BRAND

Premiere
10.06.1978
BRAND
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
2219
Kulturkrets: 
NORSK
Publikumstype: 
VOKSNE
Statister: 
9
FORFATTER
Musikere:
Saxofon
Produksjonslag
INSPISIENT