HENRIK KLAUSEN

Nasjonalitet: 
NORSK
37 treff i tidsrommet 01.09.1899 - 26.12.1905

1905

26.12 : 
26.12.1905  :  ULTIMO
 : SKUESPILLER
 : KARL WILLMER, PROFESSOR

1904

06.12 : 
06.12.1904  :  JULESTUE
 : SKUESPILLER
 : JERONIMUS
24.08 : 
24.08.1904  :  JOMFRUEN AF BELLEVILLE
 : SKUESPILLER
 : TROUPEAU
27.05 : 
27.05.1904  :  APRILSNARRENE
 : SKUESPILLER
 : VINKE, FRISØR
15.05 : 
15.05.1904  :  EVENTYR PAA FODREISEN
 : SKUESPILLER
 : KRANS
19.01 : 
19.01.1904  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : PRAM

1903

04.09 : 
 : SKUESPILLER
 : SANKT PEDER
20.08 : 
 : SKUESPILLER
 : BISKOPEN
15.05 : 
15.05.1903  :  DE UNGES FORBUND
 : SKUESPILLER
 : GÅRDBRUKER ANDERS LUNDESTAD
01.05 : 
01.05.1903  :  LANDSTED TILSALGS
 : SKUESPILLER
 : MACASSAR
20.03 : 
20.03.1903  :  KEISER OG GALILÆER I
 : SKUESPILLER
 : MYSTIKEREN MAXIMOS
15.01 : 
15.01.1903  :  EN SOMMERNATSDRØM
 : SKUESPILLER
 : KVÆDE

1902

02.12 : 
02.12.1902  :  RØVERNE
 : SKUESPILLER
 : PIETRO, NÆSTKOMMANDERENDE
12.11 : 
12.11.1902  :  BIBLIOTHEKAREN
 : SKUESPILLER
 : GIBSON, SKRÆDDER
03.06 : 
 : SKUESPILLER
 : BISKOPEN
05.05 : 
05.05.1902  :  LINDELIN
 : SKUESPILLER
 : GAMLE ELIASSEN

1901

26.12 : 
26.12.1901  :  FØRSTE VIOLIN
 : SKUESPILLER
 : CLAUSEN, APOTHEKER
10.12 : 
10.12.1901  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : PAAL DEN GAMLE
06.11 : 
06.11.1901  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : RAGUENEAN, VÆRT
09.10 : 
09.10.1901  :  DEN SORTE DOMINO
 : SKUESPILLER
 : GIL PEREZ, KLOSTERØKONOM
06.09 : 
 : SKUESPILLER
 : BISKOPEN
16.05 : 
16.05.1901  :  GAMLE MINDER
 : SKUESPILLER
 : GIRARD, GODSEIER
26.03 : 
26.03.1901  :  TORDENSKJOLD
 : SKUESPILLER
 : FREDRIK DEN FJERDE
24.02 : 
24.02.1901  :  BEDSTEMORS GUT
 : SKUESPILLER
 : OLE CHRISTIAN BORK, KÆMNER

1900

26.12 : 
26.12.1900  :  TROLD KAN TÆMMES
 : SKUESPILLER
 : GREMIO
10.10 : 
10.10.1900  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : NIKOLAS ARNESSØN-% FRA 1901
12.06 : 
 : SKUESPILLER
 : SIVERT POSEKIGER
04.06 : 
04.06.1900  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : EN SKOMAGER
14.05 : 
14.05.1900  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : PEER GYNT-FÅ SCENER

1899

10.12 : 
10.12.1899  :  VORE KONER
 : SKUESPILLER
 : OTTO DORN, RENTIER
23.11 : 
23.11.1899  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : MO
05.11 : 
05.11.1899  :  HOS LINDELANDS
 : SKUESPILLER
 : FULDMÆGTIG LINDELAND
21.10 : 
21.10.1899  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : BISPEN
26.09 : 
26.09.1899  :  HARALD SVANS MOR
 : SKUESPILLER
 : GRAAGAARD, KASSERER
03.09 : 
03.09.1899  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : PAAL DEN GAMLE
02.09 : 
02.09.1899  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : MORTEN KIIL
01.09 : 
01.09.1899  :  BARSELSTUEN
 : SKUESPILLER
 : CORFITZ, HENNES MAND