BERENT SCHANCHE

Nasjonalitet: 
NORSK
96 treff i tidsrommet 01.09.1899 - 24.05.1917

1917

24.05 : 
24.05.1917  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : JERONIMUS
03.05 : 
03.05.1917  :  DEN GULE NATTERGAL
 : SKUESPILLER
 : DR. FLODERER

1916

12.01 : 
12.01.1916  :  PROFESSOR BERNHARDI
 : SKUESPILLER
 : DR. SCHREIMANN, PROFESSOR

1915

05.10 : 
05.10.1915  :  EVENTYRET
 : SKUESPILLER
 : MARKIS DE LANGELIER
06.05 : 
06.05.1915  :  DEN SPANSKE FLUE
 : SKUESPILLER
 : ANTON TIEDEMEYER

1914

05.11 : 
05.11.1914  :  SKYLDIG ELLER USKYLDIG?
 : SKUESPILLER
 : STORK, MAGISTER OG LÆRER
06.10 : 
06.10.1914  :  ROBERT FRANK
 : SKUESPILLER
 : EN GAMMEL DIPLOMAT
07.08 : 
07.08.1914  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : PEDER ERICHSEN
02.06 : 
02.06.1914  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : PRAM
07.05 : 
07.05.1914  :  DEN SIDSTE GJÆST
 : SKUESPILLER
 : DON DIEGO
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : SANDERUS

1913

03.09 : 
 : SKUESPILLER
 : STIFTAMTMANDEN

1912

17.12 : 
17.12.1912  :  LISELIL OG PERLE
 : SKUESPILLER
 : KAVALLEREN
10.10 : 
10.10.1912  :  MESTER OLOF
 : SKUESPILLER
 : EN JUNKER
12.09 : 
12.09.1912  :  FOSSEN
 : SKUESPILLER
 : JERNVERKSEIEREN
27.05 : 
27.05.1912  :  MORAL
 : SKUESPILLER
 : BOTHO VON SCHMETTAU
03.05 : 
03.05.1912  :  EN SPURV I TRANEDANS
 : SKUESPILLER
 : KAMMERJUNKER PILSE
08.02 : 
08.02.1912  :  JEG VIL VÆRGE MIT LAND
 : SKUESPILLER
 : ADVOKAT KAAS

1911

17.11 : 
17.11.1911  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : PEDER ERICHSEN
14.05 : 
14.05.1911  :  VIDUNDERBARNET
 : SKUESPILLER
 : REKTOREN
20.04 : 
20.04.1911  :  HØIT SPIL
 : SKUESPILLER
 : APOTHEKEREN
22.03 : 
22.03.1911  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : JERONIMUS
02.02 : 
02.02.1911  :  BABELS TÅRN
 : SKUESPILLER
 : OVERLÆRER RØR
09.01 : 
09.01.1911  :  ANNA KARÉNIN
 : SKUESPILLER
 : PETRITZKIJWITSKY

1910

15.12 : 
15.12.1910  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : MINISTEREN
16.11 : 
16.11.1910  :  LIVET I VOLD
 : SKUESPILLER
 : FÆTTER THEODOR
10.02 : 
10.02.1910  :  KONG HENRIK DEN FJERDE
 : SKUESPILLER
 : DOMPAP

1909

28.12 : 
 : SKUESPILLER
 : V. SCHWARTZ, LIEUTENANT
15.12 : 
15.12.1909  :  APRILSNARRENE
 : SKUESPILLER
 : ZIERLICH, LÆRER
29.08 : 
29.08.1909  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : LORD ROBERT STUART
20.08 : 
20.08.1909  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : PRAM

1908

20.10 : 
 : SKUESPILLER
 : JOHAN VON EHRENPREIS
18.08 : 
18.08.1908  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : MOLVIK
24.05 : 
24.05.1908  :  FØRSTE VIOLIN
 : SKUESPILLER
 : HANSEN, MUSIKER
23.02 : 
23.02.1908  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : LUTZ, KAMMERTJENER

1907

20.11 : 
20.11.1907  :  BLAA HUSARER
 : SKUESPILLER
 : WAACKNITZ, PREMIERLØITNANT
31.10 : 
31.10.1907  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : OSRICK

1906

26.12 : 
26.12.1906  :  DEN GLADE ENKE
 : SKUESPILLER
 : NJEGUS, KONTORIST
09.12 : 
 : SKUESPILLER
 : JEAN DE FRANCE
09.12 : 
 : SKUESPILLER
 : SKRIVEREN-*
14.11 : 
14.11.1906  :  DET BLAA VÆRELSE
 : SKUESPILLER
 : PAGEVIN
04.10 : 
04.10.1906  :  DEN IDEALE ÆGTEMAND
 : SKUESPILLER
 : VICOMTE DE NANJAC
20.09 : 
20.09.1906  :  DET NY SYSTEM
 : SKUESPILLER
 : LANGE
05.09 : 
05.09.1906  :  KJØBMANDEN I VENEDIG
 : SKUESPILLER
 : PRINSEN AF ARAGONIEN
09.05 : 
09.05.1906  :  TABT SPIL
 : SKUESPILLER
 : GREV DE BRÉCHEBEL
08.04 : 
 : SKUESPILLER
 : HOFMARSCHALLEN
02.04 : 
02.04.1906  :  LILLE DORRIT
 : SKUESPILLER
 : BARON SPARKLER
16.02 : 
16.02.1906  :  VÆVERNE
 : SKUESPILLER
 : HEIDE, POLITIFULDMÆGTIG

1905

31.12 : 
 : SKUESPILLER
 : DANSELÆREREN
26.12 : 
26.12.1905  :  ULTIMO
 : SKUESPILLER
 : KANDIDAT DANNEMANN
01.10 : 
 : SKUESPILLER
 : V. SCHWARTZ, LIEUTENANT
25.08 : 
 : SKUESPILLER
 : STIFTAMTMANDEN
11.05 : 
 : SKUESPILLER
 : BARON VON GROG, DIPLOMAT
16.03 : 
16.03.1905  :  OPSTANDELSE
 : SKUESPILLER
 : 2DEN JURYMAND
12.02 : 
12.02.1905  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : HOVMESTEREN
27.01 : 
27.01.1905  :  TAPPENSTREG
 : SKUESPILLER
 : VON BANNEWITZ, RITMESTER

1904

26.12 : 
26.12.1904  :  BYENS STOLTHED
 : SKUESPILLER
 : V. SCHINKEL, BARON
25.11 : 
25.11.1904  :  MARIA STUART I SKOTLAND
 : SKUESPILLER
 : LORD STUART
19.10 : 
19.10.1904  :  EDDERKOPPEN
 : SKUESPILLER
 : ADJUNKTEN
24.08 : 
24.08.1904  :  JOMFRUEN AF BELLEVILLE
 : SKUESPILLER
 : GREV ARCHIBALD
14.04 : 
14.04.1904  :  HEKSEN
 : SKUESPILLER
 : FRAY MIGUEL MOLINA
06.04 : 
06.04.1904  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : DESPRÉAUX, DANSELÆRER
16.03 : 
16.03.1904  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : EN TYNDHAARET HERRE
17.02 : 
17.02.1904  :  I LOVENS NAVN
 : SKUESPILLER
 : THÉODORE, DØRVOGTER
19.01 : 
19.01.1904  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : PRAM-%

1903

26.12 : 
26.12.1903  :  JEPPE PAA BIERGET
 : SKUESPILLER
 : HOVMESTEREN
23.09 : 
23.09.1903  :  GAMLE HEIDELBERG
 : SKUESPILLER
 : LUTZ, KAMMERTJENER
01.05 : 
01.05.1903  :  LANDSTED TILSALGS
 : SKUESPILLER
 : AMÉDÉE DE CRIQUETOT
20.03 : 
20.03.1903  :  KEISER OG GALILÆER I
 : SKUESPILLER
 : HÅRSKJÆREREN EUNAPIOS
01.03 : 
 : SKUESPILLER
 : JOHAN VON EHRENPREIS-%
15.01 : 
15.01.1903  :  EN SOMMERNATSDRØM
 : SKUESPILLER
 : SMALTARM

1902

02.12 : 
02.12.1902  :  RØVERNE
 : SKUESPILLER
 : DON TRUMFO EL CLOPOTASSO
25.09 : 
25.09.1902  :  DAMERNES VEN
 : SKUESPILLER
 : DE CHANTRIN
11.09 : 
11.09.1902  :  KONGEN
 : SKUESPILLER
 : FALBE
08.06 : 
08.06.1902  :  LAD OSS SKILLES
 : SKUESPILLER
 : ADHÉMAR DE CRATIGNAN
03.06 : 
 : SKUESPILLER
 : STIFTAMTMANDEN-%
14.03 : 
 : SKUESPILLER
 : SANDERUS
14.03 : 
 : SKUESPILLER
 : 2DEN ADVOCAT-*
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : MONSIEUR BALLON

1901

06.11 : 
06.11.1901  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE POET
11.06 : 
11.06.1901  :  ET SØLVBRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : STUDENT ENGELSØE
04.06 : 
04.06.1901  :  HARLEKINS OMVENDELSE
 : SKUESPILLER
 : BRIGHELLA
29.04 : 
29.04.1901  :  LABOREMUS
 : SKUESPILLER
 : FRANSK HOTELTJENER
26.03 : 
26.03.1901  :  TORDENSKJOLD
 : SKUESPILLER
 : COMMERCERAAD JAMES COLLETT
22.01 : 
22.01.1901  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : PEDER ERICHSEN
08.01 : 
08.01.1901  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : EN HERRE

1900

26.12 : 
26.12.1900  :  TROLD KAN TÆMMES
 : SKUESPILLER
 : HORTENSIO
10.10 : 
10.10.1900  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : SIRA VILJAM
12.06 : 
 : SKUESPILLER
 : SANDERUS
12.06 : 
 : SKUESPILLER
 : 2DEN ADVOCAT-*
04.06 : 
04.06.1900  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : KLEMME, MEDICINER
18.04 : 
18.04.1900  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : DESPRÉAUX, DANSELÆRER
20.02 : 
20.02.1900  :  MODERATE LØIER
 : SKUESPILLER
 : PEDER MOMME, MALER
01.01 : 
01.01.1900  :  VARULVEN
 : SKUESPILLER
 : IVER BOGFØRER

1899

23.11 : 
23.11.1899  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : HANS OLSEN
01.09 : 
01.09.1899  :  MESTER GERT WESTPHALER
 : SKUESPILLER
 : MESTER GERT WESTPHALER

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking