JOMFRUBURET

Premiere
08.12.1934
Siste spilledato
24.03.1935
Kategori
OPERETTE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1755
Kulturkrets: 
ØSTERRIKSK
Akter: 
2 /
Publikumstype: 
ALLE
Merknad: 
ORKESTER
Medvirkende:
Franz Schubert
Baron Schober, Dikter
Moritz Von Schwind, Maler
Kupelwieser, Tegner
Johann Vogel, Hoffoperasanger
Grev Schardorff, Dansk Gesandt
Christian Tschøll
Marie Tschøll
Hedi, Tschølls Datter
Haidi, Tschølls Datter
Hanni, Tschølls Datter
Guidetta Grisi
Andreas Bruneder, Sadelmaker
Ferdinand Binder, Postmester
Madam Brametzberger
Madam Weber
Stingl, Bakermester
Krautmayer, Inspektør
Nowotny, Politiembedsmann
En Opvarter
Rosa, Kammerpike Hos Grisi
Sali, Tjenestepike Hos Tschøll
Kunstnerisk lag
REGI
KOMPONIST
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN
MUSIKALSK LEDELSE