CAVALLERIA RUSTICANA

Premiere
29.05.1908
Kategori
OPERA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
BLE SPILT SAMMEN MED "MELLEM SLAGENE" AV BJØRNSTJERNE BJØRNSON.
Kunstnerisk lag
KOMPONIST