN
03.04 : 
03.04.1936  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : HUSSEIN

1935

29.12 : 
 : SKUESPILLER
 : JOHAN VON EHRENPREIS
26.12 : 
26.12.1935  :  DRONNING FOR EN DAG
 : SKUESPILLER
 : HAUTEVILLE, PROKURATOR
24.10 : 
 : SKUESPILLER
 : KLOVNEN FLIC-FLAC-*
24.10 : 
 : SKUESPILLER
 : FORSVAREREN
02.10 : 
02.10.1935  :  ANSIKTET PÅ RUTEN
 : SKUESPILLER
 : TALLAKSEN, REVISOR
14.08 : 
14.08.1935  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : ADJUNKT PAALSBO
08.05 : 
08.05.1935  :  PETTER PETTER
 : SKUESPILLER
 : JOSEF, TJENER
04.04 : 
04.04.1935  :  DEN STORE SKILSMISSEN
 : SKUESPILLER
 : RASK, BOKHOLDER
05.03 : 
05.03.1935  :  BØDDELEN
 : SKUESPILLER
 : JOKUM-*
05.03 : 
05.03.1935  :  BØDDELEN
 : SKUESPILLER
 : EN PROFESSOR
08.01 : 
08.01.1935  :  HYKLERE
 : SKUESPILLER
 : FEIRING, ADVOKAT

1934

08.12 : 
08.12.1934  :  JOMFRUBURET
 : SKUESPILLER
 : GREV SCHARDORFF, DANSK GESANDT
21.11 : 
21.11.1934  :  DET LYKKELIGE SKIBBRUD
 : SKUESPILLER
 : MAGISTER ROSEFLENGIUS
04.11 : 
04.11.1934  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : BILLING
04.10 : 
04.10.1934  :  GOMOR'N BILL
 : SKUESPILLER
 : LORD TIDMOUTH
21.08 : 
21.08.1934  :  KJÆRLIGHETENS KOMEDIE
 : SKUESPILLER
 : STYVER
14.04 : 
14.04.1934  :  CZARDASFYRSTINNEN
 : SKUESPILLER
 : FERI V. KEREKES
15.03 : 
15.03.1934  :  SKJØNNE UNGDOM
 : SKUESPILLER
 : SID DAVIS, ESSIES BROR
04.02 : 
04.02.1934  :  ET VINTEREVENTYR
 : SKUESPILLER
 : AUTOLYCUS
04.01 : 
04.01.1934  :  DOMINO
 : SKUESPILLER
 : MIRANDOLE

1933

15.11 : 
 : SKUESPILLER
 : SOSIAS
19.08 : 
19.08.1933  :  FAMILIEN KINGEL
 : SKUESPILLER
 : FAR
08.05 : 
08.05.1933  :  GUDS GRØNNE ENGER
 : SKUESPILLER
 : CHEFMAGIKEREN
13.04 : 
13.04.1933  :  SISTE PAR UT
 : SKUESPILLER
 : MR. SAMUEL PLAGETT
07.03 : 
07.03.1933  :  DEN SKJØNNE HELENE
 : SKUESPILLER
 : KONG MENELAUS

1932

26.12 : 
26.12.1932  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : MAGISTEREN
07.12 : 
07.12.1932  :  KONGEBRØDRENE
 : SKUESPILLER
 : GYRD HUK
05.10 : 
05.10.1932  :  DYDENS HAVE
 : SKUESPILLER
 : HØLLER, BIDRAGSFOGED
21.09 : 
21.09.1932  :  FRØKEN
 : SKUESPILLER
 : INGENIØR BOUTIN
10.06 : 
10.06.1932  :  SPEKULANTEN
 : SKUESPILLER
 : ZWERCH
13.05 : 
13.05.1932  :  PICKWICK - KLUBBEN
 : SKUESPILLER
 : NUPKINS, BORGERMESTER
08.04 : 
08.04.1932  :  ELISABETH AV ENGLAND
 : SKUESPILLER
 : GRESHAM
27.02 : 
27.02.1932  :  STORM I ET VANNGLASS
 : SKUESPILLER
 : RETTSFORMANNEN
23.01 : 
23.01.1932  :  ATLANTERHAVET
 : SKUESPILLER
 : REDAKSJONSSEKRETÆREN

1931

26.12 : 
26.12.1931  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : LÆREREN
08.12 : 
08.12.1931  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : BLANK
28.10 : 
28.10.1931  :  FLAGGERMUSEN
 : SKUESPILLER
 : FRANK, FENGSELSDIREKTØR
15.08 : 
15.08.1931  :  NØKKELROMANEN
 : SKUESPILLER
 : ADVOKAT HELLMER
14.05 : 
 : SKUESPILLER
 : RASPER
23.04 : 
23.04.1931  :  EN VANSKELIG HERRE
 : SKUESPILLER
 : HECHINGEN
11.03 : 
11.03.1931  :  EN UNGKARSPAPPA
 : SKUESPILLER
 : FRANK KEATING, LÆGE
22.01 : 
22.01.1931  :  KEISEREN AV AMERIKA
 : SKUESPILLER
 : BALBUS

1930

06.12 : 
06.12.1930  :  EN - TO - TRE
 : SKUESPILLER
 : GREV DUBOIS-SCHOTTENBURG
06.12 : 
06.12.1930  :  SOUPER
 : SKUESPILLER
 : HUSETS HERRE, GENERALDIREKTØR
23.10 : 
23.10.1930  :  EN SOMMERNATTSDRØM
 : SKUESPILLER
 : TUT
01.10 : 
01.10.1930  :  FRU BOTTLE OG KUNSTEN
 : SKUESPILLER
 : GEORGE BOTTLE
09.09 : 
09.09.1930  :  BRA MENNESKER
 : SKUESPILLER
 : LÆRER EGELAND
08.05 : 
08.05.1930  :  DEN FØRSTE MRS. FRASER
 : SKUESPILLER
 : PHILIP LOGAN
10.04 : 
10.04.1930  :  MOT MUREN
 : SKUESPILLER
 : EN SLUTTER
20.03 : 
20.03.1930  :  HELLIGTREKONGERS-AFTEN
 : SKUESPILLER
 : FABIAN
27.02 : 
27.02.1930  :  PÅ PRØVE
 : SKUESPILLER
 : RICHARD HALTON

1929

22.12 : 
22.12.1929  :  SNEHVIT
 : SKUESPILLER
 : CEREMONIMESTEREN
01.12 : 
01.12.1929  :  MARIA STUART
 : SKUESPILLER
 : GREV AUBESPINE, FRANSK GESANDT
27.10 : 
27.10.1929  :  REISEN SLUTT
 : SKUESPILLER
 : OBERSTEN
18.09 : 
18.09.1929  :  DEN SPANSKE FLUE
 : SKUESPILLER
 : ANTON TIEDEMEYER
27.08 : 
27.08.1929  :  TOPAZE
 : SKUESPILLER
 : ROGER DE BERVILLE

1920

19.05 : 
19.05.1920  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : EN DOCTOR
01.04 : 
01.04.1920  :  HEDDA GABLER
 : SKUESPILLER
 : ASSESSOR BRACK
04.03 : 
04.03.1920  :  PROFESSOR STORIZYN
 : SKUESPILLER
 : MODEST PETROVITSCH
21.01 : 
21.01.1920  :  RUY BLAS
 : SKUESPILLER
 : COVADENGA

1919

06.12 : 
06.12.1919  :  KJÆRLIGHEDENS FARCE
 : SKUESPILLER
 : FRANCIS FUNCKE, LITERAT
15.11 : 
15.11.1919  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : ST. JUST
22.10 : 
22.10.1919  :  KOLLEGA CRAMPTON
 : SKUESPILLER
 : ADOLF STRÄHLER
23.09 : 
23.09.1919  :  EN TØRSTIG KAMEL
 : SKUESPILLER
 : JOSEF SANDE, GENERALDIREKTØR

1916

19.10 : 
19.10.1916  :  INDENFOR MURENE
 : SKUESPILLER
 : MEYER, PROKURIST HOS LEVIN-%

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking