JOHAN HOLST

Nasjonalitet: 
NORSK
37 treff i tidsrommet 18.09.1959 - 31.03.1973

1973

31.03 : 
 : SKUESPILLER
 : LAKEI FRA FREMMED RESIDENS
31.03 : 
 : SKUESPILLER
 : KRISTOFFER, 2.LAKEI
31.03 : 
 : SKUESPILLER
 : EN BORGER,OLDERMANNENS MOTPART
24.02 : 
24.02.1973  :  EN SOMMERNATTSDRØM
 : SKUESPILLER
 : THESEUS *
24.02 : 
24.02.1973  :  EN SOMMERNATTSDRØM
 : SKUESPILLER
 : OBERON *

1971

10.10 : 
10.10.1971  :  EN LITEN KABARET
 : SKUESPILLER
 : PROGRAM 2.
27.03 : 
27.03.1971  :  KONG LEAR
 : SKUESPILLER
 : HERTUGEN AV BURGUND

1970

21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : FRIHERRE VON TEUCHERT
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : LÆRER 3.
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : PSYKIATRISK SAKKYNDIG
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : HVITEGARDIST 1.
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : EBERT
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : GENERAL OVEN
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : MÄNNER
23.04 : 
23.04.1970  :  POLLY
 : SKUESPILLER
 : TOM, 2.SLAVE
23.04 : 
23.04.1970  :  POLLY
 : SKUESPILLER
 : UNCAS, EN INDIANER
11.02 : 
11.02.1970  :  KONG EDWARD II
 : SKUESPILLER
 : HEROLDEN
10.01 : 
10.01.1970  :  SANDKASSEN
 : SKUESPILLER
 : JAN ERIK, SØNN AV MOR 2.

1969

19.09 : 
 : SKUESPILLER
 : MANNEN PÅ GÅRDEN
19.09 : 
 : SKUESPILLER
 : PETTER PINNSVIN
22.02 : 
22.02.1969  :  MANNEN I GLASSBURET
 : SKUESPILLER
 : JACK
16.01 : 
16.01.1969  :  NARREN OG HANS HERTUG
 : SKUESPILLER
 : KOMEDIANT 1.

1968

11.09 : 
11.09.1968  :  RASKOLNIKOV
 : SKUESPILLER
 : RASUMIKHIN
28.08 : 
 : SKUESPILLER
 : HORATIO

1962

27.04 : 
27.04.1962  :  SVART MANDAG
 : SKUESPILLER
 : LUTHER
03.03 : 
03.03.1962  :  ERIK XIV
 : SKUESPILLER
 : ERIK STURE

1961

26.12 : 
26.12.1961  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : SIGØYNER 1.
07.12 : 
07.12.1961  :  CIRKELEN
 : SKUESPILLER
 : EN HOVMESTER
24.08 : 
24.08.1961  :  CANT
 : SKUESPILLER
 : RICHMOND
22.02 : 
22.02.1961  :  ROMULUS DEN STORE
 : SKUESPILLER
 : TEODERIK, ODOAKERS NEVØ

1960

27.12 : 
27.12.1960  :  HØYT HENGER DE
 : SKUESPILLER
 : AGNOSTOS
05.11 : 
05.11.1960  :  AN-MAGRITT
 : SKUESPILLER
 : LORENTZ, FULLMEKTIG HOS ANGELL
20.09 : 
20.09.1960  :  DEN SOM VIL SEIRE
 : SKUESPILLER
 : WINZENZOS, PARTISAN

1959

08.12 : 
08.12.1959  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : CLAUS, JERONIMUS TJENER
18.11 : 
18.11.1959  :  LIVET I VOLD
 : SKUESPILLER
 : NEGEREN BOY
18.09 : 
18.09.1959  :  EGGET
 : SKUESPILLER
 : KELNEREN
18.09 : 
18.09.1959  :  EGGET
 : SKUESPILLER
 : TANSON

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking