DET NY SYSTEM

Premiere
06.03.1942
DET NY SYSTEM
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
940
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
/
Publikumstype: 
VOKSNE
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN