DE UNGES FORBUND

Premiere
24.01.1909
DE UNGES FORBUND
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
793
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
/
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
STYKKET BLE OGSÅ SATT OPP 2 GANGER I SESONGEN 1914-15.
FORFATTER
Medvirkende:
Bastian Monsen
Boktrykker Aslaksen
Daniel Heire
Doktor Fjeldbo, Verkslege
En Oppvarter
Erik Bratsberg
Gårdbruker Anders Lundestad
Kammerherre Bratsberg
Kandidat Helle
Madam Rundholmen
Pike Hos Madam Rundholm
Proprietær Monsen
Ragna
Sakfører Stensgaard
Selma, Grossererens Frue
Thora
Tjenestepike Hos Kammerherren
Verksforvalter Ringdal
Kunstnerisk lag
REGI