CHRISTIAN FREDRIK, NORGES KONGE

Premiere
28.12.1909
CHRISTIAN FREDRIK, NORGES KONGE
Kategori
FOLKESKUESPILL
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1390abc
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
5 /
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
HALVDAN CHRISTENSEN FREMSIGER PROLOG AV JONAS DAHL
Medvirkende:
Prins Christian Fredrik
V. Haffner, Gen.kvartermester
V. Schwartz, Lieutenant
Thore, Gudbandsdalsk Bonde
Ragnhild, Thores Datter
Kristen, Knivsmed
Guri Hardbakke, Bondekone
Et Ilbud
Karsten Anker, Konferentzraad
Grev Herman
Georg Sverdrup, Professor
Treschow, Professor-*
Rosenkrantz, Kammerherre
V. Staffeldt, General
V. Krebs, Oberstlieutenant
Christie, Sorenskriver
Chr. Magnus Falsen
Jonas Rein, Præst
Omsen, Toldprokurør
Theis Lundegaard, Bonde
V. Haxthausen, Marschalk
Frøken V. Haxthausen
Generalmajor Orlow
Major Baron V. Martens
Generalmajor V. Steigentesch
John Foster
Falsen, Kaptein
Frøken V. Staffeldt
Frøken V. Stockfleth
Frøken V. Ramm
Lektor Adler
Oberst V. Hegermann-*
V. Hauch
V. Ramm
V. Schleppegrell
En Vagt-*
Kunstnerisk lag
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN