SKITNE HENDER

Premiere
22.03.1950
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1881
Kulturkrets: 
FRANSK
Akter: 
7
Publikumstype: 
ALLE
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI