PER THEODOR HAUGEN

Merknad: 
Nationaltheatrets venners pris. Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden
41 treff i tidsrommet 11.03.1976 - 31.08.2000

2000

31.08 : 
31.08.2000  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : Daniel Hejre

1999

10.09 : 
10.09.1999  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : VIELGESCHREI,DEN STUNDESLØSE

1997

07.03 : 
07.03.1997  :  REVISOREN
 : SKUESPILLER
 : SKVOZNIK-DMUKANOVSKIJ

1996

06.11 : 
06.11.1996  :  DEN PERFEKTE EKTEMANN
 : SKUESPILLER
 : JARLEN AV CAVERSHAM
24.02 : 
24.02.1996  :  RØDE NESER
 : SKUESPILLER
 : DR. ANTRECHAUD
24.02 : 
24.02.1996  :  RØDE NESER
 : SKUESPILLER
 : PAVE CLEMENS VI-*

1995

14.10 : 
 : SKUESPILLER
 : PHIL HOGAN
18.03 : 
 : SKUESPILLER
 : Sir JOHN McCULLAM

1994

03.12 : 
03.12.1994  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
11.11 : 
 : SKUESPILLER
 : Første gud
11.11 : 
 : SKUESPILLER
 : PRESTEN-*
05.03 : 
 : SKUESPILLER
 : ETTERFORSKEREN

1993

03.09 : 
03.09.1993  :  DET LYKKELIGE VALG
 : SKUESPILLER
 : CELIUS

1992

30.10 : 
30.10.1992  :  PYGMALION
 : SKUESPILLER
 : HENRY HIGGINS
29.08 : 
29.08.1992  :  SAMFUNDETS STØTTER
 : SKUESPILLER
 : KONSUL BERNICK
20.03 : 
20.03.1992  :  JEPPE PAA BJERGET
 : SKUESPILLER
 : JACOB SKOMAKER
18.01 : 
18.01.1992  :  LIKE FOR LIKE
 : SKUESPILLER
 : VINCENTO, HERTUG
18.01 : 
18.01.1992  :  SOM DU LIKER DET
 : SKUESPILLER
 : LE BEAU,HOFFMANN

1991

24.04 : 
24.04.1991  :  KVARVINGEN
 : SKUESPILLER
 : JOSTEIN JOHANSEN *
13.04 : 
13.04.1991  :  BORIS GODUNOV
 : SKUESPILLER
 : PATER
13.04 : 
13.04.1991  :  BORIS GODUNOV
 : SKUESPILLER
 : SJUISKIJ

1990

03.11 : 
03.11.1990  :  TIDEN OG ROMMET
 : SKUESPILLER
 : JULIUS

1983

12.11 : 
12.11.1983  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : POLONIUS, HOFFMARSKALK
02.09 : 
02.09.1983  :  GOOD
 : SKUESPILLER
 : MORITZ

1982

21.10 : 
21.10.1982  :  NAVLEN
 : REGI
21.03 : 
21.03.1982  :  KJENNER DE MELKEVEIEN
 : SKUESPILLER
 : EN LEGE

1981

06.11 : 
 : SKUESPILLER
 : LYSISTRATA
02.09 : 
 : SKUESPILLER
 : FRANCIS, EN MUNK

1980

27.09 : 
27.09.1980  :  DRAGEN
 : SKUESPILLER
 : BORGERMESTEREN
14.05 : 
14.05.1980  :  OTHELLO
 : SKUESPILLER
 : JAGO
14.02 : 
14.02.1980  :  MORD PÅ TORSHOV
 : SKUESPILLER
 : GERHARD WULFF

1979

27.09 : 
27.09.1979  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : DR.THOMAS STOCKMANN
25.08 : 
 : SKUESPILLER
 : ALEXANDER

1978

07.12 : 
 : SKUESPILLER
 : DR. MARTIN BERG, OVERLEGE
14.10 : 
14.10.1978  :  SLU REV
 : SKUESPILLER
 : DOMMEREN
10.06 : 
10.06.1978  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : BRAND

1977

26.12 : 
26.12.1977  :  FRUEN FRA HAVET
 : SKUESPILLER
 : OVERLÆRER ARNHOLM
10.09 : 
10.09.1977  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : JEAN FRANCOIS LACROIX
10.03 : 
10.03.1977  :  ONKEL VANJA
 : SKUESPILLER
 : ONKEL VANJA

1976

02.09 : 
02.09.1976  :  HELLIGTREKONGERSAFTEN
 : SKUESPILLER
 : TOBIAS HUPP, OLIVIAS ONKEL
11.03 : 
11.03.1976  :  HUNDENS TESTAMENTE
 : SKUESPILLER
 : JOAO GRILO

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking