ERLING DRANGSHOLT

Nasjonalitet: 
NORSK
52 treff i tidsrommet 28.10.1931 - 20.09.1950

1950

20.09 : 
20.09.1950  :  BYGMESTER SOLNESS
 : SKUESPILLER
 : DR. HERDAL
12.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EDWARD TAPPERCOOM
01.02 : 
 : SKUESPILLER
 : CHARLEY

1949

26.12 : 
26.12.1949  :  HARVEY
 : SKUESPILLER
 : WILLIAM CHUMLEY, PSYKIATER
06.10 : 
06.10.1949  :  BARRABAS
 : SKUESPILLER
 : DEN NYUTNEVNTE EMBEDSMANN
17.03 : 
17.03.1949  :  LADY WINDERMERES VIFTE
 : SKUESPILLER
 : LORD AUGUSTUS LORTON

1948

15.09 : 
15.09.1948  :  LØGNEN OG LYKKEN
 : SKUESPILLER
 : JAN STANGE
28.08 : 
 : SKUESPILLER
 : DR. PARPALAID
27.04 : 
27.04.1948  :  UNDERVEIS
 : SKUESPILLER
 : KRISTIAN DARRE, GODSEIER
04.02 : 
 : SKUESPILLER
 : DE VIRELADE

1947

05.10 : 
05.10.1947  :  MØTE MED LYKKEN
 : SKUESPILLER
 : HOVMESTEREN FRA ROYAL TAFFEL..
30.05 : 
30.05.1947  :  DE SMÅ REVENE
 : SKUESPILLER
 : HORACE GIDDENS
11.04 : 
11.04.1947  :  GERTS HAVE
 : SKUESPILLER
 : BONNEVIE
05.02 : 
05.02.1947  :  FIGAROS BRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : GREV ALMAVIVA

1946

13.11 : 
13.11.1946  :  MINNEFESTEN
 : SKUESPILLER
 : FORSYNINGSSJEFEN

1935

01.05 : 
01.05.1935  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : CLAUDIUS
25.04 : 
25.04.1935  :  DET LEVENDE LIK
 : SKUESPILLER
 : FORHØRSDOMMER
12.04 : 
12.04.1935  :  OTHELLO
 : SKUESPILLER
 : LODOVIGO-SANGER
04.04 : 
04.04.1935  :  DEN STORE SKILSMISSEN
 : SKUESPILLER
 : RÅDMANN HANS MOLDE
05.03 : 
05.03.1935  :  BØDDELEN
 : SKUESPILLER
 : EN OFFISER-*
05.03 : 
05.03.1935  :  BØDDELEN
 : SKUESPILLER
 : DEN GAMLE BØDDELEN
14.02 : 
14.02.1935  :  TOVARITSCH
 : SKUESPILLER
 : DIMITRI GOROTSCHENKO
23.01 : 
23.01.1935  :  MAN KAN ALDRI VITE
 : SKUESPILLER
 : FERGAN CRAMTON

1934

08.12 : 
08.12.1934  :  JOMFRUBURET
 : SKUESPILLER
 : JOHANN VOGEL, HOFFOPERASANGER
21.11 : 
21.11.1934  :  DET LYKKELIGE SKIBBRUD
 : SKUESPILLER
 : EN OFFICER
17.10 : 
17.10.1934  :  BEDRE SENT ENN ALDRI
 : SKUESPILLER
 : ALFRED GRANGER
07.09 : 
07.09.1934  :  MIDDAG KL. 8
 : SKUESPILLER
 : DR. TALBOT
14.04 : 
14.04.1934  :  CZARDASFYRSTINNEN
 : SKUESPILLER
 : GREV BONI KANCSIANU
22.02 : 
22.02.1934  :  NAAR VI DØDE VAAGNER
 : SKUESPILLER
 : GODSEIER ULFHEIM
04.02 : 
04.02.1934  :  ET VINTEREVENTYR
 : SKUESPILLER
 : CLEOMENES
04.01 : 
04.01.1934  :  DOMINO
 : SKUESPILLER
 : HELLER

1933

04.12 : 
04.12.1933  :  GORILLAEN
 : SKUESPILLER
 : SEKRETÆREN
15.11 : 
 : SKUESPILLER
 : SENDEBUDET
24.10 : 
24.10.1933  :  TIL DAMASKUS
 : SKUESPILLER
 : PRIOREN
28.09 : 
 : SKUESPILLER
 : GEORG
07.09 : 
07.09.1933  :  MARIONETTENE
 : SKUESPILLER
 : KAPTEINEN
08.05 : 
08.05.1933  :  GUDS GRØNNE ENGER
 : SKUESPILLER
 : FARAO
13.04 : 
13.04.1933  :  SISTE PAR UT
 : SKUESPILLER
 : VILHELM SCHINDLER
07.03 : 
07.03.1933  :  DEN SKJØNNE HELENE
 : SKUESPILLER
 : KONG AGAMEMNON
08.02 : 
08.02.1933  :  DIKTATOR
 : SKUESPILLER
 : KRIGSMARSJALLEN

1932

26.12 : 
26.12.1932  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
07.12 : 
07.12.1932  :  KONGEBRØDRENE
 : SKUESPILLER
 : SIGURD SIGURDSON
06.11 : 
 : SKUESPILLER
 : PROSTEN HALL
27.10 : 
27.10.1932  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : JAMES
05.10 : 
05.10.1932  :  DYDENS HAVE
 : SKUESPILLER
 : GROSSERER SPANGER
13.05 : 
13.05.1932  :  PICKWICK - KLUBBEN
 : SKUESPILLER
 : ALFRED JINGLE
21.04 : 
21.04.1932  :  KAPTEINEN
 : SKUESPILLER
 : ANDREAS GRØNHAGEN
08.04 : 
08.04.1932  :  ELISABETH AV ENGLAND
 : SKUESPILLER
 : NORTHUMBERLAND
27.02 : 
27.02.1932  :  STORM I ET VANNGLASS
 : SKUESPILLER
 : RÅDMANN KONRAD THOSS
23.01 : 
23.01.1932  :  ATLANTERHAVET
 : SKUESPILLER
 : PÅL HEITMAN

1931

08.12 : 
08.12.1931  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : BISPEN
28.10 : 
28.10.1931  :  FLAGGERMUSEN
 : SKUESPILLER
 : GABRIEL V. EISENSTEIN, RENTIER

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking