ARNE LIE

Nasjonalitet: 
NORSK
26 treff i tidsrommet 12.09.1944 - 27.03.1971

1971

27.03 : 
27.03.1971  :  KONG LEAR
 : SKUESPILLER
 : JARLEN AV KENT

1970

23.04 : 
23.04.1970  :  POLLY
 : SKUESPILLER
 : CUTLACE

1969

19.11 : 
19.11.1969  :  SEMMELWEIS
 : SKUESPILLER
 : PROFESSOR 2.
19.11 : 
19.11.1969  :  SEMMELWEIS
 : SKUESPILLER
 : BISKOP
19.11 : 
19.11.1969  :  SEMMELWEIS
 : SKUESPILLER
 : REKTOR
03.11 : 
03.11.1969  :  KONGENS MORGENTØFLER
 : SKUESPILLER
 : KONGEN
19.09 : 
 : SKUESPILLER
 : BAKERMESTER HAREPUS
25.02 : 
25.02.1969  :  SIRKULÆRET
 : SKUESPILLER
 : JOHANN BALAS

1968

16.11 : 
16.11.1968  :  SOMMEREN
 : SKUESPILLER
 : HALVE MORELL
14.09 : 
14.09.1968  :  FADEREN
 : SKUESPILLER
 : PRESTEN
28.08 : 
 : SKUESPILLER
 : POLONIUS
10.01 : 
10.01.1968  :  HELE DAGER I TRÆRNE
 : SKUESPILLER
 : SØNNEN

1967

15.10 : 
15.10.1967  :  TRE SØSTRE
 : SKUESPILLER
 : FJODOR KULIGIN, LÆRER
19.01 : 
19.01.1967  :  ANNE PEDERSDOTTER
 : SKUESPILLER
 : DAVID SYNGEMESTER

1966

15.10 : 
15.10.1966  :  VI SNAKKET OM ROSER
 : SKUESPILLER
 : JOHN CLEARY
24.02 : 
24.02.1966  :  EN - TO - TRE
 : SKUESPILLER
 : DIREKTØR WOLFF
27.01 : 
27.01.1966  :  SAKEN OPPENHEIMER
 : SKUESPILLER
 : ROGER ROBB, ADVOKAT

1965

13.11 : 
13.11.1965  :  HVA SKAL VI GJØRE ?
 : SKUESPILLER
 : MEDVIRKENDE *
26.08 : 
26.08.1965  :  DET HENDTE I VICHY
 : SKUESPILLER
 : LEDUC
01.06 : 
01.06.1965  :  KJÆ'LIET
 : SKUESPILLER
 : MILT MANVILLE
28.01 : 
28.01.1965  :  DEN HELLIGE JOHANNA
 : SKUESPILLER
 : JOHN DE STOGUMBER, FELTPREST

1964

26.12 : 
 : SKUESPILLER
 : BAKERMESTER HAREPUS
25.08 : 
25.08.1964  :  ETTER SYNDEFALLET
 : SKUESPILLER
 : QUENTIN

1945

17.01 : 
17.01.1945  :  BÅTEN
 : SKUESPILLER
 : GEST

1944

15.09 : 
15.09.1944  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
12.09 : 
12.09.1944  :  DEN STORE BARNEDÅPEN
 : SKUESPILLER
 : HARALD

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking