OSCAR EGEDE-NISSEN

Nasjonalitet: 
NORSK
24 treff i tidsrommet 07.09.1934 - 13.02.1964

1964

13.02 : 
13.02.1964  :  MARIA STUART
 : SKUESPILLER
 : LORD KENT

1963

24.10 : 
24.10.1963  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : HANS BRAA

1962

26.12 : 
 : SKUESPILLER
 : BAKEREN
09.11 : 
09.11.1962  :  IGUANANATTEN
 : SKUESPILLER
 : HANK
10.10 : 
10.10.1962  :  BEGJÆR UNDER ALMENE
 : SKUESPILLER
 : EN MANN
20.09 : 
20.09.1962  :  FYSIKERNE
 : SKUESPILLER
 : MC ARTHUR, PLEIER
27.04 : 
27.04.1962  :  SVART MANDAG
 : SKUESPILLER
 : LATHAM

1961

03.05 : 
03.05.1961  :  LEKETØY PÅ LOFTET
 : SKUESPILLER
 : GUS
22.02 : 
22.02.1961  :  ROMULUS DEN STORE
 : SKUESPILLER
 : SULPHURIDES, SEREMONIMESTER

1960

05.11 : 
05.11.1960  :  AN-MAGRITT
 : SKUESPILLER
 : JÜRGEN, SMELTEMESTER
20.09 : 
20.09.1960  :  DEN SOM VIL SEIRE
 : SKUESPILLER
 : EN LØYTNANT
26.04 : 
26.04.1960  :  SIGURD SLEMBE
 : SKUESPILLER
 : BENTEIN
18.02 : 
 : SKUESPILLER
 : STIFTSAMTMANNEN

1959

18.09 : 
18.09.1959  :  EGGET
 : SKUESPILLER
 : DOMMEREN
18.09 : 
18.09.1959  :  EGGET
 : SKUESPILLER
 : DUFIQUET

1954

06.04 : 
06.04.1954  :  JUDITH
 : SKUESPILLER
 : HØVEDSMANN 2

1953

08.12 : 
08.12.1953  :  ORFEUS I UNDERVERDENEN
 : SKUESPILLER
 : MARS
07.08 : 
07.08.1953  :  MAYERLINGDRAMAET
 : SKUESPILLER
 : KAPTEIN KOINOFF

1952

13.05 : 
13.05.1952  :  ROMEO OG JULIE
 : SKUESPILLER
 : TYBALT

1951

26.05 : 
26.05.1951  :  VÅR ÆRE OG VÅR MAKT
 : SKUESPILLER
 : MALVIN, MATROS *

1934

08.12 : 
08.12.1934  :  JOMFRUBURET
 : SKUESPILLER
 : FERDINAND BINDER, POSTMESTER
21.11 : 
21.11.1934  :  DET LYKKELIGE SKIBBRUD
 : SKUESPILLER
 : LEANDER, JERONIMUS' SØN
04.11 : 
04.11.1934  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : HORSTER
07.09 : 
07.09.1934  :  MIDDAG KL. 8
 : SKUESPILLER
 : RICCI

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking