PAUL RENÉ GAUGUIN

Nasjonalitet: 
UKJENT
13 treff i tidsrommet 02.03.1939 - 03.10.1970

1970

03.10 : 
03.10.1970  :  SCAPINS SKØYERSTREKER
 : OVERSATT AV

1957

15.06 : 
15.06.1957  :  MRS. WARRENS FORRETNING
 : OVERSATT AV
14.03 : 
14.03.1957  :  CHÉRI
 : OVERSATT AV
10.01 : 
10.01.1957  :  MARIUS
 : OVERSATT AV

1954

18.09 : 
18.09.1954  :  LERKEN
 : OVERSATT AV

1952

26.12 : 
26.12.1952  :  MEDEA
 : OVERSATT AV

1951

18.11 : 
18.11.1951  :  CÆSAR OG CLEOPATRA
 : KOSTYMEDESIGN
18.11 : 
18.11.1951  :  CÆSAR OG CLEOPATRA
 : SCENOGRAFI

1950

22.03 : 
22.03.1950  :  SKITNE HENDER
 : OVERSATT AV

1948

28.08 : 
 : OVERSATT AV

1947

05.10 : 
05.10.1947  :  MØTE MED LYKKEN
 : OVERSATT AV

1946

29.08 : 
29.08.1946  :  FOR LUKKEDE DØRER
 : OVERSATT AV

1939

02.03 : 
02.03.1939  :  DE LYKKELIGE DAGENE
 : OVERSATT AV