HALVARD HOFF

Nasjonalitet: 
NORSK
52 treff i tidsrommet 16.09.1916 - 26.12.1924

1924

26.12 : 
26.12.1924  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
03.12 : 
03.12.1924  :  ANNE PEDERSDOTTER
 : SKUESPILLER
 : BISKOP J. SCHELDERUP
04.06 : 
04.06.1924  :  MADAME SANS-GÉNE
 : SKUESPILLER
 : LEFEBVRE, SERGEANT
13.05 : 
13.05.1924  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : LORD RUTHWEN
25.03 : 
25.03.1924  :  KONG RIKARD DEN TREDJE
 : SKUESPILLER
 : LORD HASTINGS
05.02 : 
05.02.1924  :  PARADESENGEN
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
24.01 : 
24.01.1924  :  BRÆNDENDE JORD
 : SKUESPILLER
 : CAMILLE

1923

13.12 : 
 : SKUESPILLER
 : EN UNG HERRE
02.11 : 
02.11.1923  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : BØYGEN
02.11 : 
02.11.1923  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : TRUMPETERSTRÅLE-*
13.09 : 
 : SKUESPILLER
 : HORATIUS, EN UNDEROFFICER
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : BANG
20.08 : 
20.08.1923  :  DET LEVENDE LIK
 : SKUESPILLER
 : VIKTOR M. KARÉNIN
12.05 : 
12.05.1923  :  ELEKTRA
 : SKUESPILLER
 : AEGISTHES
15.04 : 
15.04.1923  :  MADAME LEGROS
 : SKUESPILLER
 : CHEVALIER D'ANGELOT
24.02 : 
24.02.1923  :  SKJÆBNETIMEN
 : SKUESPILLER
 : KARL, HANS SØNNESØN
28.01 : 
28.01.1923  :  BLANDT BOLDE RIDDERE
 : SKUESPILLER
 : SIR BRIAN BALLYMOTE

1922

25.10 : 
25.10.1922  :  HAN SOM FAAR ØREFIKENE
 : SKUESPILLER
 : EN HERRE
17.02 : 
17.02.1922  :  HALTE HULDA
 : SKUESPILLER
 : THROND

1921

22.11 : 
22.11.1921  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : HAAKON HAAKONSSØN
11.09 : 
11.09.1921  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : LE BRET, CYRANOS VEN
21.08 : 
21.08.1921  :  DEN GAMLE PREST
 : SKUESPILLER
 : GREV SCHWARTAU TROLLE
21.04 : 
21.04.1921  :  KIRKEN
 : SKUESPILLER
 : ADAM
15.03 : 
15.03.1921  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : HAMLETS FARS GJENFÆRD
07.02 : 
 : SKUESPILLER
 : KJØBMAND DANKERTSEN
07.01 : 
07.01.1921  :  DØDSDANSEN
 : SKUESPILLER
 : KURT, KARANTÆNEMESTER

1920

15.10 : 
15.10.1920  :  VI MORDERE
 : SKUESPILLER
 : MR. EDWARD RATTIGAN
21.09 : 
21.09.1920  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : MACDUFF

1919

14.08 : 
14.08.1919  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : PASTOR FELTMAN
23.05 : 
23.05.1919  :  MADAME BUTTERFLY
 : SKUESPILLER
 : SHARPLESS, KONSUL
07.05 : 
07.05.1919  :  DRONNING BESS
 : SKUESPILLER
 : EARLEN AF PEMBROKE
05.04 : 
05.04.1919  :  DET STORE LOD
 : SKUESPILLER
 : EJER, SAGFØRER, REVOLUTIONÆR

1918

30.12 : 
30.12.1918  :  LAKMÉ
 : SKUESPILLER
 : FREDERIK
13.11 : 
13.11.1918  :  MEDEA
 : SKUESPILLER
 : AEGEUS, KONGE I ATHEN
10.10 : 
10.10.1918  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : EN TYNDHAARET HERRE
20.09 : 
20.09.1918  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : MO
04.09 : 
04.09.1918  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : KRØJER
25.04 : 
25.04.1918  :  DON CARLOS
 : SKUESPILLER
 : HERTUGEN AF MEDINA SIDONIA
21.03 : 
21.03.1918  :  NARREN
 : SKUESPILLER
 : KRISTIAN VEGAARD, JUSTITSMIN.
06.03 : 
06.03.1918  :  ROMANTIK
 : SKUESPILLER
 : FRED LIVINGSTONE

1917

29.12 : 
29.12.1917  :  EUGEN ONEGIN
 : SKUESPILLER
 : FYRST GREMIN
11.10 : 
11.10.1917  :  PRØVENS DAG
 : SKUESPILLER
 : OLAF PRAM, JURIDISK STUDENT
27.09 : 
27.09.1917  :  SAUL
 : SKUESPILLER
 : AGAG
31.05 : 
31.05.1917  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : BASALT, KONTUBERNAL
03.05 : 
03.05.1917  :  DEN GULE NATTERGAL
 : SKUESPILLER
 : DR. FRANTZ GRABNER
03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : V. M. KARÉNIN
31.01 : 
31.01.1917  :  GERTS HAVE
 : SKUESPILLER
 : LØVEN-%
11.01 : 
11.01.1917  :  REDAKTØREN
 : SKUESPILLER
 : HARALD REJN

1916

29.11 : 
29.11.1916  :  HENRICH OG PERNILLE
 : SKUESPILLER
 : LEANDER, EN JUNKER FRA LANDET
06.11 : 
06.11.1916  :  EN RACEKAMP
 : SKUESPILLER
 : VAIBI-MATTIS, FJELDFINNE
19.10 : 
19.10.1916  :  INDENFOR MURENE
 : SKUESPILLER
 : DR. JØRGEN HERMING
16.09 : 
16.09.1916  :  SAMFUNDETS STØTTER
 : SKUESPILLER
 : JOHAN TØNNESEN

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking