NICOLAI HALVORSEN

Nasjonalitet: 
NORSK
142 treff i tidsrommet 21.10.1899 - 22.11.1921

1921

22.11 : 
22.11.1921  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : MESTER SIGARD
11.09 : 
11.09.1921  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : BELLEROSE, SKUESPILLER
07.02 : 
 : SKUESPILLER
 : TOLDINSPEKTØREN

1920

21.09 : 
21.09.1920  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : EN LÆGE

1919

14.08 : 
14.08.1919  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR ONSØ
11.08 : 
11.08.1919  :  SKJÆRMYDSLER
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOREN
05.04 : 
05.04.1919  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : DEN FORHENV. STATSMINISTER
21.01 : 
21.01.1919  :  DET STORE VI
 : SKUESPILLER
 : GROSSERER HERRE

1918

13.11 : 
13.11.1918  :  MEDEA
 : SKUESPILLER
 : EN GAMMEL SLAVE
20.09 : 
20.09.1918  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : FALK
04.09 : 
04.09.1918  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : BISPEN
25.04 : 
25.04.1918  :  DON CARLOS
 : SKUESPILLER
 : STORINKVISITOREN

1917

01.11 : 
01.11.1917  :  KORNMO
 : SKUESPILLER
 : KONSULEN, HERRENS BROR
27.09 : 
27.09.1917  :  SAUL
 : SKUESPILLER
 : NATHAN, HANS FAR
03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : FYRST OBREZKOV
11.01 : 
11.01.1917  :  REDAKTØREN
 : SKUESPILLER
 : EVJE

1916

03.10 : 
03.10.1916  :  OVER VANDENE
 : SKUESPILLER
 : RUTSCHOW, KLOKKER
11.08 : 
11.08.1916  :  VED RIGETS PORT
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR GYLLING
16.03 : 
16.03.1916  :  SIGURD BRAA
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOREN
12.01 : 
12.01.1916  :  PROFESSOR BERNHARDI
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR DR. FLINT

1915

05.10 : 
05.10.1915  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : GREV D'EGUZON
22.04 : 
22.04.1915  :  DIANETTE
 : SKUESPILLER
 : GREV AMEDEE DE CHARANCE
24.03 : 
 : SKUESPILLER
 : Peter Franciskus

1914

06.10 : 
06.10.1914  :  ROBERT FRANK
 : SKUESPILLER
 : BLIX
08.09 : 
08.09.1914  :  TROENS MAGT
 : SKUESPILLER
 : PRESTEN
30.08 : 
30.08.1914  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : BISPEN
07.08 : 
07.08.1914  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : LEONARD
02.06 : 
02.06.1914  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : TJÆLDE
17.05 : 
 : SKUESPILLER
 : GREV HERMAN
15.05 : 
15.05.1914  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EYSTEJN
07.05 : 
07.05.1914  :  DEN SIDSTE GJÆST
 : SKUESPILLER
 : TIZIAN
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : ABRAHAMS
25.03 : 
25.03.1914  :  VED RIGETS PORT
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR GYLLING
09.01 : 
09.01.1914  :  MIN VEN TEDDY
 : SKUESPILLER
 : VERDIER, MADELEINES FAR

1913

29.11 : 
29.11.1913  :  DET STORE FUND
 : SKUESPILLER
 : LISTER, GROSSERER
08.10 : 
08.10.1913  :  DEN INBILDT SYGE
 : SKUESPILLER
 : BERALDE, ARGANS BRODER
24.09 : 
24.09.1913  :  HANS ENESTE KONE
 : SKUESPILLER
 : GREV SKJOLDNÆS
03.09 : 
 : SKUESPILLER
 : RAMM
10.04 : 
 : SKUESPILLER
 : TOLDINSPEKTØREN

1912

07.11 : 
07.11.1912  :  AS YOU LIKE IT
 : SKUESPILLER
 : HERTUG FREDRIK
10.10 : 
10.10.1912  :  MESTER OLOF
 : SKUESPILLER
 : LARS SIGGESON
31.08 : 
31.08.1912  :  LADY PATRICIA
 : SKUESPILLER
 : BISKOP LESLEY
27.05 : 
27.05.1912  :  MORAL
 : SKUESPILLER
 : DR. HAUSER
29.02 : 
29.02.1912  :  KJÆRLIGHEDENS LABYRINT
 : SKUESPILLER
 : FERDINAND DUVAL
08.02 : 
08.02.1912  :  JEG VIL VÆRGE MIT LAND
 : SKUESPILLER
 : LAGMAND JOHNSEN

1911

26.12 : 
26.12.1911  :  LANDMANDSLIV
 : SKUESPILLER
 : HAWERMANN, GODSINSPEKTØR
17.11 : 
17.11.1911  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : LEONARD
31.10 : 
31.10.1911  :  MARIE VICTORIE
 : SKUESPILLER
 : MARKI DE FALGOET
20.09 : 
 : SKUESPILLER
 : SVEN BRIOSTREIP
01.09 : 
01.09.1911  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : JAMES
20.04 : 
20.04.1911  :  HØIT SPIL
 : SKUESPILLER
 : GREVEN
22.03 : 
22.03.1911  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : ANDEN ADVOCAT
28.02 : 
28.02.1911  :  TAIFUN
 : SKUESPILLER
 : RETTENS ADMINISTRATOR
09.01 : 
09.01.1911  :  ANNA KARÉNIN
 : SKUESPILLER
 : GREV LÉWIN

1910

15.12 : 
15.12.1910  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : KAMMERHERREN
22.09 : 
22.09.1910  :  SKANDALEN
 : SKUESPILLER
 : PRÆFEKTEN I ALPES MARITIMES
27.05 : 
27.05.1910  :  AGNETE
 : SKUESPILLER
 : ADOLF WULF, MALER
12.05 : 
12.05.1910  :  LIVETS ALVOR
 : SKUESPILLER
 : REGJERINGSRAAD DR. K. HOPFNER
05.05 : 
05.05.1910  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EYSTEJN
10.02 : 
10.02.1910  :  KONG HENRIK DEN FJERDE
 : SKUESPILLER
 : KONG HENRIK DEN FJERDE

1909

28.12 : 
 : SKUESPILLER
 : GREV HERMAN
19.10 : 
19.10.1909  :  GRISELDA
 : SKUESPILLER
 : GREV EBERHARD
29.08 : 
29.08.1909  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : JAMES
20.08 : 
20.08.1909  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : TJÆLDE
01.04 : 
01.04.1909  :  SAGFØRER HELLMANN'S
 : SKUESPILLER
 : HELLMANN, PRÆST
11.02 : 
11.02.1909  :  KONG AAGON
 : SKUESPILLER
 : KONGENS GAMLE RAADGIVER HØD
24.01 : 
24.01.1909  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : KAMMERHERRE BRATSBERG

1908

26.12 : 
26.12.1908  :  REVOLUTIONSBRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : DU BARTAS
26.11 : 
26.11.1908  :  BRYLLUPSFONDET
 : SKUESPILLER
 : PASTOR SCHANCKE
22.10 : 
22.10.1908  :  OTHELLO
 : SKUESPILLER
 : BRABANTIO
18.08 : 
18.08.1908  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : GREGERS WERLE
25.03 : 
25.03.1908  :  TYVEN
 : SKUESPILLER
 : RAYMOND LAGARDES
23.02 : 
23.02.1908  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : STATSMINISTER VON HAUGK
18.02 : 
18.02.1908  :  ANNE PEDERSDOTTER
 : SKUESPILLER
 : BISKOP J. SCHELDERUP
18.01 : 
18.01.1908  :  FOSSEGRIMEN
 : SKUESPILLER
 : FAREN
02.01 : 
02.01.1908  :  HALLFRED VANDRAADESKALD
 : SKUESPILLER
 : KONG OLAV TRYGVASON

1907

20.11 : 
20.11.1907  :  BLAA HUSARER
 : SKUESPILLER
 : FRIHERRE VON ELLERBECK, OBERST
31.10 : 
31.10.1907  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : HORATIO
27.10 : 
27.10.1907  :  MELLEM SLAGENE
 : SKUESPILLER
 : HALVARD GJÆLA
11.09 : 
11.09.1907  :  KONG ØDIPUS
 : SKUESPILLER
 : KREON, JOKASTES BROR
11.04 : 
11.04.1907  :  SANGEN OM FLORENS
 : SKUESPILLER
 : ASCANIO DE FIORE
07.03 : 
07.03.1907  :  DJÆVELENS BARN
 : SKUESPILLER
 : PROKURATOR HAWKINS
20.02 : 
 : SKUESPILLER
 : PRÆSTEN SCHANCKE
20.02 : 
20.02.1907  :  EI HEIMKOME
 : SKUESPILLER
 : ORDFØREREN

1906

16.12 : 
 : SKUESPILLER
 : FAREN
09.12 : 
 : SKUESPILLER
 : LEONARD
05.09 : 
05.09.1906  :  KJØBMANDEN I VENEDIG
 : SKUESPILLER
 : ANTONIO
15.06 : 
 : SKUESPILLER
 : GREV BARAKOFF
07.06 : 
07.06.1906  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EYSTEJN
10.05 : 
10.05.1906  :  ET OPGJØR
 : SKUESPILLER
 : HAMMER
09.05 : 
09.05.1906  :  TABT SPIL
 : SKUESPILLER
 : BRAGELIN, JUVELER
08.04 : 
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
07.03 : 
07.03.1906  :  PELLÉAS OG MÉLISANDE
 : SKUESPILLER
 : GOLAUD
16.02 : 
16.02.1906  :  VÆVERNE
 : SKUESPILLER
 : SCHMIDT, LANDSBYDOKTOR
28.01 : 
28.01.1906  :  FASTE FORLAND
 : SKUESPILLER
 : CARL FALKENBERG, LÆGE

1905

07.12 : 
07.12.1905  :  ELVERHØI
 : SKUESPILLER
 : ERIK WALKENDORF
01.10 : 
 : SKUESPILLER
 : GREV HERMAN
25.08 : 
 : SKUESPILLER
 : RAMM
02.06 : 
02.06.1905  :  DOBBELTGJÆNGEREN
 : SKUESPILLER
 : DR. MARCINELLE
02.04 : 
02.04.1905  :  ONKEL NABOB
 : SKUESPILLER
 : MÆGLER NILS GROTT
16.03 : 
16.03.1905  :  OPSTANDELSE
 : SKUESPILLER
 : NIKHIN
12.02 : 
12.02.1905  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : BARON NILUS' SEKRETER
29.01 : 
29.01.1905  :  FOSSEGRIMEN
 : SKUESPILLER
 : FAREN
27.01 : 
27.01.1905  :  TAPPENSTREG
 : SKUESPILLER
 : VON HöWEN, LØITNANT

1904

26.12 : 
26.12.1904  :  BYENS STOLTHED
 : SKUESPILLER
 : LORENTZEN, STADSFYSIKUS
19.10 : 
19.10.1904  :  EDDERKOPPEN
 : SKUESPILLER
 : PASTOREN
14.09 : 
14.09.1904  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : DOKTOREN
18.08 : 
18.08.1904  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EYSTEJN
14.04 : 
14.04.1904  :  HEKSEN
 : SKUESPILLER
 : DON LOPEZ DE PADILLA
16.03 : 
16.03.1904  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : GREGERS WERLE
02.03 : 
02.03.1904  :  RØVERNE
 : SKUESPILLER
 : GRIMM, LIBERTINER
19.01 : 
19.01.1904  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : TJÆLDE

1903

26.12 : 
26.12.1903  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : BARON NILUS' SECRETEER
19.11 : 
19.11.1903  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : EJER, SAGFØRER
15.10 : 
15.10.1903  :  ERIK XIV
 : SKUESPILLER
 : NILS GYLLENSTJERNA
23.09 : 
23.09.1903  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : STATSMINISTER VON HAUGK
20.08 : 
 : SKUESPILLER
 : RAMM
15.05 : 
15.05.1903  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR FJELDBO, VERKSLEGE
13.04 : 
13.04.1903  :  DET HISTORISKE SLOT
 : SKUESPILLER
 : GASTON BAUDOIN
20.03 : 
20.03.1903  :  KEISER OG GALILÆER I
 : SKUESPILLER
 : VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
15.01 : 
15.01.1903  :  EN SOMMERNATSDRØM
 : SKUESPILLER
 : THESEUS

1902

02.12 : 
02.12.1902  :  RØVERNE
 : SKUESPILLER
 : BARBAVANO, RØVER
12.11 : 
12.11.1902  :  BIBLIOTHEKAREN
 : SKUESPILLER
 : MARSLAND, GODSEIER
04.11 : 
04.11.1902  :  PAA STORHOVE
 : SKUESPILLER
 : EN FREMMED
25.09 : 
25.09.1902  :  DAMERNES VEN
 : SKUESPILLER
 : GREV RICHARD DE SIMEROSE
11.09 : 
11.09.1902  :  KONGEN
 : SKUESPILLER
 : AMTMAND KOLL
08.06 : 
08.06.1902  :  LAD OSS SKILLES
 : SKUESPILLER
 : DE CLAVIGNAC
03.06 : 
 : SKUESPILLER
 : RAMM
05.05 : 
05.05.1902  :  LINDELIN
 : SKUESPILLER
 : PRÆDIKANTEN
17.04 : 
17.04.1902  :  SKJÆRMYDSLER
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOREN
14.03 : 
 : SKUESPILLER
 : SIVERT POSEKIGER
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : PRESTEN-*
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : VON EBERKOBF-%
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : INNFLYTTER
22.01 : 
22.01.1902  :  FRU INGER TIL ØSTRAAT
 : SKUESPILLER
 : JENS BJELKE

1901

10.12 : 
10.12.1901  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EYSTEJN-%
10.12 : 
10.12.1901  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : VIDKUN JONSON
20.11 : 
20.11.1901  :  SØNNEN
 : SKUESPILLER
 : TUNGE, LÆGE
06.11 : 
06.11.1901  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : GREV DE GUICHE
06.09 : 
 : SKUESPILLER
 : RAMM
08.01 : 
08.01.1901  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : 2DEN REFERENT-%

1899

21.10 : 
21.10.1899  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : BISPEN-%

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking