DEN POLITISKE KANNESTØPER

Premiere
31.03.1973
DEN POLITISKE KANDESTØBER
Kategori
KOMEDIE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
CHAT NOIR
Arkivnummer: 
2156
Kulturkrets: 
DANSK
Akter: 
5 /
Publikumstype: 
ALLE
Medvirkende:
Herman Von Bremen
Geske, Hermans Kone
Engelke, Von Bremens Datter
Antonius, Engelkes Tilbeder
Henrik, Tjener Hos Von Bremen
Anneke, Tjener Hos Von Bremen
Rikard Børstebinner
Gert Buntmaker
Sivert Posekiker
Frans Knivsmed
Jacob Von Lübeck, Krovert
Abrahams, Rådsherre
Sanderus, Rådsherre
Jokum, 1.lakei
Oldermannen For Hattemakerne
En Mann
En Kjerring
Kristoffer, 2.lakei
En Borger,oldermannens Motpart
Lakei Fra Fremmed Residens
En Gutt
En Pike
Madame Abrahams
Madame Sanderus
Arianke, Grovsmedkone
En Annen Gutt
En Annen Gutt
Advokat 1.
Advokat 2.
Gert Buntmaker *
Frans Knivsmed *
Engelke, Von Bremens Datter *
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN
KOSTYMEDESIGN
Produksjonslag
INSPISIENT
REGIASSISTENT