ROLF KNUDSSØN

Nasjonalitet: 
NORSK
79 treff i tidsrommet 07.11.1912 - 04.06.1924

1924

04.06 : 
04.06.1924  :  MADAME SANS-GÉNE
 : SKUESPILLER
 : LEROY, DAMESKRÆDDER
13.05 : 
13.05.1924  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : GARDEKAPTEIN ERSKIN
01.05 : 
01.05.1924  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : EDOUARD SERIGNAN
12.04 : 
12.04.1924  :  STATSMINISTEREN
 : SKUESPILLER
 : ARBEIDSMINISTEREN
05.02 : 
05.02.1924  :  PARADESENGEN
 : SKUESPILLER
 : JOURNALIST HENRIKSEN

1923

02.11 : 
02.11.1923  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : HUSSEIN
04.10 : 
04.10.1923  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : 2DEN REFERENT
13.09 : 
 : SKUESPILLER
 : EN AFRIKANER
20.08 : 
20.08.1923  :  DET LEVENDE LIK
 : SKUESPILLER
 : KOROTKOF
20.08 : 
20.08.1923  :  DET LEVENDE LIK
 : SKUESPILLER
 : EN UNG ADVOKAT-*

1922

23.12 : 
23.12.1922  :  PEIK OG STORTROLDET
 : SKUESPILLER
 : RIDDER LANGBEN
05.12 : 
05.12.1922  :  TROLL KAN TEMMES
 : SKUESPILLER
 : WALTHER
29.08 : 
29.08.1922  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : LEUTNANTEN
19.08 : 
19.08.1922  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : ERICH LAQVEY-*
19.08 : 
19.08.1922  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : 1STE ADVOCAT
19.08 : 
19.08.1922  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : RIFOGDENS KONE-*
15.08 : 
15.08.1922  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : MANN AV ALMUEN
25.04 : 
25.04.1922  :  RETFÆRDIGHET
 : SKUESPILLER
 : COWLEY, KASSERER
15.01 : 
15.01.1922  :  TARTUFFE
 : SKUESPILLER
 : DAMIS, ORGONS SØNN

1921

21.04 : 
21.04.1921  :  KIRKEN
 : SKUESPILLER
 : HENRIK
15.03 : 
15.03.1921  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : LAERTES
26.01 : 
26.01.1921  :  MRS. DOT
 : SKUESPILLER
 : MR. WRIGHT

1920

21.12 : 
21.12.1920  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : MINISTEREN
09.12 : 
09.12.1920  :  DOMMEREN
 : SKUESPILLER
 : TROPP
09.11 : 
09.11.1920  :  KUNSTNERE
 : SKUESPILLER
 : A. D. CASPERSEN
21.09 : 
21.09.1920  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : FLEANCE
19.05 : 
19.05.1920  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : LEONARD
19.05 : 
19.05.1920  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE ADVOCAT
27.04 : 
27.04.1920  :  ANKLAGEDE
 : SKUESPILLER
 : ROLF
21.01 : 
21.01.1920  :  RUY BLAS
 : SKUESPILLER
 : MONTAZGO

1919

20.12 : 
20.12.1919  :  APRILSNARRENE
 : SKUESPILLER
 : ZIERLICH, LÆRER
15.11 : 
15.11.1919  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : HERAULT SECHELLES
22.10 : 
22.10.1919  :  KOLLEGA CRAMPTON
 : SKUESPILLER
 : STENZEL
14.08 : 
14.08.1919  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : ANTON, SPEIDER
13.08 : 
13.08.1919  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : ERICH LAQVEY
13.08 : 
13.08.1919  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : 1STE ADVOCAT
13.08 : 
13.08.1919  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : RIFOGDENS KONE-% 4.5.1920
05.04 : 
05.04.1919  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : MEYER, OPVARTER

1918

25.04 : 
25.04.1918  :  DON CARLOS
 : SKUESPILLER
 : PRINSEN AF PARMA
06.03 : 
06.03.1918  :  ROMANTIK
 : SKUESPILLER
 : HARRY-FORSPILLET
09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : RIFOGDENS KONE-*
09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : 1STE ADVOCAT
09.01 : 
09.01.1918  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : CAMMER-TIENNEREN

1917

29.12 : 
29.12.1917  :  EUGEN ONEGIN
 : SKUESPILLER
 : EN LØITNANT
01.11 : 
01.11.1917  :  KORNMO
 : SKUESPILLER
 : FISCHER, GERDAS NYE MAND
11.10 : 
11.10.1917  :  PRØVENS DAG
 : SKUESPILLER
 : EINAR PRAM
27.09 : 
27.09.1917  :  SAUL
 : SKUESPILLER
 : ZEBULON, VAGTSOLDAT
31.05 : 
31.05.1917  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : HUTTER, JURIST
24.05 : 
24.05.1917  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : LIEUTENANTEN
03.05 : 
03.05.1917  :  DEN GULE NATTERGAL
 : SKUESPILLER
 : CHAUFFØREN
03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : KOROTKOV
03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : EN UNG ADVOKAT-*
07.03 : 
07.03.1917  :  FATA MORGANA
 : SKUESPILLER
 : TIBOR
31.01 : 
31.01.1917  :  GERTS HAVE
 : SKUESPILLER
 : STUDENT BULL
11.01 : 
11.01.1917  :  REDAKTØREN
 : SKUESPILLER
 : AMANUENSIS

1916

14.12 : 
14.12.1916  :  HOFFMANNS EVENTYR
 : SKUESPILLER
 : SCHLEMIHL
29.11 : 
29.11.1916  :  HENRICH OG PERNILLE
 : SKUESPILLER
 : LEONARD
09.04 : 
09.04.1916  :  SYNDENS SOLD
 : SKUESPILLER
 : EN OPVARTER
04.04 : 
04.04.1916  :  JOHN GABRIEL BORKMAN
 : SKUESPILLER
 : ERHART BORKMAN, STUDENT
16.03 : 
16.03.1916  :  SIGURD BRAA
 : SKUESPILLER
 : POLITIFULDMÆGTIGEN
01.03 : 
01.03.1916  :  DER VAR ENGANG
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE FRIER
12.01 : 
12.01.1916  :  PROFESSOR BERNHARDI
 : SKUESPILLER
 : HOCHWITZPOINTNER, STUDENT

1915

18.12 : 
 : SKUESPILLER
 : DANSELÆREREN
11.11 : 
11.11.1915  :  BORGEN
 : SKUESPILLER
 : INGENIØR FINN MEYER
21.10 : 
21.10.1915  :  BRIST
 : SKUESPILLER
 : EN SKIBSTJENER
22.04 : 
22.04.1915  :  DIANETTE
 : SKUESPILLER
 : GASTON, GREVENS SØNN
24.03 : 
 : SKUESPILLER
 : En officer

1914

22.12 : 
22.12.1914  :  TIL SÆTERS
 : SKUESPILLER
 : STEENBY
25.11 : 
25.11.1914  :  PYGMALION
 : SKUESPILLER
 : FREDDY
21.10 : 
21.10.1914  :  MIN HØIRE HAAND
 : SKUESPILLER
 : FREDRIK, WILBORGS SØN
06.10 : 
06.10.1914  :  ROBERT FRANK
 : SKUESPILLER
 : EN OFFICER
17.05 : 
 : SKUESPILLER
 : CHR. MAGNUS FALSEN
15.05 : 
15.05.1914  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : INGVAR AF BØE
07.05 : 
07.05.1914  :  DEN SIDSTE GJÆST
 : SKUESPILLER
 : EN SAARET ADELSMAND-*
07.05 : 
07.05.1914  :  DEN SIDSTE GJÆST
 : SKUESPILLER
 : EN PRÆST
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : 2DEN DRENG
09.01 : 
09.01.1914  :  MIN VEN TEDDY
 : SKUESPILLER
 : JAMES, TJENER HOS TEDDY

1913

06.11 : 
06.11.1913  :  MILEPÆLE
 : SKUESPILLER
 : LORD MONKHURST, SØNN

1912

07.11 : 
07.11.1912  :  AS YOU LIKE IT
 : SKUESPILLER
 : LE BEAU-%

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking