KONGENS MORGENTØFLER

Premiere
03.11.1969
Kategori
OPPSØKENDE TEATER
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
TURNÉ
Arkivnummer: 
2099
Kulturkrets: 
SVENSK
Publikumstype: 
BARN
Merknad: 
Oppsøkende teater. Ble spilt 57 ganger.
FORFATTER
OVERSATT AV
OVERSATT AV
Kunstnerisk lag
REGI
Produksjonslag
INSPISIENT