ANE HOEL

Nasjonalitet: 
NORSK
25 treff i tidsrommet 01.09.1969 - 05.12.1984

1984

05.12 : 
05.12.1984  :  SAMTALER
 : SKUESPILLER
 : LAPPELITEN-3
31.08 : 
31.08.1984  :  TROJANERINNER
 : SKUESPILLER
 : KORFØRER

1981

07.10 : 
07.10.1981  :  BERNARDA ALBAS HUS
 : SKUESPILLER
 : MARTIRIO

1980

30.10 : 
30.10.1980  :  DET VAR ENGANG - ?
 : SKUESPILLER
 : KVINNEN 4.
30.10 : 
30.10.1980  :  DET VAR ENGANG - ?
 : SKUESPILLER
 : KVINNEN 7.
01.09 : 
01.09.1980  :  KJÆRLIGHETENS KOMEDIE
 : SKUESPILLER
 : FRK. SKJÆRE

1979

27.09 : 
27.09.1979  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : FOLKEMØTE

1974

16.11 : 
16.11.1974  :  FARMEN
 : SKUESPILLER
 : JENNY
29.08 : 
 : SKUESPILLER
 : GRY
27.03 : 
 : SKUESPILLER
 : ISABEL

1973

29.08 : 
29.08.1973  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : MARGRETHE
24.02 : 
24.02.1973  :  EN SOMMERNATTSDRØM
 : SKUESPILLER
 : HELENA

1972

06.11 : 
06.11.1972  :  GUTTEN OG GULLFUGLEN
 : SKUESPILLER
 : MEDVIRKENDE
21.03 : 
21.03.1972  :  LEONCE OG LENA
 : SKUESPILLER
 : PRINSESSE LENA AV RIKET PIPI
21.03 : 
21.03.1972  :  LEONCE OG LENA
 : SKUESPILLER
 : GUVERNANTEN
21.03 : 
21.03.1972  :  LEONCE OG LENA
 : SKUESPILLER
 : ROSETTA
26.01 : 
26.01.1972  :  EN MODIG MYGG
 : SKUESPILLER
 : SURRA *

1971

27.12 : 
27.12.1971  :  HEDDA GABLER
 : SKUESPILLER
 : FRU THEA ELVSTED
10.10 : 
10.10.1971  :  EN LITEN KABARET
 : SKUESPILLER
 : PROGRAM 2.
22.09 : 
22.09.1971  :  KIRSEBÆRHAVEN
 : SKUESPILLER
 : VARJA
17.03 : 
17.03.1971  :  ALICE I UNDERVERDENEN
 : SKUESPILLER
 : KATTEN *

1970

01.09 : 
01.09.1970  :  SAMFUNDETS STØTTER
 : SKUESPILLER
 : DINA DORF, PIKE HOS KONSULEN
18.04 : 
18.04.1970  :  PIKEN I KULTURHUSET
 : SKUESPILLER
 : ANNIKA

1969

26.12 : 
26.12.1969  :  SKANDALESKOLEN
 : SKUESPILLER
 : MARY
01.09 : 
 : SKUESPILLER
 : ALBERTA

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking