GUTTEN OG GULLFUGLEN

Premiere
06.11.1972
GUTTEN OG GULLFUGLEN
Kategori
OPPSØKENDE TEATER
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
TURNÉ
Arkivnummer: 
2157
Kulturkrets: 
NORSK
Publikumstype: 
ALLE
Merknad: 
Oppsøkende teater. Viser av Klaus Hagerup og Svein Scharffenberg.
Medvirkende:
Gutten
Medvirkende
Medvirkende
Kunstnerisk lag
REGI
KOMPONIST
Produksjonslag
INSPISIENT