DE UNGES FORBUND

Premiere
02.09.1940
Siste spilledato
14.10.1940
DE UNGES FORBUND
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
731
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
/
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
IFLG. RØNNEBERG BLE STYKKET SATT OPP 107 GANGER FRAM TIL 1940.
FORFATTER
Medvirkende:
Bastian Monsen
Boktrykker Aslaksen
Daniel Heire
Doktor Fjeldbo, Verkslege
En Oppvarter
Erik Bratsberg
Gårdbruker Lundestad
Kammerherre Bratsberg
Kandidat Helle
Madam Rundholmen
Pike Hos Madam Rundholmen
Proprietær Monsen
Ragna
Sakfører Stensgaard
Selma, Grossererens Frue
Thora
Tjenestepike Hos Kammerherren
Verksforvalter Ringdal
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN